LS Před branou Rakovník - Malíková, Nina: Zemřeli

V úterý 3. 4. 2007 jsme se naposledy rozloučili s dlouholetým členem Loutkářského spolku Před Branou v Rakovníku, Radimem Smýkalem (3. 5. 1942 – 25. 3. 2007). Desítky let Radim Smýkal propůjčoval hlas nejrůznějším pohádkovým postavám a bytostem, skládal hudbu do našich pohádek a zajišťoval hudební nahrávky. Ochotně pomáhal s přípravami nových inscenací po dramaturgické stránce a s jejich hudební nastudováním. Naposledy si naši diváci poslechli Smýkalův hlas v lednu letošního roku v nové inscenaci Míček Flíček.

Je pro nás jen malou útěchou, že si můžeme práci Radima Smýkala připomenout z hudebních nahrávek uložených v archivu divadla. Všichni jsme se těšili, že s Radimem oslavíme 3. 5. 2007 jeho 65 narozeniny a nikoho z nás ani ve snu nenapadlo, že mu místo gratulace věnujeme už jen tichou vzpomínku.

Pro rakovnické loutkáře je odchod Radima Smýkala velikou ztrátou. Odešel nám skvělý herec, hudebník, ale především, kamarád a přítel. Čest jeho památce!

-sym-, to byla značka, pod kterou jsme nacházeli v nejrůznějších časopisech a revuích články psané Sylvou Šimáčkovou – Marešovou. Četli… Dílo této neúnavné a nadšené propagátorky české moderní scénografie se po dlouhé zákeřné nemoci, o níž nepochybně věděla, uzavřelo. Všichni, kteří Sylvu znali nemohou uvěřit, že by tahle energická, elánem sršící žena už nebyla s námi. Za mnohé jí vděčí česká scénografie a ta loutkářská obzvlášť. Kolika přátelům zahajovala výstavy, kolik portrétů s přehledem a přesným rozborem tvorby i s trefnými detaily charakterizujícími práci jednotlivých tvůrců napsala! Zasedala ve festivalových porotách, pro řadu loutkových divadel vypracovala podrobná hodnocení inscenací i celých sezón. Řada absolventů si ji pamatuje i z jejího působení ve funkci tajemnice a pedagožky na KALD DAMU. Nestačili jsme obdivovat, jak to všechno stihne. Jako by věděla, že je jí čas vyměřen.

Měla ráda život a všechno, co s ním souvisí. Dovedla naslouchat našim trablům, měla vzácný dar sebeironie a až sebezničující pracovní výkonnost. Bude nám všem chybět nejen na Mateřinkách, Skupových Plzních či při letmých setkáních ve škole v Karlově ulici.

Mohu za nás za všechny, kteří jsme se nestačili se Sylvou rozloučit, slíbit, že na její počest zvedneme na letošní Mateřince číši jejího oblíbeného vína.

Loutkář 3/2007, s. 99.

ARTýden = 7 dní s uměním

Provozovatelem těchto stránek je Sdružení pro vydávání časopisu Loutkář, Celetná 595/17 Praha, IČ: 67363741. Obsah těchto stránek je předmětem práva autorského a bez svolení provozovatele stránek jej nelze dále šířit. Provozovatel neodpovídá za obsah stránek třetích osob, na které na svých stránkách odkazuje. Vstup do administrace zde.