kd: Kurýr

Z domova

Praha

Na Malé scéně Divadla Minor se ve dnech 17. – 21. října uskutečnil Mezinárodní pohádkový festival, jehož tématem bylo „přiblížení cizích jazyků prostřednictvím pohádek“ a na němž se kromě České republiky podílelo i Německo a Irsko. Během české části festivalu se divákům představila experimentální inscenace Dobráci/Goodies v režii Jiřího Havelky. Cílem inscenace a celého festivalu je umožnit dětem bezprostřední setkání s rodilým mluvčím, seznámení se s cizím jazykem hravou formou a v divadelním prostředí. Festival vznikl za podpory vzdělávacího programu Evropské unie Socrates II (podprogram Lingua), hlavním organizátorem je Peißnitzhaus-Verein z Halle (Německo) a dalším partnerem je Camphill z Dublinnu (Irsko). O Mezinárodním pohádkovém festivalu se více dočtete v rubrice Stránky pro divadelní mládí v rozhovoru s režisérem Jiřím Havelkou na str. XX.

FOTO 1: Goodies

2. – 4. listopadu 2007 se na scéně Divadla Minor uskutečil už 17. ročník oborové přehlídky loutkových divadel Přelet nad loutkářským hnízdem 2007. Vedle českých profesionálních statutárních loutkových divadel (Naivního divadla Liberec, plzeňského Divadla Alfa, kladenského Divadla Lampion a hostitelského Divadla Minor) diváci viděli tvorbu nezávislé skupiny Buchty a loutky, vystoupení sólové výtvarnice-performerky Hany Voříškové, autorský projekt režiséra Jiřího Adámka, herečky Kristiny Maděričové a výtvarníka Roberta Smolíka nebo inscenaci z produkce Sdružení Serpens. Amatérské soubory letos na Přeletu zastupoval LS Čmukaři Turnov, LS Céčko Svitavy, pražský soubor Tate Iyumni či divadelní uskupení L. S. Věk (Plzeň) a Divadlo DNO (Hradec Králové), jejichž členy tvoří řada posluchačů Katedry alternativního a loutkového divadla pražské DAMU. Během festivalu se v úzké spolupráci s Divadelní fakultou AMU (Katedrou alternativního a loutkového divadla) uskutečnilo sympozium na téma Postavení a význam loutkového divadla v Evropě – Interakce komponentů/složek jevištního díla. Své příspěvky na konferenci zaslali Prof. Henryk Jurkowski, Géza Balogh, Lucyna Kozien, Livija Kroflin, Hana Ribi, Dagmar Inštitorisová, Iveta Škripková a z domácích účastníků Karel Makonj. Mezi diskutujícími pak nechyběli ani pedagogové, studenti a doktorandi pořádajícího akademického pracoviště. Konference se uskutečnila v neděli 4. 11. v Hallerově sále pražské DAMU. Podrobný referát o průběhu letošního Přeletu nad loutkářským hnízdem vám přinášíme na straně XX.

Foto 2 – logo Přelet

17. listopadu se v Ypsilonce odehrála už popáté celodenní divadelní revoluce Festival Cute dramatiky, tentokrát s podtitulem Ne-skutečné divadlo. Ambicí tohoto festivalu je představit inscenace „autorské, živé, nápadité, originální, autentické, nekonvenční, generační apod. Festival Cute dramatiky není a nikdy nebyl opozicí vůči jiným trendům nebo vůči jiným žánrům. Chce upozorňovat na jedinečnou komunikativní funkci divadla, schopnou bezostyšně konkurovat daleko dravějším a modernějším médiím, chce stírat rozdíly mezi amatérským a profesionálním, chce dostat do divadla diváky, pro které je divadlo tak nezajímavé, zastaralé nebo nudné, že do něj vlastně nechodí.“ V programu se objevila řada nekonvenčních divadelníků jako Anička Duchaňová, soubory Ztracená existence, improvizační Rádio Ivo, Nejhodnější medvídci, Divadlo letí, pořádající Studio Ypsilon a Vosto5.

V Divadle Alfred ve dvoře mělo 29. listopadu premiéru „industriální haiku“ Trains, které připravila experimentální skupina Handa Gote. Jde o „koncert pro zvuky vlaku, železné bicí nástroje, projektované fotografie nasbírané na nádražích a kolem nich a pár postávajících performerů. Skřípavý hlas starého, mastného a nemoderního světa.“ Skupina Handa Gote, což znamená v japonštině pájka, byla založena začátkem roku 2005. Programově zkoumá nové možnosti tanečního a pohybového divadla, výtvarného divadla, hudby a zvukového designu, zabývá se i integrací vědy a technologie v umění a nejsou jí cizí ani postupy loutkového divadla – například výstup Tomáše Procházky a Roberta Smolíka se dvěma loutkami na zasněženém nádraží patří k nezapomenutelným místům poeticko-industriálního projektu Trains.

Foto 3 – Handa Gote

Liberec

V listopadu vyjeli loutkáři z Naivního divadla Liberec na Mezinárodní festival loutkového divadla v Tolose, jehož letošní program věnoval pozornost zejména českému divadlu. Liberečtí představili inscenaci Janek a kouzelná fazole (Juan y el frijolito mágico), kterou sehráli ve španělské verzi.

Plzeň

Dobrá zpráva přišla z Plzně: příští rok před Vánoci by mělo být na náměstí Republiky v domě č. p. 23 otevřeno nové muzeum loutek! Divadelní dekorace a loutky muzeu poskytne především plzeňské Divadlo Alfa, které má v depozitářích stovky originálních a cenných loutek, další exponáty získá z depozitářů Západočeského muzea v Plzni a počítá i s nákupem exponátů ze soukromých sbírek.

Malovice

Během českokrumlovského festivalu Miraculum se 28. října uskutečnila premiéra inacenace Divadla Continuo Klobouk, hvězdy, neštovice aneb Rozhovory s nenarozenými dětmi, kterou na motivy textů Maurice Maeterlincka a vzpomínek na vlastní dětství připravil režisér Pavel Štourač a členové nového Studia Divadla Continuo. Studio sestává z frekventantů Středoevropské putovní divadelní laboratoře DC, jejímž záměrem je dlouhodobá výzkumná, tvůrčí a pedagogická činnost. Další z tvůrčích dílen divadla se v Praze uskutečnila 14. – 18. prosince. Recenzi nové inscenace přinášíme na str. XX.

Brno

9. – 11. listopadu se v židenickém Dělnickém domě

konal už 9. ročník Festivalu Divadla Líšeň, který navštěvují především nekomerční a experimentální soubory s původní divadelní i hudební tvorbou. Součástí události jsou i výstavy, promítání filmů a literární čtení. Letošními hosty přehlídky se staly soubory Teátr Víti Marčíka, Buchty a loutky

Tradičné bábkové divadlo Antona Anderleho a Divadlo DNO. Pořádající Divadlo Líšeň uvedlo premiéru inscenace Jezevec na borovici, kterou připravilo ve spolupráci s Hubertem Krejčím. Kromě divadelních představení byly v programové nabídce i výtvarné dílny, besedy a koncerty.

FOTO 4: Líšeň

Ostrava

Divadlo loutek Ostrava se ve dnech 1. – 6. listopadu zúčastnilo Světového kulturního fóra v Monterrey 2007/Forum Universal de las Culturales Monterrey 2007), kde odehrálo šest představení své úspěšné loutkářské fantazie na motivy pohádky A. S. Puškina O rybáři a rybce v režii Jevgenije Ibragimova.

Světové kulturní fórum s podporou UNESCO se koná podruhé, poprvé se uskutečnilo v roce 2004 v Barceloně. Letos probíhá v Monterrey celkem 80 dní, od 20. 9. do 9. 12. 2007, a v jeho průběhu se konají semináře, přednášky, konference, výstavy a divadelní představení. Jeho základní ideou je setkávání rozdílných kultur, ochrana kulturního dědictví a kulturních práv příslušníků národnostních a etnických menšin. V divadelní sekci hostují divadla z Mexika, Venezuely, Kolumbie, Kanady, USA, Kuby, Itálie, Velké Británie, Španělska, Chille, z afrických států, Austrálie, Japonska, Číny, Belgie, Francie i z dalších zemí. Divadlo loutek Ostrava reprezentovalo jako jediné Českou republiku.

Foto 5: O rybáři a rybce

Ze zahraničí

Slovensko

Deti Dunaja – deťom pre radosť i vzdelanie

Deti Dunaja je francúzsko-slovenské občianske združenie, ktoré vzniklo roku 2002 v Paríži, neskôr bolo zaregistrované aj na Slovensku. Jeho poslaním je všestranná pomoc opusteným a postihnutým deťom na Slovensku. Pomohlo už viac ako 2500 deťom. Svoje aktivity financuje z príspevkov dobrovoľných členov a s finančnou podporou viacerých sponzorov, ako aj z výťažkov predajných výstav a trhov. Francúzi sa takto už neraz mohli oboznámiť s tvorbou súčasných slovenských výtvarníkov, medzi inými s dielami bábkarom dobre známeho F. Liptáka, autora scénografií k inscenáciám Starého divadla v Nitre a Teatra Tatro. Podujatia OZ dopĺňajú koncerty slovensko-francúzskej jazzovej skupiny The Gigantic Crapulent Lightening Bug Orchestra s líderkou skupiny Ľ. Štefánikovou (dlhé roky bola členkou bábkarskeho súboru Gong M. Mikulovej). Títo mladí, talentovaní hudobníci, študenti americkej Školy modernej hudby v Paríži, na podujatiach OZ vytvárajú vždy veľmi príjemnú atmosféru. OZ spolupracuje s Francúzskym inštitútom v Bratislave a poskytuje finančnú pomoc deťom na výuku francúzskeho jazyka, udeľuje rôzne štipendiá a organizuje špecifické programy, napr. pobyty detí v rodinách, liečebných zariadeniach alebo letných táboroch. Za najambicióznejší projekt považuje svoju spoluprácu s Katedrou bábkarskej tvorby VŠMU v Bratislave. Pod vedením jej študentov uskutočňuje tvorivé dielne, arteterapiu, zameranú na rozvoj detskej kreativity a zvýšenie ich sebavedomia. Hravou, nenásilnou formou prostredníctvom bábkových predstavení sprístupňujú deťom kultúru. V školskom roku 2004/05 vznikol prvý interaktívny projekt, inscenácia hry G. Urbána Modrý Peter pod vedením pedagógov A. Pachingera a E. Farkašovej. Neskôr sa naštudoval Zvedavý sloník, inšpirovaný rovnomennou hrou J. Ozábala a Kiplingovou rozprávkou. Roku 2007 mala premiéru hra O Palčekovi, pripravuje sa inscenácia hry Popoluška. Zdá sa, že cieľ OZ, vytvoriť tradíciu bábkových predstavení sa darí napĺňať. Predstavenia videlo už viac ako 4 000 detí nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. Vo Francúzsku sa študenti KBT VŠMU so Zvedavým sloníkom úspešne prezentovali na renomovanom svetovom bábkarskom festivale v Charleville-Mézières. Patrí sa spomenúť, že projekt bábkových inscenácií sa realizuje vďaka podpore Nadácie SPP a treba len dúfať, že aj v budúcnosti prinesie hodnotné bábkové inscenácie.

-io-

FOTO 6: Čarovná flauta

V dňoch 13. a 14. októbra vystúpilo Bratislavské bábkove divadlo na 29. ročníku prestížneho festivalu BEMUS v srbskom Belehrade. Súčasťou ponuky dramaturgie v programe 29. ročníka boli predstavenia a koncerty určené aj detskému obecenstvu. Pred beznádejne vypredaným 300 miestnym auditóriom Divadla Boško Bucha odohralo BBD dve predstavenia Mozartovej Čarovnej flauty režiséra J. Bednárika. Toto úspešné vystúpenie je pre divadlo o to významnejšie, že na Bemus festivale sa prezentujú operné domy a hudobné telesá z celého sveta. Čarovná flauta zožala úspech nielen u detského, ale aj dospelého publika a odbornej verejnosti.

-dš-

Výstavy

Slezské zemské muzeum v Opavě nabízí svým návštěvníkům výstavu Noriyuki Sawa – japonský loutkář, jejíž vernisáž se konala ve čtvrtek 1. listopadu 2007. Na výstavě jsou k vidění především loutky Noriyuki Sawy (např. z inscenace Mukaši, mukaši… aneb Bylo nebylo v Japonsku, kterou uvádělo pražské Divadlo Minor) a fotografie z jeho inscenací.

Loutkář Noriyuki Sawa absolvoval Hokkaido University of Education, kde získal licenci učitele výtvarného umění a řemesel. „V letech 1992 a 1993 byl japonským ministerstvem kultury vybrán jako mimořádný umělec a působil ve Francii a v České republice. V té době se také účastnil společného projektu Babylónská věž (1993) v režii Josefa Krofty a výpravě Petra Matáska. Poté následovaly další jeho samostatné inscenace, účastnil se řady mezinárodních projektů a vystupoval na předních světových přehlídkách a festivalech loutkového a vizuálního divadla, kde získal i mnohá ocenění. Vystupoval již ve více než dvaceti zemích světa. Věnuje se také režii, pořádá výtvarné a divadelní workshopy a projekty zaměřené na rodiny a děti. Je členem Mezinárodní unie loutkářů v Japonsku. Jeho tvorba, v níž se snoubí japonské tradiční loutkové formy s inspirací evropským loutkovým divadlem, je v tomto rozsahu v ČR prezentována poprvé.“ Výstava Noriyuki Sawa – japonský loutkář potrvá do 3. ledna 2008.

Foto 7: Sava

7. listopadu se v Muzeu loutkářských kultur v Chrudimi konala vernisáž výstavy Kouzelný svět loutek, na níž jsou až do 30. prosince k vidění dětské práce z tvůrčí výtvarné soutěže Cesta do pohádky začíná v loutkovém divadle. Úspěšnou soutěž vyhlásila ZŠ Chomutov Akademika Heyrovského a iniciátorem projektu byl její pedagog Josef Grimml. Soutěž vyvrcholila na sklonku minulého roku oceněním nejúspěšnějších tvůrců (sešlo se na 1 160 loutek!). Dětské loutky již byly vystavovány v prostorách chomutovské školy, mosteckém Divadle rozmanitostí a nakonec se dostaly až do loutkářského muzea v Chrudimi, kde některé natrvalo zůstanou i po skončení výstavy.

Foto 8: Taiwan

Divadelní oddělení NM (Lenka Šaldová a Vlasta Koubská) připravilo výstavu Tradiční české loutky, která je v taiwanském Taipei k vidění od 6. listopadu. Výstava přibližuje historii českého fenoménu lidového loutkářství a rodinného loutkového divadla – Národní muzeum vystavuje na 70 historicky i výtvarně různorodých loutek, dekorace a opony. K vidění jsou loutky řezbářů M. Sychrovského, A. Suchardy či J. Adámka, s nimiž hrály od druhé poloviny 19. století loutkářské dynastie Dubských, Janečků, Šimků ad. A vedle toho loutky, se kterými se hrálo v první polovině 20. století v rodinách (loutky K. Svolinského, tzv. Alšovky) nebo na amatérských scénách (loutky A. Šroifa a V. Suchardy). Výstava má ambici seznámit Taiwance s českou kulturou v širším slova smyslu: ukazuje, jak českou krajinu viděli významní výtvarníci, kteří malovali dekorace pro loutkové divadlo (O. Bubeníček, K. Štapfer, J. Panuška ad.). Představuje českou vesnici s jejími přirozenými centry (náves, kostel, hospoda) a romantizující pohled Čechů na vlastní dávnou historii, dává nahlédnout do světa české pohádky prostřednictvím tradičních českých pohádkových postav a vyprávěním tří pohádkových příběhů. Prezentace výstavy je k vidění na webových stránkách National Taiwan Museum:

http://formosa.ntm.gov.tw/czech/en/main_en.htm

23. 11. byla v turnovském Muzeu Podkrkonoší otevřena vánoční expozice nazvaná Z říše loutek, která bude pro veřejnost přístupná do 20. ledna 2008. Expozice je zaměřena především na rodinná loutková divadla od 1. poloviny 20. století až po současnost – k vidění jsou různé typy domácích loutkových divadel, například soubor maňásků, marionet a loutek od prstových až po magnetické.

Na přelomu listopadu a prosince se v rámci Mezinárodního loutkářského festivalu Titirijai 07 (24. 11. – 2. 12. 2007) ve španělské Tolose uskuteční historicky nejrozsáhlejší zahraniční prezentace českého loutkového divadla pod názvem Okno do českého loutkářství. Výstava, jejíž mírně zmenšená podoba se stala součástí letošního ročníku festivalu Mateřinka v Liberci, přibližuje publiku mimořádnou tradici českého loutkářství od přelomu 18. a 19. století do současnosti. Po Tolose se výstava přestěhuje do výstavních sálů Paláce šlechtičen v MZM v Brně, kde ji bude možné navštívit až do března 2008.

Připravila -kd-

Poznámka redakce:

Příspěvky Ivici Ozábalové průběžně uveřejňované v časopise Loutkář 2006 a 2007 vznikly s podporou tvůrčích stipendií Literárního fondu Bratislava pro jmenovanou autorku.

Loutkář 6/2007, s. 242–245.

29. přelet nad loutkářským hnízdem

Provozovatelem těchto stránek je Sdružení pro vydávání časopisu Loutkář, Celetná 595/17 Praha, IČ: 67363741. Obsah těchto stránek je předmětem práva autorského a bez svolení provozovatele stránek jej nelze dále šířit. Provozovatel neodpovídá za obsah stránek třetích osob, na které na svých stránkách odkazuje. Vstup do administrace zde.