Loutkar.online

kd: Kurýr

Z domova

Praha

Festival VyšeHrátky, který se pravidelně konával začátkem září v prostorách pražského Vyšehradu se od prosince loňského roku zajímavě rozrostl. Cílem projektu VyšeHrátky 2008 je nyní „zapojit rodiče s dětmi a mládež z okolí Vyšehradu do každoměsíčního interaktivního programu (inspirovaného významným historicko-kulturním tématem), který budou v prostorách NKP Vyšehrad celoročně vytvářet skupiny mladých umělců. […]Program nabádá nejen k aktivní účasti, ale i k citlivému pohledu na věci, které se děly a dějí okolo nás. Rozvíjením přirozené (nikoliv virtuální) lidské hravosti se snažíme preventivně působit na zmírnění sociálně-patologických jevů v naší společnosti. Součástí každoměsíční akce bude vždy: tvůrčí dílna (výtvarná, divadelní, pohybová atp.) na dané téma, kulturní akce (divadelní představení, průvod, promítání, vernisáž), originální program (divadelní bojovky rozvíjející prorůstání fenoménu “hry„ do divadla). Jednotlivé programy se dále budou lišit jak tematicky, žánrově a prostorově, tak svým rozsahem. Tradiční zářijové Velké VyšeHrátky se pak uskuteční v termínu 3. – 7. 9. 2008.“ Organizační tým sestává z dramaturgů-režisérů Filipa Jeviče, Kristýny Filcíkové, Kristýny Cihlářové a produkčních Jana Bubala, Šárky Maršíkové, Martiny Anny Hostomské a Dominika Blachuta. 1. prosince byly ve Starém purkrabství tématem adventní zvyky a pro diváky byla připravena výtvarná dílna, malá bojovka i pohádka. 12. leden s podtitulem ZimoHrátky zase připadl pohřbívání novoročních předsevzetí a zimním radovánkám v historii. Únorové setkání na Vyšehradě (9. 2.) svým návštěvníkům nabídlo masopustní veselí s karnevalem vyrobených masek a bubenickým workshopem.

FOTO 1 – archiv

Most

Divadlo rozmanitostí oslavilo 15. prosince 2007 celodenním programem své dvacáté narozeniny. Stávající umělecký soubor v průběhu dne odehrál tři představení (Pohádka o Rusalce, Holčička s náhradní hlavou, Klaunský orchestr), v horní části foyeur Divadla rozmanitostí byla otevřena výstava fotografií, v malé zkušebně proběhl workshop na téma Festivaly a divadlo v Evropě a večer tuto narozeninovou divadelní slavnost ukončilo společenské setkání. Od nového roku má Divadlo Rozmanitostí nového dramaturga – v prosinci 2007 ukončil svou činnost dramaturg a režisér Pavel Polák, který v divadle působil více než deset let, a jeho místo převzala dramaturgyně Kateřina Fixová.

Více se o oslavách v Divadle rozmanitostí dozvíte na str. XXX v příspěvku jednoho z jeho zakladatelů Jiřího Středy.

Plzeň

V pátek 8. února oslavilo své patnáctiny plzeňské loutkové Divadýlko Kuba. Slavilo se v prostorách klubu Divadla Alfa a jak jinak než hudebně a divadelně. Oslavy pak pokračovaly v Měšťanské besedě Plzeňským pohádkovým víkendem, na němž vystoupily kromě jubilujícího Kuby (který se představil inscenacemi Pejsek a kočička, Návštěva pekla aneb Kam čert nemůže, Mňam pohádky) soubory Divadýlko Matýsek Nový Bor, Divadelní společnost Kejklíř a Loutkářský soubor Čmukaři Turnov.

Připomeňme, že Divadýlko Kuba vzniklo v lednu roku 1993 nejprve jako divadlo jednoho autora a herce Petra Mláda. Postupně přicházeli (i odcházeli) další členové a vznikla osvědčená autorská dvojice Kaska – Mlád. Kromě obou zmiňovaných pánů má nyní Divadýlko stálé členy J. Tenglerovou a D. Mládovou. Divadýlko Kuba už odehrálo kolem 4060 představení nejen v Plzni, ale i na různých místech republiky. Blahopřejeme!

Hradec Králové

Divadlo DNO připravilo na 14. 12. premiéru nové inscenace s tajuplným názvem Mars11.com (ztraceno v písku). Inscenace je volně inspirována Marťanskou kronikou Raye Bradburyho a režíroval ji Jakub Vašíček, t. č. student KALD DAMU. Nové „lo-fi sci-fi v retro stylu se pohybuje na pomezí minulosti a budoucnosti. Teprve vznikne, právě vzniká a už vzniklo.“ Po úspěšném debutu LAPOhádky – ledové techno jde o druhou inscenaci nové formace Divadla DNO.

Režisér Josef Krofta a jeho tým z Divadla DRAK se učí vařit. Inspirováni seriálem Kluci v akci připravují recept na tzv. Pohádky od sporáku neboli Kuchyňské pohádky. Nový projekt režiséra Josefa Krofty tematicky navazuje na úspěšnou inscenaci Jak si hrají tatínkové – tentokrát diváci zastihnou pánskou čtveřici coby adepty kuchařského umění, kteří při vaření stihnou převyprávět jednu z klasických českých pohádek. Doufejme, že výsledný recept bude stejně chutný, jako hraví tatínkové a jejich originálně pojatá pohádka o Sněhurce.

Ze zahraničí

Německo

Nevillu Tranterovi, se kterým jsme přinesli exkluzivní rozhovor v Loutkáři 6/07, věnuje velkou pozornost i německý odborný loutkářský časopis Puppen Menschen Objekte (2007/2, Nr. 97). Kromě obsáhlého životopisu, soupisu inscenací a obdržených cen (zajímavou informací bylo, že za inscenaci „Molière“ získal v r. 2001 ocenění „best performance“ na Světovém loutkářském festivalu v Praze) je zde obsáhlý popis workshopu, který se uskutečnil pod názvem „Síla loutky“ (The Power of the Puppet) v Hof Lebherz ve Warmsen. To, že se o Nevillovu metodu jevištní koegzistence s loutkou zajímají na celém světě, svědčí jeho nedávné workshopy ve Francii, Polsku i Argentině.

V květnu loňského roku zemřel i u nás známý Rolf Maser, dlouholetý předseda východoněmeckého centra UNIMA a organizátor kongresu UNIMA v Drážďanech v r. 1984. Byl dlouholetým ředitelem loutkářských sbírek v Drážďanech (Radebeulu).

Polsko

„Sesterský“ polský časopis Teatr lalek přinesl v posledním ročníku řadu zajímavých článků a podnětů.

V 1/2007 můžeme najít rozsáhlou studii Karla Makonje věnovanou osobitému mysliteli Bruno Schulzovi (Dvojí svět Brunona Schulze) doplněnou fotografiemi ze scénické koláže „Mente captis“ inspirované jeho dílem uvedené posluchači II. ročníku pražského KALD v roce 2005.

Další z osobností, jejichž tvorba se ve využití moderních divadelních principů úzce dotýká se i loutkového divadla, je Jean Cocteau. Jeho tvůrčímu přínosu k inscenacím Přehlídka (spjatá především se scénografií Pabla Picassa), Vůl na střeše a Svatebčané na Eiffelce se podrobně věnuje v Teatru lalek 2–3/2007 Henryk Jurkowski.

Časopis Teatr lalek financovaný polským Ministerstvem kultury vychází dvojjazyčně – polsky a anglicky s přílohou ANIMATOR, což je samostatný bulletin polského střediska UNIMA. Právě v tomto bulletinu jsme našli tuto informaci: Od nové sezóny se stal uměleckým šéfem Slaskiego teatru Laliki i Aktora Ateneum v Katovicích Karel Brožek.

Francie

Současný prezident UNIMA Massimo Schuster vydal v italském nakladatesltví Titivillus Edizioni/Pisa publikaci s názvem Bread and Puppet Museum. Tentokráte autor nepopisuje historii tohoto věhlasného souboru založeného Peterem Schumannem v r. 1963, ale komentuje vlastními fotografiemi unikátní muzeum loutek z inscenací Bread and Puppet v sídle skupiny ve Vermontu. V souvislosti s touto publikací je třeba připomenout, že Massimo Schuster prostředí i inscenace Bread and Puppet dobře zná, deset let totiž v této skupině sám působil.

Francouzský „journal de la marionnette“ MANIP uveřejnil ve svém čísle 10/2007 přehledné anotace k loutkářským časopisům a revuím ve světě.

Pravidelně vycházející loutkářské časopisy a revue ve světě revue jsou:

Mezinárodní revue: E pur si muove (vydává generální sekretariát UNIMA v Charleville Mézieres)

Loutkářská periodika

Německo: Das andere Theater, Double

Kanada: Marionnette en Manchette

Španělsko: Fantoche

USA: Puppetry international, Puppetry journal

Francie: Revue PUCK, OMNI

Polsko: Teatr Lalek

Velká Británie: Puppet Notebook

Švýcarsko: Figura

Specializované revue

Německo: Papiertheater

Dánsko: Suffloren (revue věnovaná papírovém divadlu, první číslo vyšlo v r. 1880!)

Francie: Marionnette et thérapie, La société des Amis de Lyon et de Guignol

Ve francouzském časopise MANIP s neobvyklým formátem A3 jsme samozřejmě našli mezi „sesterskými“ periodiky i časopis Loutkář! s označením „nejstarší loutkářské revue na světě vycházející od r. 1912 dosud“.

Velká Británie

Anglický loutkářský časopis Puppet notebook vydáváný Britisch UNIMA je důstojným nástupcem časopisu Animations, který musel před několika roky z ekonomických důvodů ukončit svou dlouholetou činnost. V „jarním“ čísle 2007 velký prostor dostala poslední divadelní práce jihoafrické skupiny Handspring Puppets – inscenace Tall Horse (Pohádkový kůň), která typicky pro tento soubor kombinuje herce, loutky v životní velikosti (figura žirafy je dokonce 13 stop velká), videoprojekci a zvuk. Základem inscenace je skutečný příběh žirafy, kterou jako podivný diplomatický dárek dostal v r. 1827 francouzský král. Historka je vyprávěna očima jejího přímého účastníka – afrického obchodníka, který koupi a následné osudy žirafy sledoval. K inscenaci vyšla i knížka Mervyna Millara nazvaná The Journey of the Tall Horse (Cesta pohádkového koně).

Švédsko

K životnímu juibileu významného švédského loutkáře německého původu Michaela Meschkeho vyšla ve Stockholmu knížka obsahující jeho úvahy o divadle z let 1949–2004 (Texter om Dockteater 1949–2004)

Až do švédského časopisu Dockteatern (4/2007) se dostala Hana Voříšková, tedy přesněji řečeno fotografie z její autorské inscenace Výlet, se kterou se zúčastnila festivalu papírového divadla loni v záři v německém Preetzu.

USA

Americká revue Puppetry international pod vedením historika a publicisty Johna Bella přináší většinou články zaměřené k jednomu tématu. V čísle věnovaném „loutkám v prostoru“ je pozornost upřena na loutky mimo vlastní loutkovou scénu. Jde o zajímavou studii o loutkách v televizi, o počátky ateliérového natáčení populární Sesame Street Jima Hensona. Českého čtenáře by docela určitě zaujal článek Ricka Mirchella o břichomluvectví. Tato pro nás vzdálená, v Americe ale doposud živá forma loutkového divadla je zde popisována v historických souvislostech a s příklady ze současné praxe. Břichomluvectví je zde charakterizováno jako „neviditelné loutkářství, loutkářství vzdáleného hlasu“.

Většinu uvedených časopisů, ze kterých čerpáme tyto informace získává redakce Loutkáře výměnou.

Ze zahraničních materiálů připravila –nm-

École Nationale Supérieure des Arts de la Marionnette (ESNAM) v Charleville-Mézières ve Francii vypisuje přijímací zkoušky pro 8.ročník tříletého studia (2008–2011) na této francouzské vysoké škole.

Podrobné informace včetně dotazníku najdou zájemci na: www.marionnette.com , e-mail: institut@ marionnette.com

Výstavy

Výstava Noriyuki Sawa – japonský loutkář, která se konala do 3. ledna ve Slezském zemském muzeu v Opavě, se nyní přesunula do Informačního a kulturního centra Velvyslanectví Japonska v ČR. Vernisáž výstavy se konala 14. ledna a N. Sawa na ní za velkého ohlasu publika předvedl drobné scénky ze svého repertoáru. Pražská část výstavy nazvaná Noriyuki Sawa – Loutky (evropské inspirace v japonském loutkářství) bude pro veřejnost otevřena až do 20. března 2008.

FOTO 3 – Z výstavy N. Sawy

Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi připravilo ve své galerii výstavu Dřevěné hračky – nehračky Václava Kubáta, jejíž vernisáž se konala ve středu 23. ledna. Výtvarník Václav Kubát (1934) vystudoval Vyšší umělecko-průmyslovou školu (oddělení tvorby hraček a dekorativních předmětů). „Roku 1963 se V. Kubát stal vedoucím výtvarníkem vývojového oddělení družstva Výtvarná řemesla Praha, v roce 1992 založil Sdružení pro hru a hračku a v roce 1994 Asociaci hračka jako součást Unie výtvarných umělců ČR; oběma sdružením dodnes předsedá.“ Výstava Dřevěné hračky – nehračky Václava Kubáta bude otevřena až do 30. března.

Kromě této krátkodobé výstavy v muzeu přichystali nové výstavy celoroční DRAK 50 let, Hana Cigánová – portrét výtvarnice a Z nových přírůstků muzejních sbírek. Výstava DRAK 50 let, která se nachází v 1. patře muzea, přibližuje historii významného královéhradeckého divadla vystavením loutek a scén z nejslavnějších „dračích“ inscenací. Instalace v 2. patře přináší portrét renomované výtvarnice prof. Hany Cigánové (1944), jejíž „tvorba se vyznačuje širokou škálou výrazových prostředků, v nichž dominuje dokonalá syntéza mezi kostýmovaným hercem a loutkou už v samotné výtvarné podstatě. Spolupracovala na více než stovce loutkových představení, desítkách kostýmních výprav a televizních pohádek, vystavuje na Slovensku i v zahraničí. Po roce 1990 se podílela na formování Katedry bábkarskej tvorby VŠMU v Bratislavě, kde vede Ateliér skulpturálnej tvorby.“

Vernisáž všech výstav se konala taktéž ve středu 23. ledna a úvodního slova se k jednotlivým výstavám ujali Jan Kašpar, doc. Alois Tománek, Alena Exnarová a dr. Oskar Brůža a Václav Kubát. Zahráli a zazpívali herci Divadla Drak Hradec Králové.

FOTO 4 – z výstavy

V brněnském Moravském zemském muzeu se od 20. prosince 2007 až do 22. března 2008 koná unikátní výstava Okno do českého loutkářství, kterou by si všichni milovníci loutek rozhodně neměli nechat ujít. Výstava se koná v rámci stejnojmenného projektu, jehož dominantním cílem byla prezentace českého loutkového divadla na mezinárodním festivalu ve španělské Tolose koncem listopadu 2007, o němž se více dočtete na str. XXX. „Výstava svým návštěvníkům přibližuje prostřednictvím vybraných autentických a průvodních dokumentů dlouhou tradici českého loutkářství od přelomu 18. a 19. století do současnosti, a to nejen odborně, ale také divácky atraktivně. Představuje podstatné charakteristické vývojové trendy českého loutkového divadla s prvky, které jsou v mezinárodním kontextu unikátní – divadlo kočovných marionetářů, tzv. rodinné loutkové divadlo, spolkové loutkářství se svébytným projevem umělců české moderny a nakonec tvorbu institucionálních loutkových scén. […] Exponáty pocházejí z několika českých veřejných sbírek a inventářů loutkových divadel. Na zápůjčkách se podílejí zejména tři větší česká muzea s významnějšími loutkářskými sbírkami – oddělení dějin divadla Moravského zemského muzea v Brně (kočovné a rodinné loutkové divadlo), Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi (současné profesionální loutkové divadlo), divadelní oddělení Národního muzea v Praze (spolkové loutkové divadlo), dále loutková profesionální divadla – Divadlo S+H, Divadlo Minor, Umělecká scéna Říše loutek, Loutkové divadlo Radost, Divadlo DRAK, Divadlo loutek, Naivní divadlo, Divadlo Alfa, Divadlo Lampion, Malé divadlo a Divadlo Rozmanitostí.“

Foto 5 – scan pozvánky na výstavu

Připravila –kd-

Omluva

Omlouváme se ing. Janu Novákovi, jehož jméno vypadlo v přehledu nově zvolených členů předsednictva UNIMA. Shodou okolností omluva míří i do jeho mateřské Říše loutek. Z přehledu činnosti Českého střediska UNIMA za rok 2007 vypadl totiž revuální pořad Loutkáři LOUTKÁŘI k 95.výročí založení časopisu, který připravili právě členové Říše loutek a byl uveden na květnovém UNIMA-Festum. Polehčující okolností pro autorku článku budiž, že o zmíněné akci bylo referováno v souvislosti s UNIMA-Festum v Loutkáři 3/07 na str. 116.

Dobrá zpráva pro všechny, kteří sledují či chtějí sledovat náš časopis

Na četné dotazy o tom, kde je možno sehnat časopis Loutkář, odpovídáme, že kromě možnosti abonomá (které je možné zaplatit přímo v redakci, poštovní složenkou, nebo přímo na bankovní účet 19–5627380257/0100) si můžete Loutkář koupit v Praze ve specializované prodejně divadelní a filmové literatury Prospero (Celetná 17, v průchodu do Štupartské ul., Praha 1, prodejní doba: po – pá 11–18 hod), v pokladně Divadla Minor, Divadla v Dlouhé, Divadla Archa a nově i v knihkupectví Fišer v Kaprově ulici v Praze 1. V Bratislavě Loutkáře prodává Informačné centrum Prospero, Divadelný ústav, Jakubovo námestie 12, Bratislava 1, prodejní doba: po – pá 11–19 hod.

Loutkář 1/2008, s. 2–6.

Provozovatelem těchto stránek je Sdružení pro vydávání časopisu Loutkář, Celetná 595/17 Praha, IČ: 67363741. Obsah těchto stránek je předmětem práva autorského a bez svolení provozovatele stránek jej nelze dále šířit. Provozovatel neodpovídá za obsah stránek třetích osob, na které na svých stránkách odkazuje. Vstup do administrace zde.