Podpořte Časopis Loutkář nákupem na internetu

rl: Přečetli jsme za vás

Stejně jako v předchozím případě, i za tímto edičním počinem stojí nakladatelství Pražská scéna, jež pečuje o systematické vydávání teatrologické literatury. V edici Režie vychází po monografii Josefa Krofty další dílo věnované režisérovi, jenž se významně zapsal do dějin českého loutkářství – loni jubilujícímu (nar. 1936) Janu Schmidovi, zakladateli Studia Ypsilon. Tato experimentální skupina vznikla v roce 1963 v Liberci jako součást Severočeského loutkového divadla (později Naivní divadlo), v r. 1969 se Schmidův soubor osamostatnil a od r. 1978 působí v Praze. Jan Schmid byl do libereckého loutkového divadla angažován původně jako výtvarník. Postupně však začal hrát, režírovat, psát hry a stal se určující osobností Studia Y.

Knížka, jako ostatní tituly edice, je spíše sborníkem a trpí jistou entropií – nejde totiž o biografii v pravém slova smyslu, jsou zde spíše soustředěny příspěvky různého druhu, ať již mající povahu osobního vyznání (Jan Kolář, Jiří Havelka a další), či fundovaného zamyšlení nad uměleckou prací režiséra Schmida (Jaroslav Etlík, Zdeněk Hořínek, Bohumil Nuska, Ivan Vyskočil, Jan Dvořák et al.). Specifické pasáže jsou věnovány výtvarné podobě Schmidových inscenací (Věra Ptáčková et al.), ale také režisérově práci s loutkami (Pavel Vašíček). Hodné pozoru jsou také poprvé otiskované texty („Poznámky režiséra na téma hudba v divadle“, „O režisérovi Janu Grossmanovi“). Užitečné jsou vyčerpávající soupisy slovesných, divadelních a televizních prací, jichž je Jan Schmid autorem, či na nichž se umělecky zúčastnil. Čtenář ocení rovněž podrobný seznam odborné literatury.

Loutkář 3/2007, s. 104.

Provozovatelem těchto stránek je Sdružení pro vydávání časopisu Loutkář, Celetná 595/17 Praha, IČ: 67363741. Obsah těchto stránek je předmětem práva autorského a bez svolení provozovatele stránek jej nelze dále šířit. Provozovatel neodpovídá za obsah stránek třetích osob, na které na svých stránkách odkazuje. Vstup do administrace zde.