Richter, Luděk: Blahopřejeme Haně Budínské...

Haně Budínské byla 20. června udělena za celoživotní přínos k rozvoji dětského loutkového divadla cena ministra kultury v oboru dětských estetických aktivit pro rok 2006. […] Hana Budínská je zakladatelkou tvořivé loutkářské práce s dětmi na bázi komplexní estetické výchovy a pozdější dramatické výchovy v Československé republice. Sama vychovala řadu osobností ať už pro loutkové divadlo (např. Jiřího Vyšohlída, protagonistu hradeckého DRAKa) či pro úplně jiné, někdy i zdánlivě nesouvisející obory, pro něž je však vybavila vnímavostí, představivostí, fantazií a tvořivostí a řadou dovedností a schopností, řečovými počínaje a výtvarnými konče. K výchově tisíců dalších přispěla svou činností publikační a vzdělávací.

Narodila se 25. dubna 1933 v Havlíčkově Brodě. Absolvovala Vyšší školu uměleckého průmyslu v Brně u profesora Karla Langra. Tady se také roku 1952 ve školní pokusné scéně Ajdivadlo aktivně zapojila do loutkového divadla nejprve jako loutkoherečka , později i jako výtvarník a režisér vlastní loutkové hříčky Budulínek. Roku 1954 se stala vedoucí loutkářského úseku oddělení estetické výchovy Ústředního domu pionýrů a mládeže J. Fučíka v Praze, kde až do odchodu do důchodu roku 1992 třicet osm let vedla loutkářské kroužky a soubory dětí a mládeže, v nichž byla zároveň i citlivým režisérem, scénografem a pedagogem.

Napsala řadu loutkových her , hříček a adaptací, často za spolupráce kolektivu dětí. […] Uspořádala několik výstav koláží, prací s papírem, přírodními materiály a těstem, batik a kreseb. Napsala nespočet článků, publikaci Odznak odbornosti Loutkář a se Soňou Pilkovou stále inspirativní Čtyři barevné kapky, dále metodickou brožuru Zájmové kroužky loutkového divadla a kartotéku her a cvičení, kterou dodnes opakovaně vydává Artama pod názvem Hry pro šest smyslů, a řadu dalších publikací. Vedla mnoho seminářů na Loutkářské Chrudimi i jinde a čtyři roky učila i na katedře výchovné dramatiky DAMU. Dodnes je činná při různých konzultacích a také literárně a výtvarně.

Na Loutkářskou Chrudim se dostala poprvé roku 1961 a od té doby zde v průběhu 28 let hrálo jejích 5 dětských a mládežnických skupin 12 inscenací, z nichž nejúspěšnější byly v letech 1961 – 1970 Pohádka o malém ježkovi, Hra pro zalezlíky, Pozor, nebezpečí!, Pohádka o dvou O a Komedianti. […]

Hana Budínská se vždy snažila o divadlo živé, současné, tvořivé. Je jednou z prvých, kdo u nás objevovali, rozpracovávali a uplatňovali nové postupy práce s dětmi a mladými lidmi, a tím i nové inscenační přístupy. Metodami komplexní estetické výchovy a v jejím rámci dramatické hry H. Budínská nejen vychovala řadu samostatně myslících lidí, ale přinesla i oživující vklad do vývoje českého loutkářství a to nejen dětského.

Loutkář 5/2006, s. 198.

Provozovatelem těchto stránek je Sdružení pro vydávání časopisu Loutkář, Celetná 595/17 Praha, IČ: 67363741. Obsah těchto stránek je předmětem práva autorského a bez svolení provozovatele stránek jej nelze dále šířit. Provozovatel neodpovídá za obsah stránek třetích osob, na které na svých stránkách odkazuje. Vstup do administrace zde.