nm: Zasedání Exekutivy UNIMA v Liberci 19. - 21. 6. 2007

Těsně před vypuknutím „mezinárodního festivalu profesionálních loutkových divadel s inscenacemi pro děti předškolního věku“ – jak zní oficiální charakteristika u nás i v zahraničí známého festivalu Mateřinka, se sejde v Liberci vrcholový orgán mezinárodní loutkářské organizace – Exekutiva UNIMA. Na programu jednání je mimo jiné bilance dokončovacích prací na Encyklopedii světového loutkářství a samozřejmě přípravy na Kongres UNIMA, který se bude konat příští rok v dubnu v australském Perthu. Vzácní hosté si prohlédnou výstavu Okno do českého loutkářství, o které referujeme na jiném místě tohoto čísla a samozřejmě navštíví i Pražské Quadriennale. S průběhem jednání Exekutivy i s názory našich hostů vás seznámíme v příštím čísle.

Loutkář 3/2007, s. 116.

ARTýden = 7 dní s uměním

Provozovatelem těchto stránek je Sdružení pro vydávání časopisu Loutkář, Celetná 595/17 Praha, IČ: 67363741. Obsah těchto stránek je předmětem práva autorského a bez svolení provozovatele stránek jej nelze dále šířit. Provozovatel neodpovídá za obsah stránek třetích osob, na které na svých stránkách odkazuje. Vstup do administrace zde.