Loutkar.online

psl: Koutek SAL

Rada SAL

Na svém dalším zasedání s bohatým obsahem jednání se sešla Rada SAL koncem května. Mezi úkoly jednání bylo především hodnocení postupových přehlídek, na nichž se Skupina amatérských loutkářů SAL především podílela: Festival pražských amatérských loutkářů pro soubory z Prahy a středních Čech a přehlídka severočeských loutkářů v Lounech. Dalšími body setkání byla realizace Přehlídky individuálních výstupů s loutkou a nábor nových členů SAL. Další jednání Rady se bude konat 8. září. Bylo by vhodné, aby členové SAL této příležitosti využili k podávání námětů ke zlepšení činnosti organizace.

Komise učitelek mateřských škol

Letití členové SAL si jistě ještě dnes vzpomenou na velmi dobrou práce komise učitelek mateřských škol pro loutkové divadlo. Naděžda Semotánová jako předsedkyně této komise vykonala spolu s dalšími velmi mnoho dobré práce pro podporu loutkového divadla hraného učitelkami mateřských škol – „mateřinkami“. Mj. to byly pravidelné chrudimské semináře i přehlídka individuálních výstupů s loutkou, které byly právě „mateřinkami“ velmi početně zastoupeny. Postupně komise zanikla a semináře skončily. Rada SAL se však nyní rozhodla činnost komise obnovit. Jejím vedením byla pověřena Darina Martinovská, která zve ke spolupráci nejen „mateřinky“, ale i další pedagogické a jiné pracovníky na daném úseku práce s dětmi.

Intervence SAL

Letos v květnu se SAl obrátila na starostu Chrudimi se žádostí o sdělení související s rekonstrukcí divadélka Mír. Starosta Jan Čechlovský přivítal iniciativu SAL a současně sdělil důvody, které vedou k přestavbě nyní Spolkového domu, která byla Radou města schválena 23. 8. 2006. Pan starosta Čechlovský pak SAL ubezpečil, že všechny připomínky budou posuzovány se vší vážností.

Rolnička č. 2 a 3/2007

19. května by se dožila 100 let Anna Karasová, vedoucí řady dětských souborů v Olomouci a také Nové loutkové scény, která dosáhla řady úspěchů na nejrůznějších přehlídkách. Další vzpomínka v Rolničce patří významné olomoucké loutkářce Věře Lónové, která zemřela před 20 lety. Ve 3. čísle Rolničky také najdete mimo jiné i program Čechovy Olomouce (10. – 11. 11.).

Vtiptoč

23. a 24. 6. proběhl na středočeském hradě Točníku II. festival kresleného humoru nazvaný Vtiptoč. V bohatém programu, v němž vystoupili nejrůznější kejklíři, fakír, tanečníci a sokolníci, vystoupili také loutkáři z kobyliské Jiskry a pražského souboru Vysmáto. Výtěžek byl věnován na konto Centrum Paraple.

Loutkářská Chrudim a SAL

SAL plánuje, že se bude výraznějším způsobem zapojovat do organizace i náplně Loutkářských Chrudimí. Pro začátek vedení SAL svolalo setkání Rady a členů a příznivců SAL. Za účasti Štěpána Filcíka se 6. července diskutovalo o všem možné – jak zefektivnit činnost SAL, jak zabezpečit uspořádání Přehlídky individálních výstupů s loutkou a podpořit obnovenou činnost komise učitelek mateřských škol. Letošní 56. LCH se jako vystupující prezentovaly následující sobory (a zájemci o členství) SAL: Jiskra, Zvoneček, Frydolín, Klubíčko, Ahoj.

33. festival pražských amatérských loutkářů

33. FPAL se uskuteční v Praze v loutkovém divadle Jiskra ve dnech 28. – 30. března 2008. Je určen pro soubory z Prahy a také opět po dohodě se Středočeským krajem i pro soubory ze středních Čech. Soubory obdrží přihlášky na přehlídku v průběhu října t. r.

Loutkář 4/2007, s. 175.

Provozovatelem těchto stránek je Sdružení pro vydávání časopisu Loutkář, Celetná 595/17 Praha, IČ: 67363741. Obsah těchto stránek je předmětem práva autorského a bez svolení provozovatele stránek jej nelze dále šířit. Provozovatel neodpovídá za obsah stránek třetích osob, na které na svých stránkách odkazuje. Vstup do administrace zde.