Doubrava, Stanislav: Kongres UNIMA

UNIMA Austrálie a Spare Parts Puppet Theatre (jeho umělecký šéf a režisér Philip Mitchel absolvoval v 90. letech stáž na KALD DAMU) zvou všechny členy i příznivce loutkového divadla do australského Perthu na 20. kongres světové loutkářské organizace UNIMA.

Je to poprvé, kdy se kongres uskutečňuje na jižní polokouli a teprve potřetí v historii i mimo Evropu. Kongres se koná pravidelně po čtyřech letech a má za úkol zvolit nové orgány – prezidenta, viceprezidenty, generálního sekretáře a exekutivu, kteří budou společně naplňovat program na další 4 roky tak, jak stanoví kongres – nejvyšší orgán UNIMA. Kongresová jednání budou tlumočena do angličtiny, francouzštiny, španělštiny a japonštiny.

Kongres se stane příležitostí pro širokou prezentaci především australských loutkových divadel. Výběr zahraničních představení již nyní zjevně ovlivňuje velká vzdálenost a vysoké náklady na cestu a pobyt na místě, který ani pro individuální zájemce nenabízí účastníkům – na rozdíl od kongresů minulých – žádnou výhodu ze strany pořadatelů. To se týká hlavně slev na vstupenky, ubytování atd. České středisko, které nominovalo do exekutivy S. Doubravu se hodlá zúčastnit kongresu v co největším zastoupení svých radů, jejich účast bude důležitá i pro volby budoucích orgánů.

Pro více informací o Světovém kongresu a festivalu UNIMA je dobré navštívit www.unima.org, kde je umístěn následný odkaz na pořadatele a veškeré informace o nabízených podmínkách.

Loutkář 5/2007, s. 226.

ARTýden = 7 dní s uměním

Provozovatelem těchto stránek je Sdružení pro vydávání časopisu Loutkář, Celetná 595/17 Praha, IČ: 67363741. Obsah těchto stránek je předmětem práva autorského a bez svolení provozovatele stránek jej nelze dále šířit. Provozovatel neodpovídá za obsah stránek třetích osob, na které na svých stránkách odkazuje. Vstup do administrace zde.