Loutkar.online

Slunečko, Petr: Koutek SAL

Rolnička

V září vyšlo dvojčíslo (1–2) Rolničky, zpravodaje SAL. Jeho obsah je tentokrát věnován informacím z letošních loutkářských festivalů. Na prvním místě je třeba jmenovat Loutkářskou Chrudim a pak přehlídky SAL – Loutkářské letnice v Přerově a Rakovníku. Dále Rolnička věnuje pozornost zasedání Rady SAL v dubnu. Čtenáře rovněž seznamuje s pravidly VIII. přehlídky individuálních výstupů s loutkou 2007. Závěr pak patří loutkářům, kteří naše řady opustili – Břetislavu Smyslovi a Jiřímu Vorlovi.

Přehlídky SČDO

Předsednictvo SČDO vyhlásilo pro příští rok tradiční přehlídky. Jsou to Kandrdásek SČDO – memoriál Bedřicha Čapka, soutěž v monolozích a dialozích pro děti a mládež. Přihlášky je třeba odeslat do 25. ledna 2007 s tím, že národní přehlídka proběhne 24. března v Brandýse nad Labem. Na Pohárek SČDO 2007, memoriál Zdeňka Kokty, soutěž monologů a dialogů je třeba přihlášku odeslat do 28. ledna 2007. Finále se pak uskuteční ve Velké Bystřici 14. a 15. dubna. Konečně 3. přehlídkou je Divadlo jednoho herce 2007, memoriál Slávky Trčkové. Na VIII. ročník je třeba zaslat přihlášku do 31. ledna, finále se pak bude konat 21. a 22. dubna. Podrobnosti a místo přihlášek lze najít v letošním 5. čísle bulletinu d´ARTAMA (NIPOS ARTAMA, P. O. BOX 12, 111 12, Praha 2).

Raškovy Louny

Ve dnech 28. – 29. října se konaly IX. Raškovy Louny – Dostaveníčko loutkářů, které pořádají SAL SČDO a Spolek loutkářů v Lounech. Festivalu s podporou Ministerstva kultury ČR a města Louny, který je určen především členským souborům SAL, se zúčastnily vedle domácího kolektivu dále Kováček, Martínek Libáň, Klubíčko Cvikov, Boďi Jaroměř, Před branou Rakovník a Jiskra Praha. Z vystupujících souborů byly nejvíce ceněny inscenace souborů Kováček (J. Jaroš: Tři prasátka), Před branou Rakovník (J. Davídek: O perníkové chaloupce) a Jiskra Praha (J. Drda: Hloupá Barka). Součástí přehlídky byl i seminář o jevištní řeči, který vedla Hana Dotřelová.

Rada SAL

7. října se v Praze na svém řádném zasedání sešla Rada SAL. Zhodnotila dosavadní činnost, zvláště festivaly, na jejichž pořádání se SAL podílela. Další část jednání patřila úkolům organizace do června příštího roku. Rada se shodla na potřebě rozšířit kooptací své složení o 3 členy. Konkrétní jména budou známa v prosinci t. r. Významným úkolem SAL bude zejména 8. Přehlídka individuálních výstupů s loutkou. Zatím se počítá se dvěma výběrovými koly; první se bude konat v rámci 32. festivalu pražských amatérských loutkářů, který proběhne ve dnech 23. – 25. března 2007. Druhé pak proběhne na přehlídce v Přerově na Moravě ve dnech 12. – 13. května 2007.

Bylo konstatováno, že úspešně probíhá nábor nových členů SAL, do kterého jsou zahrnuty i soubory, které v minulosti v rámci SAL již působily. Dále je rovněž potřebné zvýšit aktuálnost a častost vydání zpravodaje Rolničky. Další jednání Rady SAL se uskuteční 9. prosince.

Loutkář 6/2006, s. 290.

Provozovatelem těchto stránek je Sdružení pro vydávání časopisu Loutkář, Celetná 595/17 Praha, IČ: 67363741. Obsah těchto stránek je předmětem práva autorského a bez svolení provozovatele stránek jej nelze dále šířit. Provozovatel neodpovídá za obsah stránek třetích osob, na které na svých stránkách odkazuje. Vstup do administrace zde.