red: Výstava a sympozium na počest Erika Kolára

Výstava a sympozium na počest Erika Kolára

Vernisáž výstavy Erik Kolár a jeho svět loutek 7. dubna 2006 se stala výjimečným setkáním Kolárových žáků, přátel, pamětníků. V komponovaném pořadu Žil jsem krásný život, který připravil a režíroval Jiří Středa ( scénář sestavil jak ze vzpomínek na Erika ze samizdatového vydání k jeho úmrtí, tak z Kolárovy novely Vila Humbolt ) vystoupil jako průvodce Erikovým životem Miroslav Táborský za spoluúčasti Jiřího Vohanky. Ale ještě než začal Miroslav Táborský z pomyslné a pro Kolára typické nadité aktovky vybírat a skládat střípky z jeho života, složili hold Kolárově osobnosti dva lidé: Jiří Hálek, jako přímý účastník Kolárovy práce s židovskými dětmi a Jan Klusák, Kolárův spolupracovník a přítel. Téměř románový životní příběh s peripetiemi a krásným osobním Kolárovým poselstvím „ žil jsem krásný život“ provázely dobové melodie v podání Olgy Vikové a také hudební skupiny Trombenik.

Poctou Eriku Kolárovi bylo následujícího dne (8. 4. 2006) sympozium s mezinárodní účastí, které se konalo na pražské DAMU v Hallerově sále. O svém pedagogovi hovořili: Josef Krofta, Karel Makonj, Pavel Vašíček a ze zahraničních hostí Vladimír Predmerský a Géza Balogh. V diskuzi, která nebrala konce, pak na Erika vzpomínala i čestná prezidentka UNIMA Margareta Niculescu, Wlodimerz Felenczak, Mona Wiig, Edi Majaron a Hartmut Lorenz. Odpoledne patřilo další debatě a videoprojekci televizního portrétu o Eriku Kolárovi.

Obě setkání byla plná lásky a obdivu k člověku, který svou lidskostí, vlídností, zájmem, rozhledem, vzdělaností, ale i profesní náročností poznamenal životy několika generací.

Z pražského sympozia přinášíme některé příspěvky v tomto čísle.

Loutkář 3/2006, s. 116.

29. přelet nad loutkářským hnízdem

Provozovatelem těchto stránek je Sdružení pro vydávání časopisu Loutkář, Celetná 595/17 Praha, IČ: 67363741. Obsah těchto stránek je předmětem práva autorského a bez svolení provozovatele stránek jej nelze dále šířit. Provozovatel neodpovídá za obsah stránek třetích osob, na které na svých stránkách odkazuje. Vstup do administrace zde.