Podpořte Časopis Loutkář nákupem na internetu

Doubrava, Stanislav: Okno do českého loutkářství

Na přelomu listopadu a prosince letošního roku se v rámci Mezinárodního loutkářského festivalu Titirijai 07 (Loutky) ve španělské Tolose uskuteční historicky nejrozsáhlejší, mnohotvárná a důstojná zahraniční prezentace českého loutkového divadla pod názvem Okno do českého loutkářství. Festival v Tolose, který letos slaví 25. výročí od svého založení je štědře podporován španělským ministerstvem kultury, vládou provincie Guipúzcoa i městem Tolosa a díky tomu může zvát divadla a umělce z celého světa. V jeho čele stojí pan Miguel Arreche – Generální sekretář UNIMA International se svojí dlouholetou spolupracovnicí paní Idoyou Otequi. Vedle vlastního programu organizuje festival v Tolose dominantní sekci nazvanou Otevřené okno, jejímž smyslem je seznámit domácí publikum s loutkářskou tradicí a uměním konkrétní zvolené země. (Výborný ohlas měly v minulosti např. Indie a Čína). Miguel Arreeche při návštěvě Mateřinky v roce 2005 oslovil s myšlenkou společné realizace „Českého okna“ ředitele Naivního divadla Liberec a vicepresidenta UNIMA Stanislava Doubravu. Ten si pro spolupráci vybral PhDr. Jaroslava Blechu z Moravského zemského muzea a paní Ninu Malíkovou – předsedkyni Českého střediska UNIMA – a po dvou letech se projekt, jako výsledek společné snahy, naplňuje.

Prezentace v národní sekci má pravidelně tři části: divadelní představení několika vybraných souborů, odborné tematické diskuse a obsáhlou výstavu. Hostující země vnímají svoji účast jako prestižní prezentaci národní kultury v zahraničí. Stalo se tak i v případě České republiky, kdy Ministerstvo kultury vstřícně a významně celou akci podpořilo.

Skupinu českých divadel – DRAK, Naivní divadlo Liberec, plzeňská Alfa, Líšeň Brno a Teátr Víti Marčíka čeká v Tolose a okolí na 30 představení. Kulatý stůl nabídne přednášku s historickým pohledem Niny Malíkové, ukázky české animované produkce, informace o současné tvorbě statutárních divadel a nezávislých scén, informace o loutkářském školství i diskusní fórum, kterého se zúčastní i zástupci českého velvyslanectví a ředitelka Českého centra v Maridu.

Nejnáročnější (scénáristicky, produkčně, finančně) část českého projektu představuje obsáhlá výstava v rozlehlých výstavních prostorách barokního paláce Aranburu (10 sálů o celkové rozloze 480 čtverečních metrů). Její koncepci, produkci a garanci zajistil autor a kurátor PhDr. Jaroslav Blecha a realizační tým oddělení dějin divadla Moravského zemského muzea v Brně. Výstava, jejíž mírně zmenšená podoba se stala součástí letošní liberecké Mateřinky, přibližuje publiku mimořádnou tradici českého loutkářství od přelomu 18. a 19. století do současnosti. Základ tvoří exponáty ze sbírky brněnského MZM (kočovné a rodinné loutkové divadlo), ale také z několika dalších veřejných i soukromých sbírek, z fondů některých divadel a majetku výtvarníků (spolkové a institucionální loutkové divadlo). Výstava představuje podstatné charakteristické vývojové trendy českého loutkového divadla s prvky, které jsou v mezinárodním kontextu unikátní – divadlo kočovných marionetářů, rodinné a spolkové loutkové divadlo, svébytný umělecký projev zástupců české moderny a progresivní tvůrčí počiny poválečné.

Po Tolose se výstava přestěhuje do výstavních sálů Paláce šlechtičen v Moravském zemském muzeu v Brně, kde ji bude možné navštívit až do března 2008.

Loutkář 5/2007, s. 226.

Provozovatelem těchto stránek je Sdružení pro vydávání časopisu Loutkář, Celetná 595/17 Praha, IČ: 67363741. Obsah těchto stránek je předmětem práva autorského a bez svolení provozovatele stránek jej nelze dále šířit. Provozovatel neodpovídá za obsah stránek třetích osob, na které na svých stránkách odkazuje. Vstup do administrace zde.