Loutkar.online

psl: Koutek SAL

Zasedání Rady SAL

Rada SAL se sešla na svém řádném zasedání v Praze 19. 12. Jeho hlavními úkoly bylo především pokračování v náboru nových členů SAL a zabezpečení VIII. přehlídky individuálních výstupů s loutkou.

Novým členským souborem se stává soubor Klubíčko Napajedla a Sokol Sušice.

Přehlídka individuálních výstupů s loutkou proběhne dvoukolově. První oblastní kolo se uskuteční v březnu v Praze a druhé pro přihlášené z Moravy v květnu 2007 v Přerově. Jako sponzor přehlídky se přihlásila DILIA, která akci poskytla příspěvek. Do Rady SAL byla kooptována za řádného člena Darina Martinovská, jejímž zájmem je divadlo na mateřských školách.

V současné době má SAL 18 členských souborů a 184 individuálních členů.

Informátor SČDO

V listopadu vyšel Informátor SČDO, který se tentokrát téměř výlučně zabýval přehlídkami, které Svaz uspořádá v roce 2007. Jsou to především akce jako Pohárek SČDO, Kandrdásek, Divadlo jednoho herce, Krakonošův divadelní podzim.

Matice českých divadelníků

SČDO oznamuje, že ve Vysokém nad Jizerou dne 14. října byla uzavřena smlouva o vytvoření Matice českých divadelníků, která je výsledkem shody divadelních organizací: Svazu českých divadelních ochotníků, Volného sdružení východočeských divadelníků a Občanského sdružení divadelních ochotníků Ústí nad Orlicí. Smlouvu podepsali představitelé uvedených organizací: PhDr. Jaroslav Vyčichlo, Mgr. Alexandr Gregar a Ing. Martin Malínek. Výše uvedené sdružení má sloužit podpoře a rozvoji amatérského divadla. Hlavním předmětem činnosti je pak součinnost, spolupráce, koordinace a ochrana zájmů českých amatérských divadelních organizací s celorepublikovou působností. Vytvoření Matice nemá v žádném případě v úmyslu rušit samostatnost všech organizací a jejich právní subjektivitu. Matice proto nemá vlastní hospodaření ani majetek. Matice je institucí otevřenou, proto se očekává, že do ní přistoupí další divadelní organizace.

Zlatý odznak J. K. Tyla pro rok 2007

Občanská divadelní sdružení se již před časem dohodla oceňovat mimořádné zásluhy jednotlivců o amatérské divadlo, a to nezávisle na Ceně MK. Návrh na udělení odznaku musí být písemný a musí obsahovat řadu údajů. Na požádání poskytne SČDO potřebné informace. Návrhy je třeba podat nejpozději do 31. 3. 2007 předsedovi komise ZO JKT Ing. Dušanu Zakopalovi, gen. Píky 12/2886, Ostrava 2, 702 00.

Festivaly SAL

V roce 2007 se uskuteční řada přehlídek, na nichž se podílí zcela nebo částečně SAL:

• 23. – 25. 3., 32. festival pražských amatérských loutkářů (výběrová regionální přehlídka pražských a středočeských loutkářů na LCH)

• 10. – 11. 3., Louny (regionální výběrová přehlídka na LCH)

• 10. – 11. 11., Čechova Olomouc

• 24. 3., I. oblastní kolo přehlídky individuálních výstupů s loutkou, Praha

• 12. 5., II. oblastní kolo přehlídky individuálních výstupů s loutkou, Přerov.

Ještě na závěr – 56. Loutkářská Chrudim proběhne ve dnech 30. června – 6. července 2007.

85 let MUDr. Miloše Blahy

Je neuvěřitelné, že 5. října 2006 se dožil 85 let MUDr. Miloš Blaha, zakladatel a dosud principál třebíčského souboru Zdravíčko. Býti lékařem, a to dobrým lékařem, bylo Milošovi málo. Proto další své působiště nalezl v loutkovém divadle. Zdravíčko, maňáskářský soubor, založil a dosud vede. V loutkovém divadle působil jako režisér, autor, technolog a scénograf. Co vytvořil, to vždy směřovalo k službě pro dětského diváka, přitom často pro toho nemocného na těle i na duši. Pod vedením Miloše se Zdravíčko stalo známým souborem a také uznávaným nejen v českých krajích, ale i v zahraničí, kam byl soubor zván. Za to všechno Miloši patří velký dík! Buď pozdraven!

Loutkář 1/2007, s. 19.

Provozovatelem těchto stránek je Sdružení pro vydávání časopisu Loutkář, Celetná 595/17 Praha, IČ: 67363741. Obsah těchto stránek je předmětem práva autorského a bez svolení provozovatele stránek jej nelze dále šířit. Provozovatel neodpovídá za obsah stránek třetích osob, na které na svých stránkách odkazuje. Vstup do administrace zde.