psl: Koutek SAL

Přehlídka sokolských loutkářů

Již 3. ročník přehlídky sokolských loutkářů se uskutečnil v Přerově ve dnech 18. – 20. 5. 2007. Co je zvláště potěšitelné, je skutečnost, že úroveň právě těchto souborů, jejichž počet se rozrůstá, se pomalu ale jistě zlepšuje. Na přehlídce, kterou pořádaly ČOS, SAL SČDO pod záštitou města a starosty Sokola TJ Přerov a s podporou Ministerstva kultury, bylo předvedeno 10 inscenací. Vedle domácího souboru dále vystoupily kolektivy z Bystřice pod Hostýnem, Uherského Hradiště, Vyškova, Velkých Popovic, Bzence a také tři sokolské soubory z Prahy: Frydolín, Pražský Sokolíček a Bubeníček. Součástí akce byla beseda o LD Sokol v Přerově v souvislosti s 10. výročím od povodní v roce 1997, seminář ke scénografii a ukázka individuálních výstupů v režii Jana Havla z Vysokého Mýta.

Přehlídka loutkářů

Již dnes se připravují přehlídky v roce 2008. 33. festival pražských amatérských loutkářů proběhne ve dnech 28. – 30. března 2008 opět pro soubory z Prahy a Středočeského kraje. V říjnu obdržely soubory daných regionů na festival přihlášky s uzávěrkou do 15. 12. 2007. Přehlídka se bude opět konat v Jiskře – Divadle Karla Hackera. Jejími pořadateli budou tradičně Hl. m. Praha, 8. městská část, Středočeský kraj, SAL a Společnost přátel LD Jiskra. Lze také očekávat podporu Ministerstva kultury.

Rada SAL

Zasedání Rady SAL proběhlo v Praze 8. září 2007. Podstatnou částí jednání tohoto nejvyššího orgánu SAL bylo hodnocení loutkářských přehlídek v uplynulém období. Nezapomnělo se ani na Loutkářskou Chrudim, k níž byla vyslovena řada kritických poznámek, které SAL využije při nejrůznějších jednáních. Další část jednání se zabývala zpracováním rozpočtu na příští rok zejména v souvislosti s pořádáním přehlídky individuálních výstupů s loutkou.

Hovořilo se rovněž o přípravě Čechovy Olomouce a také o možnosti pro soubory, aby využívaly pro své potřeby knihovničky SAL a vůbec poradenských služeb zájmové organizace.

Důležitým úkolem SAL bude pořádání řady přehlídek. Loutkářské letnice se uskuteční v Přerově pravděpodobně v termínu 9. – 11. 5. a v Rakovníku ve dnech 23. – 25. 5. Na podzim příštího roku se chystají rovněž Raškovy Louny. Rada SAL v souvislosti s těmito akcemi rozhodla o tom, že na přehlídku, kterou SAL pořádá, budou mít jednoznačně přednost účasti členské soubory SAL.

Výročí zasloužilého loutkáře

Odpolední jednání Rady se pak změnilo v přátelské posezení s prof. Vladimírem Leštinou v souvislosti s jeho letošními 85. narozeninami. Na setkání se dostavili pražští loutkáři, přátelé oslavence, aby v péči souboru Pimprle byli svědky udělení Zlatého odznaku J. K. Tyla panu Leštinovi.

Důležité upozornění

Další zasedání Rady SAL se koná v Praze 8. 12. 2007. Rada SAL očekává od souborů a individuálních členů náměty pro svou činnost a také články do Rolničky na nový e-mail: pem.jan@seznam.cz.

-psl-

IVL

Uspořádání přehlídek individuálních výstupů s loutkou se blíží, a proto se také stupňuje úsilí vedení SAL získat dostatek přihlášek na akci. Rada SAL se proto v září obrátila s výzvou na členské soubory, aby se přehlídky zúčastnily. Stranou nezůstaly ani soubory, ve kterých se individuální práce s loutkou pěstovala. Další nabídka k účasti směřovala také k základním uměleckým školám, které se loutkovému divadlu věnují. Celkem tak bylo odesláno na 80 dopisů. Uvidíme, jak se tato aktivita v oblastních kolech, v prvním stupni soutěže projeví. Připomínáme, že oblastní kola jsou plánována dvě. Jedno se uskuteční v Praze a druhé v Přerově na Moravě. Budou se konat v květnu, aby se souborům neubíraly síly k přípravě účasti na Loutkářské Chrudimi.

Řada zájemců o účast může mít pochybnosti ohledně tematického určení výstupů. Jako inspiraci lze tedy doporučit k přečtení sborníky, které Dilia vydala po prvních třech úspěšných přehlídkách a které většinou budou jistě k dispozici v knihovničkách souborů. V roce 1978 vyšel sborník 10 výstupů z 1. ročníku přehlídky, který podle jednoho z výstupů nese název Netrhejte růže. Tehdy se na akci přihlásilo 92 loutkářů se 109 výstupy. Chrudimské publikum pak zhlédlo 24 nejlepších výstupů. Uvedený sborník vedle titulního výstupu spolu s poznámkami k realizaci obsahuje kromě jiného i slavný výstup Pirát Blanky Luňákové, dále pak Karla Šefrny O princezně a dědečkovi, se kterým byla legrace. Dejte mi jitrnici je název sborníku ze 2. ročníku přehlídky, jehož se zúčastnilo rekordních 141 loutkářů. Text přináší výstupy lidových loutkářů s názvy Učené prase a Dejte mi jitrnici. A opět texty Karla Šefrny Lesní balada a Nevymřeme po přeslici. Konečně třetí sborník, který nese název Hadrfous a který přináší výstupy ze 3. ročníku seznamuje čtenáře se sedmi výstupy kromě jiné z dílny svitavského Céčka (Hadrfous) a kobyliské Jiskry (Čarování s klaunem, Sudička). Není jistě bez zajímavosti, že k podpoře IVL na Slovensku vyšel první sborník ve slovenském překladu a na Bábkarské Žilině vystoupili kobyliští loutkáři Emil a Milada Malých s výstupem Netrhejte růže.

Loutkář 5/2007, s. 231.

ARTýden = 7 dní s uměním

Provozovatelem těchto stránek je Sdružení pro vydávání časopisu Loutkář, Celetná 595/17 Praha, IČ: 67363741. Obsah těchto stránek je předmětem práva autorského a bez svolení provozovatele stránek jej nelze dále šířit. Provozovatel neodpovídá za obsah stránek třetích osob, na které na svých stránkách odkazuje. Vstup do administrace zde.