Podpořte Časopis Loutkář nákupem na internetu

Slunečko, Petr: Koutek SAL

Rada SAL

17. února se v Praze na svém řádném zasedání sešla Rada SAL. Prověřila především plnění úkolů vyplývajících z Plánu práce SAL a úkoly od posledního prosincového zasedání Rady. S ohledem na malý počet přihlášených loutkářů Rada přesunula uskutečnění oblastních kol a finále 8. přehlídky individuálních výstupů s loutkou na rok 2008. V tomto smyslu se zaměří především na intenzivnější propagaci akce mezi soubory. Dále se Rada zabývala organizací postupových přehlídek, na nichž se SAL podílí. Jde především o přehlídku v Praze a Lounech. Dále Rada projednala plnění příspěvkové povinnosti členů SAL, u níž došlo k určitému zlepšení, otázku náplně Rolničky a souhlasu Rady s udělením Zlatých odznaků J. K. Tyla v tomto roce. Na závěr jednání Rada přijala za nové členy SAL soubory Sokol Sušice a Klubíčko Napajedla.

Rolnička

V lednu vyšlo 1. číslo zpravodaje SAL Rolnička. Přineslo informace z prosincového zasedání Rady a o kooptaci nového člena Rady, jímž se stala Darina Martinovská z Prahy, která bude mít na starosti především učitelky mateřských škol. Dále zpravodaj obsahuje informace o přehlídkách SČDO a SAL v letošním roce. Rolnička také věnuje pozornost jubilantovi dr. Miloši Blahovi, který oslavil 85 let a je stále vedoucím souboru Zdravíčko Třebíč, a 62 letem Sváťova loutkového divadla v Litoměřicích. Závěr Rolničky pak patří Bohumíru Koubkovi, který na sklonku minulého roku oslavil 75. narozeniny.

Loutkové divadlo v Libáni

Mezi nejaktivnější loutkářské členské soubory patří Loutkové divadlo Martínek z Libáně. Soubor uspořádal v březnu t. r. přehlídku loutkových divadel za účasti 6 souborů. Mezi účastníky přehlídky byly kromě jiného soubory Divadlo z půdy (Klášter nad Jizerou), Srdíčko (Jičín), Zvonek (Hořice) a Spolek loutkářů (Úpice).

Zprávy členských souborů

Jednou z dalších povinností členských souborů je zaslat vedení SAL zprávu o činnosti za minulou sezónu. Z 18 členských souborů zaslalo svá hlášení za sezónu 2005/6 12 kolektivů. Jejich provozovateli jsou převážně obce a nejrůznější obecní zařízení. V 5 případech k zajištění své činnosti vytvořily soubory občanská sdružení. Polovina souborů svá představení uvádí 4x v měsíci, další soubory pak hrají pravidelně 2x v měsíci. Návštěvnost představení byla u kolektivů 13 962 diváků, což představuje 1 166 diváků na jedno.

Soubory SAL se zúčastnily 28 přehlídek. Pokud jde o počet představení, pak tento počet je 298, což představuje průměr téměř 25 představení na soubor.

Důležité upozornění pro soubory

Letošní 56. loutkářská Chrudim se koná ve dnech 30. 6. – 6. 7., Čechova Olomouc pak 10. – 11. 11. 2007.

Loutkář 2/2007, s. 62.

Provozovatelem těchto stránek je Sdružení pro vydávání časopisu Loutkář, Celetná 595/17 Praha, IČ: 67363741. Obsah těchto stránek je předmětem práva autorského a bez svolení provozovatele stránek jej nelze dále šířit. Provozovatel neodpovídá za obsah stránek třetích osob, na které na svých stránkách odkazuje. Vstup do administrace zde.