Loutkar.online

Malíková, Nina: Zpráva o činnosti Českého střediska UNIMA v roce 2006 aneb Znovu jako vždy od Přeletu k Přeletu

Předsednictvo Českého střediska UNIMA pracovalo od poslední Valné hromady v listopadu 2005 v následujícím složení: Marek Bečka, Jaroslav Blecha, Stanislav Doubrava, Alice Dubská, Jan Dvořák, Alena Exnarová, Štěpán Filcík, Jan Kostroun, Nina Malíková (předsedkyně), Jan Novák a Zdeněk Pecháček. Výbor se sešel v průběhu roku ke čtyřem schůzím, k jednáním byla přizvána Petra Zámečníková v zastoupení Zdeňka Pecháčka.

Domácí činnost UNIMA se soustředila na aktivní podporu několika Klubů UNIMA a zejména hlavní akce Českého střediska – na XVI. ročník Přeletu nad loutkářským hnízdem.

V lednu (25. 1. 2006) se v Říši loutek konal Klub UNIMA věnovaný tvorbě a projektům výtvarníků a loutkářů Pavly a Vítězslava Kuschmitzových, při kterém byly představeny ukázky z jejich divadelních i mimodivadelních projektů i ukázky z jejich zajímavé videotéky. Součástí večera byla i instalace malé výstavky propojující propagaci UNIMA s inspirujícími ukázkami technologie loutek z dílny manželů Kuschmitzových.

22. května 2006 – v den, kdy byla před 77 lety založena UNIMA se z iniciativy Centra českých loutkářů – Národního divadla marionet a za spolupráce Říše loutek a střediska UNIMA uskutečnila poprvé Slavnost UNIMA/UNIMA Festum. V průběhu celodenního maratonu výstupů (včetně pouličních), setkání, dílen a představení mohli diváci zhlédnout širokou paletu možností a stylů současného českého loutkářství.

Další Klub UNIMA se konal na podzim – 4. října v Říši loutek pod názvem „Ten, který nikdy neztratil tvář“. Byl věnován vzpomínce na divadelního kritika, pedagoga, scénáristu J. A. Novotného. Přitažlivě komponovaný vzpomínkový večer, z něhož přetiskuje Loutkář 6/2006 některé příspěvky, přinesl ukázku ze hry Posvícení v Hudlicích v úpravě J. A. Novotného a jedinečný a dnes již unikátní film Emila Radoka Johan doktor Faust, natočený podle scénáře J. A. Novotného.

Na základě výzvy generálního sekretariátu UNIMA České středisko již potřetí iniciovalo oslavu Dne loutkového divadla (21. 3.). V Muzeu loutkářských kultur v Chrudimi proběhl k této příležitosti Den otevřených dveří. Světový den loutkového divadla byl připomenut i na tiskové konferenci k přehlídce divadla pro děti a mládež ASSITEJ 16. 3. 2006.

Středisko se spolupodílelo výběrem a přípravou hlasování v anketě o Cenu UNIMA Erik. Slavnostní předání ceny proběhlo v rámci Přeletu nad loutkářským hnízdem 4. 11. večer. V rámci Přeletu se také uskutečnila 5. 11. pravidelná každoroční Valná hromada Českého střediska UNIMA.

Středisko poskytnutím některých podkladových materiálů pro Encyklopedii UNIMA spolupracovalo s Divadelním ústavem na vydání publikace Czech Puppet Theatre Yesterday and Today. Publikace vyšla v angličtině a její křest se uskutečnil rovněž v průběhu Přeletu nad loutkářským hnízdem 4. 11. večer v Divadle Minor.

Středisko udělilo celkem dvě záštity následujícím festivalům: 4. ročníku Přehlídky sólové tvorby pro děti a studentskému festivalu pouličního a loutkového divadla Na dlažbě, který se koná každoročně v Náchodě.

Výbor UNIMA spolupracuje s organizátory Pražského Quadriennale 2007 na plánované prezentaci UNIMA v rámci doprovodného programu výstavy, výrazně se prohloubila i spolupráce s ARTAMA v přehledu a nabídce tipů pro volný program Loutkářské Chrudimi i zahraničních hostí.

O aktualitách z generálního sekretariátu UNIMA a zajímavostech z Českého centra informovalo středisko pravidelně na stránkách časopisu Loutkář.

Hlavní zahraniční aktivita střediska je spojena s Radou UNIMA ve španělské Tolose (27. 11. – 3. 12. 2006). V delegaci, kterou tvoří Stanislav Doubrava (účastník i jednání exekutivy, předcházející jednání Rady UNIMA), jsou další dva radové za České centrum: Nina Malíková a Jaroslav Blecha. Na programu Rady UNIMA bude projednání zpráv o činnosti jednotlivých odborných komisí, definitivní rozhodnutí ohledně doufejme, že již závěrečných prací na Encyklopedii světového loutkářství a informace o stavu příprav Kongresu UNIMA v r. 2008. Česká delegace má za úkol prověřit a projednat konkrétní možnosti pro připravovaný projekt Okno do českého loutkářství, který se má uskutečnit na podzim roku 2008 právě v Tolose. Součástí propagace českého loutkářství na zasedání Rady UNIMA bude i prezentace již zmíněné publikace o minulosti i současnosti českého loutkářství.

Loutkář 6/2006, s. 283.

Provozovatelem těchto stránek je Sdružení pro vydávání časopisu Loutkář, Celetná 595/17 Praha, IČ: 67363741. Obsah těchto stránek je předmětem práva autorského a bez svolení provozovatele stránek jej nelze dále šířit. Provozovatel neodpovídá za obsah stránek třetích osob, na které na svých stránkách odkazuje. Vstup do administrace zde.