Podpořte Časopis Loutkář nákupem na internetu

rl: Přečetli jsme za vás

Ondřej Cihlář – Nový cirkus

V nakladatelství Pražská scéna vychází v rámci edice Panorama českého alternativního divadla obsáhlá publikace pojednávající o fenoménu tzv. nového cirkusu. Autor postupuje chronologicky od historiografického naznačení tradice cirkusu od antiky do 20. století, všímá si vlivu cirkusového umění na druhou divadelní avantgardu, a zevrubně poukazuje na souvislosti vzniku nového cirkusu jako specifické formy uměleckého vyjádření čerpající ze synergie divadelních a cirkusových umění. Teatrologové ocení zejména kapitoly věnované zahraničním a českým souborům s poetikou blízkou novému cirkusu. Další faktografické souvislosti (kalendárium, heslář, výběr z festivalů nového cirkusu atd.) z pera editora Jana Dvořáka činí z díla také čtení nezbytné pro praktiky zabývající se novým cirkusem. Jde o fundovanou práci, jež snese jak požadavky kladené na vědeckou analýzu (práce s početnou literaturou a systém poznámkování umožňuje čtenáři další hlubší vhled do problematiky), tak požadavky praxe na zbytečně zatěžkané nicneříkající analýzy (svěží sloh, obrazová dokumentace atd.). Doufáme, že se bude Ondřej Cihlář, člen úspěšného a osobitého divadla Vosto5, kromě umělecké činnosti i nadále věnovat systematické reflexi divadla. Byla by škoda, kdyby tak neučinil.

Loutkář 3/2007, s. 104.

Provozovatelem těchto stránek je Sdružení pro vydávání časopisu Loutkář, Celetná 595/17 Praha, IČ: 67363741. Obsah těchto stránek je předmětem práva autorského a bez svolení provozovatele stránek jej nelze dále šířit. Provozovatel neodpovídá za obsah stránek třetích osob, na které na svých stránkách odkazuje. Vstup do administrace zde.