Loutkar.online

pu: Ovidiovy Proměny

V zimním semestru odpremiérovala KBT VŠMU na scéně Bratislavského bábkového divadla hudebně – výtvarnou kompozici Proměny. Několik zlomků z řecké mytologie podle Publia Ovidia Nasa ve ztvárnění posluchačů 3. ročníku loutkoherectví vzniklo na základě grantu Ministerstva školství SR, ve spolupráci Katedry bábkarskej tvorby a Spišského muzea Spišská Nová Ves – Markušovce. To se na jaře chystá inscenaci uvést v letohrádku Dardanely, ve kterém nápad divadelního ztvárnění několika antických příběhů vznikl. Podnítila jej výzdoba klasicistního architektonického objektu (původně stavěn pro zamýšlenou návštěvu tehdejšího rakouského císaře), jež se pyšní freskami na mytologická témata. Do výběru se tak dostaly příběhy Syringy a Pana, Orfea a Eurydiky, jakož i krétského labyrintu s Minotaurem, Theseem a Ariadnou a konečně s Daidalem a jeho synkem Ikarem. Použité divadelní prostředky kombinují Ovidiovy verše s animací antikizujících figur různých velikostí, masek, ale především hercova stylizovaného pohybu. Obrazy, jež vznikají, vychází v neposlední řadě i z hudebního podkladu, pro který byly použity „notové“ záznamy objevené v Řecku v minulém a předminulém století a nově (častokrát vůbec poprvé) zpracované tamějšími hudebníky. Pohled inscenátorů na téma proměn v přírodě, ale především v člověku, osciluje od mytologie k dnešku, nenechává se omezovat časem a ve smyslu básníkova pohledu usiluje o univerzálnost. Inscenace, určená středoškolákům, má tak ambici zpřístupnit lidské příběhy a témata, jež jsou sice dodnes aktuální, ale k nimž si jen málokterý čtenář najde cestu. Obsah se nemění, mění se jen forma… Ta je výzvou jak pro diváky, tak i pro inscenátory, jejichž zapálený vklad je nezpochybnitelný.

Loutkář 1/2007, s. 11.

Provozovatelem těchto stránek je Sdružení pro vydávání časopisu Loutkář, Celetná 595/17 Praha, IČ: 67363741. Obsah těchto stránek je předmětem práva autorského a bez svolení provozovatele stránek jej nelze dále šířit. Provozovatel neodpovídá za obsah stránek třetích osob, na které na svých stránkách odkazuje. Vstup do administrace zde.