Loutkar.online

Malíková, Nina: Přečetli jsme za vás

Již několikrát jsme v Loutkáři informovali o bulletinu Divadlo pro děti, který vydává Společenství pro pěstování divadla pro děti a mládež Dobré divadlo dětem. Luděk Richter se zde věnuje problémům kolem divadla pro děti (otázkám vnímání představení, organizované návštěvy divadla, otázkám dramaturgie pro dětského diváka atd.), najdete zde mini, midi i maxirecenze a jednou za rok i seznam inscenací pro děti a mládež, které Společenství doporučuje. V podzimním čísle je velká pozornost věnovaná knize. Luděk Richter v úvodním článku rozebírá inspirační možnosti knížky pro divadelní provedení, ale také nejrůznější podoby „hraní si s knihou“. Inspirativní bulletin doplňuje seznam knih vydaných DDD. Triptych studií autora Luďka Richtera Pohádka… a divadlo, Co je co v pohádce (Pohádkové reálie) a Od pohádky… k pohádce (Od literatury k divadlu) lze koupit za 199,-Kč, cena jednotlivých publikací se pohybuje od 95,- do 55,- Kč. Knížky o pohádce volně navazují na předešlé publikace Praktická dramaturgie v kostce a Co skrývá text. Knížky lze objednat na adrese Dobré divadlo dětem, Chopinova 2, 120 00 Praha 2 či prostřednictvím e-mailové adresy: osDDD@seznam.cz či zakoupit rovněž v knihkupectví Prospero.

Loutkář 1/2007, s. 10.

Provozovatelem těchto stránek je Sdružení pro vydávání časopisu Loutkář, Celetná 595/17 Praha, IČ: 67363741. Obsah těchto stránek je předmětem práva autorského a bez svolení provozovatele stránek jej nelze dále šířit. Provozovatel neodpovídá za obsah stránek třetích osob, na které na svých stránkách odkazuje. Vstup do administrace zde.