Loutkar.online

psl: Koutek SAL

Koutek SAL

18. Čechova Olomouc

Ve dnech 10. – 11. 2007 se konala již 18. ČO, přehlídka souborů, které se věnují především inscenacím pro dětské diváky. Ve dvou festivalových dnech, které proběhly v sídle jednoho z pořadatelů, Slovanském domě vystoupilo 8 souborů (Jitřenka DDM Mladá Boleslav: U nás v Kocourkově, Rolnička Kopřivnice: Královna Koloběžka I., Sokol Přerov: Pohádka naruby, Starost Prostějov: Sňatek z rozumu, Srdíčko Vysoké Mýto: Červená Karkulka, Před branou Rakovník: O perníkové chaloupce, Jiskra Praha: Ostrov splněných přání a domácí Kašpárkova Říše: Broučci). Součástí programu přehlídky byl i seminář ke scénografii Vítězslava Kuschmitze a výstavka loutek a dekorací. Pořadatelé (Slovanský dům, Město Olomouc, Krajský úřad Olomouc a SAL SČDO) připravili k akci publikaci Po stopách ne ještě úplně zavátých časem, která tentokrát přináší především vzpomínky na loutkáře, kteří před řadou let zemřeli a pomalu se ztrácejí z paměti svých kolegů. Lze říci, že nesoutěžní přehlídka měla v Olomouci opět úspěch. Je třeba ocenit, že ji navštívil i primátor města.

Rolnička

Letošní 4. číslo Rolničky vyšlo v říjnu tohoto roku. Rolnička přináší informaci o oblasti autorských práv. Článek se zabývá rozvahou autorského díla, předmětem práv a jejich nezcizitelností, a také otázkami licence užití díla. Dále se pak Rolnička zabývá akcemi, na nichž se SAL podílela, a hodnocením letošních LCH.

Rada SAL

8. prosince 2007 se v Praze konalo další zasedání Rady SAL. Jeho program byl tentokrát naplněn hodnocením práce v posledních dvou letech. Je potěšitelné, že mírně vzrostla členská základna SAL a také se zlepšilo plnění povinností členů. Mezi pozitivní ukazatele SAL patří také účast na velké řadě loutkářských přehlídek.

Vedení SAL dává členům na vědomí, že pro ně stále zabezpečuje knihovní službu a také poradenskou činnost. Plněním těchto úkolů je pověřen Jan Müller (tel. +420 804 673 814), který případné dotazy zodpoví a zašle publikace, které má SAL k dispozici, anebo poradí, kde jsou potřebné informace k mání. Rada SAL rovněž upozorňuje členy, že ve 2. pololetí 2008 se bude konat setkání Rady s vedením členských souborů, zabývající se tím, jak v SAL pracovat dál. Další zasedání Rady SAL v roce 2008 se budou konat 19. 4., 7. 6., 20. 9., 13. 12.

Informátor

V listopadu 2007 vyšlo další číslo Informátora SČDO. Z jeho obsahu vyplývá i pro loutkáře leccos zajímavého. Jednoduché účetnictví dosud platné zůstane patrně i do budoucna zachováno pro ta občanská sdružení, jejichž finanční obrat nepřesáhne 3 mil. korun. Tato změna proti původním návrhu, která byla senátem stanovena, činnost souborů usnadní. Lze si jen ztěží představit rozpočet loutkářského souboru, který přesahuje 3 mil. korun ročně.

Dále SČDO oznamuje, že jeho oficiální název ve zkratce je SČDO o. s., u loutkářů pak SAL SČDO o. s. Ona zkratka neznamená nic jiného než právní formu existence, tj. „občanské sdružení“.

V příštím roce oslaví Svaz českých divadelních ochotníků 40 let trvání (stejně jako SAL). Ing. Jaroslav Vondruška z Libice nad Cidlinou shromažďuje náměty pro tento významný rok.

Dále Zpravodaj přináší propozice přehlídek, které bude SČDO v roce 2008 pořádat. Jsou to Kandrdásek SČDO, memoriál Bedřicha Čapka, Pohárek SČDO, memoriál Zdeňka Kokty, Jednoaktovky, memoriál Ladislava Lhoty, a Krakonošův divadelní podzim (11. – 18. října 2008).

IVL

Pomalu docházejí vedení SAL další přihlášky na 8. Přehlídku individuálních výstupů s loutkou. Jistě bude přihlášené zajímat, jak bude probíhat další postup akce. Všichni přihlášení napřed vystoupí v oblastních kolech. Pro přihlášené z Moravy se koná v Přerově (17. – 18. 5. 2008) a pro přihlášené z Čech v Praze (11. 5. 2008). Podle časových možností loutkářů bude možné učinit i změny a proměnit konání jednotlivých vystoupení. Provedení výstupů v oblastním kole zhodnotí odborná porota, která doporučí nejlepší výstupy do finále přehlídky. Účastníci oblastních kol obdrží diplom za účast a vybrané výstupy budou odměněny věcnými cenami.

Finále IVL proběhne na letošní Loutkářské Chrudimi a porota určí nejlepší výstupy v jednotlivých kategoriích a dále ocení další výstupy za jejich některé stránky. Účastníci finále obdrží diplomy za účast a čestná uznání, nejlepší výstupy pak získají věcné ceny.

Je třeba ještě upozornit, že pořadatel akce uhradí účastníkům cestu na oblastní kolo a finále. S dalším – 9. ročníkem se počítá v roce 2011, v němž budou reflektovány zkušenosti z ročníku letošního.

Loutkář 1/2008, s. 9–10.

Provozovatelem těchto stránek je Sdružení pro vydávání časopisu Loutkář, Celetná 595/17 Praha, IČ: 67363741. Obsah těchto stránek je předmětem práva autorského a bez svolení provozovatele stránek jej nelze dále šířit. Provozovatel neodpovídá za obsah stránek třetích osob, na které na svých stránkách odkazuje. Vstup do administrace zde.