kač - mk - Predmerský, Vladimír - pu: Kurýr

KURÝR

Z DOMOVA

Praha

Výjimečnou příležitost prohlédnout si dvě kolekce historických loutek měli ti, kdo přišli 20. května do pražského hotelu Renaissance. Aukční dům a prodejní galerie Dorotheum tu dražil 18 loutek loutkáře Václava Karfiola (včetně původní plátěné opony z 2. poloviny 19. století, vyvolávací cena 180.000,- Kč) a kolekci 12 loutek loutkáře Jana Flachse včetně 2 plátěných proscénií z přelomu 19. a 20. století, vyvolávací cena 220.000,- Kč.

Mezi pražskými divadelními festivaly už osmý rok spolehlivě hájí své místo Dítě v Dlouhé – divadelní přehlídka pro děti a jejich dospělé, která se letos konala od 29. dubna do 5. května. Tradičně můžeme na tomto festivalu vidět i soubory loutkářské – letos (opět téměř tradičně) tu vystoupilo Naivní divadlo Liberec s Písmenkovou pohádkou, Divadlo DRAK z Hradce Králové se Začarovanými dudami a brněnské Divadlo Líšeň s inscenací Paramisa.

Cenu Vojty Šálka si odnesla inscenace hostitelského divadla Myška z bříška a nově ustanovenou Cenu Rady festivalu inscenace Kytice brněnského Divadla Polárka v režii Martina Fratišáka „za mimořádnou intenzitu divadelního zážitku“. Na festivalu bylo uvedeno 12 představení, které zhlédlo celkem 4 670 diváků.

Vyšší odborná škola herecká se zapojila do projektu Loutkářské umění financovaného z prostředků Evropských strukturálních fondů. Projekt je časově rozvržen do období od ledna 2006 do července 2007 a jeho základním cílem je prohloubit kvalitu výchovy nových umělců se zaměřením na oblast loutkářského umění. Prvním veřejně předvedeným výstupem projektu byla akce Loutky z naší ulice, která se konala 29. května v ulicích Prahy 4. Pořad se sestával z dramatických etud, průvodu masek a pěveckých čísel. Dalšími dílčími cíli projektu jsou dovybavení zázemí školy s důrazem na vybavení dílny pro výrobu loutek z ekologických materiálů a zdokonalení nově zavedeného oboru Loutkářské umění, který byl zařazen do sítě škol v září 2005 na VOŠH. Ekologie a ochrana životního prostředí bude také tématem připravovaného loutkářského festivalu s mezinárodní účastí pod názvem Mravenec a slon (Máme jen jednu zemi), kterým se celý projekt uzavře.

Na Malé scéně pražského Divadla Minor se 30. dubna konala premiéra hravé inscenace Bruncvík a lev, kterou ve výpravě Roberta Smolíka nastudoval režisér Jan Jirků. Inscenátoři čerpali při psaní scénáře ze středověkého příběhu hrdinství a lásky, který se poprvé objevil ve 14. století, i ze Starých pověstí českých Aloise Jiráska. Loutková experimentální inscenace vznikla v rámci mezinárodního divadelního projektu „Kulturní alchymie“, který probíhá od srpna 2005 a účastní se ho loutková divadla z Irska, Estonska, Litvy a Lotyšska. Projekt podpořil fond EU Culture 2000.

Kromě toho připravili v Minoru pod vedením Arnošta Goldflama další novou inscenaci – Ostrov pokladů podle dobrodružného románu Roberta Louise Stevensona.

Loď Tajemství Divadla bratří Formanů letos opět vyplula do zčeřených vod Vltavy – začala sezóna Vlnobití 2006 alias „Vlny divadla, hudby a poezie pod kýlem lodi Tajemství na Vlavě“. Od 30. května do 30. června je na třech nových i již tradičních pražských kotvištích připraven rozmanitý program – večerní a dopolední divadelní i taneční představení a koncerty. Kromě toho se tu ve dnech 9. – 16. 6. uskuteční už 5. ročník tzv. Námořního festivalu, během něhož na lodi vystoupí například Naivní divadlo Liberec s inscenacemi Jak chodil Kuba za Markytou a Marbuel a Kratinoha, Divadlo Nablízko uvede derniéru inscenace Zahrada podle stejnojmenné knihy Jiřího Trnky, brněnské Divadlo Líšeň přiveze inscenaci Paramisa – Chytrý hloupý Rom a českobudějovické Studio Dell’arte zahraje pohádky Zlatovláska a Dlouhý, Široký a Bystrozraký.

Více informací a podrobný program jsou k dispozici na www.formanstheatre.cz

Občanské sdružení Loutky bez hranic složené z absolventů Katedry alternativního a loutkového divadla pražské DAMU uvedlo 6. května v Divadle Nablízko premiéru inscenace Výlet na Říp, kterou pro děti od 4 let nastudovaly A. Duchaňová, D. Kršková, J. Mencáková a K. Tichá. „Milý vandrovníčku, zítra nás čeká velký den. Jedeme s holkama na svůj první samostatný výlet. Mamkám jsme řekly, že jdeme se Šárčinou mamkou na Matějskou… Nevinný výlet tří kamarádek se rázem promění v dobrodružnou jízdu ranými českými dějinami.“ Po představení následuje výtvarná dílna pro děti.

Divadlo Mimotaurus uvedlo 21. dubna v premiéře pohádku DlouŠiBy alias Dlouhý Široký a Bystrozraký, kterou napsal a se svým souborem nazkoušel Dominik Tesař. Inscenátoři pohádku pojali jako příběh protkaný řadou písní a po vizuální stránce přeplněný technickými hejblátky a titěrnými vymoženostmi scény i loutek, které se na první premiéře uvedené v Karlínském Spektru vehementně vzpouzely poslušnosti, stejně jako hudební nástroje a souborový pes.

Novou inscenaci připravilo i Divadlo Tineola, které vede výtvarnice Michaela Bartoňová – v pražském Divadle Na prádle se konala 22. dubna premiéra inscenace Étaín. Loutková inscenace inspirovaná keltským mýtem o druidce Étaín pracuje s několika typy loutek z dílny M. Bartoňové a výrazný prostor tu má i hra se světlem a projekcí. Inscenaci zpěvem a hrou na harfu, housle, violu a bubny doprovází Jana Lewitová (alternuje Agnes Kutas) a Beata Pecháčková.

Kromě toho pořádalo Divadlo Tineola od 26. do 28. května na hradě Točník festival Pod křídly, kde kromě Tineoly vystoupilo Divadlo AHA, Teradyje a Hafan-studio. Pro návštěvníky byla připravena i výstava loutek a tvůrčí dílny.

Bio NoD uvedlo 23. května v sálu NoD.Roxy Ozvěny AniFestu 2005 (neboli Mezinárodního festivalu animovaných filmů) na téma loutky a objekty. „Jsou loutky nejposlušnějšími herci? Posuďte sami, kde je jejich hranice možností (pokud vůbec existuje).“ Divákům se představily snímky ze Španělska, Velké Británie, Austrálie, Německa, Švédska a Ukrajiny a v nich loutky z nejrůznějších materiálů.

V pražském Divadle Spejbla a Hurvínka měla 2. května premiéru inscenace To nejlepší se Spejblem a Hurvínkem nastudovaná k Hurvínkovým osmdesátinám. Na premiérovém večeru byly také pokřtěny dvě nahrávky z vydavatelství Supraphon – CD Praštěný Hurvínek a reedice nejlepších scének z odkazu Miloše Kirschnera. Kmotry kompaktních disků byli Jiří Suchý a Jitka Molavcová, jejichž Semafor sídlí v sousedství Divadla S+H. Třetím křtěňátkem tohoto večera byla kniha Hurvínkovy narozeniny, kterou napsaly Helena Štáchová a Denisa Kirschnerová.

5. a 6. června v Praze vystoupilo thajské loutkové divadlo Joe Louis s inscenací Legenda o Rahu a zatmění Měsíce. Divadelní soubor Joe Louis je jediným loutkovým souborem svého druhu v Thajsku. Jeho pojetí divadla oživuje kulturní dědictví a odráží snahu souboru o uchování a zpřístupnění této exotické divadelní formy, v níž jsou vodiči loutek nedílnou součástí představení a diváci tedy mohou bezprostředně ocenit jejich umění a práci s loutkou. Inscenace Legenda o Rahu a zatmění Měsíce vychází z Ramakien, což je thajská verze známého indického eposu Ramajana.

Celkem čtrnáct set hesel a tři tisíce fotografií na dvanácti stech stranách obsahuje nově vydaná dvoudílná Encyklopedie výtvarníků loutkového divadla v českých zemích a na Slovensku od vystopovatelné minulosti do roku 1950, kterou vytvořil současný ředitel pražské Národní galerie, výtvarník a sběratel loutek Milan Knížák. Rozsahem monstrózní kniha, na které autor pracoval přes 30 let, vyšla v nakladatelství Nucleus nákladem 900 výtisků a stojí 3150 korun.

(pozn. redakce Recenzi obsáhlé publikace přineseme v nejbližším čísle)

Liberec

Naivní divadlo Liberec vyhlásilo soutěž o Cenu festivalu Mateřinka za nejlepší novou hru pro děti předškolního věku (tj. ve věku od 3 do 7 let), určenou pro loutkové divadlo. Soutěže se mohou zúčastnit autoři píšící v českém, popřípadě ve slovenském jazyce. Očekávány jsou původní náměty, se stejnou pečlivostí však budou posuzovány i texty „na motivy“. Autor může do soutěže přihlásit pouze jeden text s minimálním rozsahem patnácti normovaných stran. Soutěž je anonymní, organizátoři soutěže zachovají před porotou naprostou anonymitu všech soutěžících.

Tři nejlepší texty budou finančně ohodnoceny.

Termín uzávěrky je 31. prosince 2006, k vyhlášení výsledků dojde v rámci dalšího ročníku festivalu Mateřinka, tzn. v červnu 2007.

Bližší informace viz www.naivnidivadlo.cz/ndl.html

Jižní Čechy

Divadlo Continuo uvedlo v Malovicích 15. dubna premiéru inscenace Zatmění. „Po řadě inscenací, ve kterých se herci Divadla Continuo vznášeli nad hlavami diváků, se tvůrčí tým DC opět výrazněji vrací i k loutkovým postupům, které propojuje s pohybovým herectvím a výraznou výtvarnou stylizací. Zatmění je metaforický příběh člověka, který je stvořen do světa, kterému nerozumí a který mu uniká. A přesto v něm má obstát.

Inscenaci Zatmění připravil kmenový tým Divadla Continuo ve složení Seiline Vallée, Salvi Salvatore a Juráš Prasetaun s výtvarnicemi Helenou Štouračovou a Kristýnou Patkovou pod taktovkou uměleckého vedoucího divadla, režiséra Pavla Štourače. Na hudební podobě se podílí slovenská skupina LONGITAL / Dlhé diely, která již s divadlem spolupracovala na projektu Kratochvílení 2005.“

Připomeňme ještě, že se od 15. dubna až do 9. června konal Putovní festival Divadla Continuo po jižních Čechách.

Ve dnech 12. – 14. 5. se v Českých Budějovicích konal 1. ročník divadelního festivalu „Na prahu“, který pořádá produkční a umělecké vedení souboru loutkohry Jihočeského divadla. Podle organizátorů „festival vzniká jako příležitost pro setkání a setkávání těch mladých umělců, kteří se nacházejí někde poblíž pomyslného prahu mezi amatérským, studentským, či školním divadlem na jedné straně a profesionálním divadlem na straně druhé. V rámci festivalu budou prezentovat svou práci tvůrci, kteří se věnují menšinovým divadelním žánrům (loutkovému divadlu, výtvarnému divadlu, pantomimě, novému cirkusu a dalším), hledají nové, nezvyklé, originální divadelní postupy a způsoby vyjádření a zaměřují se převážně na dětské a mladé publikum.“ Festivalovému publiku se představily např. Studio Damúza, Kvelb, Divadlo Neslyším a samozřejmě hostitelská loutkohra Jihočeského divadla. Není bez zajímavosti, že se značná část představení odehrávala v ulicích či dvorech Českých Budějovic. V průběhu festivalu také uplynulo čtyřicet let od doby, kdy v Malém divadle v Českých Budějovicích debutoval inscenací Tři veteráni (a stál tedy tehdy „na prahu“ své umělecké tvorby) jeden z nejvýznamnějších českých divadelníků Josef Krofta – čestným hostem festivalu proto bylo Divadlo DRAK s inscenací Perníková chaloupka, kterou Josef Krofta režíroval.

Jihočeský divadelník Víťa Marčík připravil hned dvě premiéry. První z nich se uskutečnila 9. června a jde o novou inscenaci hry Romeo a Julie (tvůrci sami ji charakterizují jako „klasickou tragickou komedii s prvky baletu a zpěvohry“), kterou v Marčíkově režii připravilo seskupení Komedianti (alias Teátr Víti Marčíka, kejklíř Vojta Vrtek a orchestr Péro za kloboukem). Druhou novinkou je inscenace Popelka, kterou Víťa Marčík nastudoval se svým synem Víťou juniorem. Obě inscenace se budou prezentovat na společném letním putování, na kterém se Komedianti scházejí už pátým rokem. Jejich „cílem je vytvořit ve městě příjemnou komediantskou atmosféru a oživit jeho historické centrum pouličním divadlem, kejklováním a muzikou.“

Podrobný rozpis letošního komediantského putování a více informací o premiérách najdete na http://www.teatr.cz.

Hradec Králové

Vzpomínat na Honzu Dvořáka (zemřel 16. ledna 2006) budou všichni, kteří ho znali, ještě dlouho. Vzpomínkové setkání jako poctu Honzově inspirující osobnosti přichystali na 16. května v královéhradeckých Jesličkách za účasti jeho přátel a studentů. Pestrý program složený z nejrůznějších etud, vyprávění a písniček sestavil Jiří Polehňa.

Litvínov

Litvínovské Docela velké divadlo odjelo 8. května na dvanáctidenní charitativní zájezd do Chorvatska a Bosny s inscenacemi Labutí princezna a Cesta za Julií. Na Balkán se divadlo vrátilo po pěti letech – v Chorvatsku už vystupovalo v roce 2000 a 2001. Tentokrát hrálo pro české krajany v chorvatském Lipovci a na šesti místech v Bosně a Hercegovině (ve městech Prnjavor, Maglaj, Tuzla, Sarajevo, Mostar aj.).

Havířov

V havířovském sálu Divadla loutek Kulturního domu Petra Bezruče se konal od 22. do 30. dubna už 15. jubilejní ročník festivalu „divadélek pro děti“ Miniteatro. Hlavní cenu festivalu získalo Divadlo Mrak z Havlíčkova Brodu za inscenaci Pohádka o jaru.

VÝSTAVY

V Prachaticích bylo 19. května veřejnosti zpřístupněno Muzeum české loutky a cirkusu, které se stalo novou stálou expozicí Národního muzea. „První část muzea je věnována historii české loutky od nejstarších loutkářů přes rodinná a spolková divadla až k profesionálním scénám. Kromě tradičních Čertů a Kašpárků se návštěvníci setkají s loutkami zhotovenými podle předloh M. Alše, V. Suchardy či J. Trnky. Přímo v expozici je možnost shlédnout slavné inscenace loutkových her v historických divadélkách.

Ve druhé části – v jediném cirkusovém muzeu v Čechách – jsou vystaveny nejen plakáty, fotografie, dokumenty, ale návštěvník se ocitne v cirkusové manéži s hrazdami, perskou tyčí, jednokolkami, žonglérským náčiním a s cirkusovými kostýmy.“

Projekt vznikl díky podpoře Ministerstva kultury ČR. Muzeum je otevřeno denně kromě úterý od 10.00 do 18.00 hod.

Ze života loutek se jmenuje výstava věnovaná dílu Pavla Kalfuse, kterou pořádá Galerie města Plzně ve spolupráci s festivalem Skupova Plzeň. Tvorba Pavla Kalfuse je především spjata s královéhradeckým Divadlem DRAK a libereckým Naivním divadlem, ale externě pracoval se všemi českými profesionálními loutkovými divadly i s několika soubory v zahraničí. Od roku 1989 vyučuje scénografii na pražské KALD DAMU. Výstava Ze života loutek potrvá v Plzni až do 25. června; v pondělí 19. června se v rámci festivalu uskuteční setkání s autorem.

Z Městského muzea v Mnichově Hradišti jsme dostali do redakce pozvánku na výstavu výtvarníků Františka Pešána (loutky) a Jiřího Pešána (koláže). Výstava byla zahájena 14. dubna a potrvá až do 14. července. Tvorba Františka Pešána je již řadu let spjata s prací loutkářského souboru v Mnichově Hradišti.

Cestou fantazie – to je název výstavy obrazů Aloise Sikory, která se konala (od 12. 4. do 31. 5. 2006) v muzejní galerii chrudimského Muzea loutkářských kultur. Obrazy výtvarníka žijícího a pracujícího v Hodoníně představují samostatné příběhy, odehrávající se na scéně přírodního, pohádkového či venkovského jeviště. Nechybí ani výjevy z prostředí dávných mýtů nebo světa cirkusové romantiky.

Na závěr výstavy, kterou uspořádal společně Spolek třeboňského loutkového divadla se Spolkem přátel Třeboň, Státním oblastním archivem Jindřichův Hradec a Informačním a kulturním střediskem města Třeboně, se uskutečnila koncem března beseda s významnou osobností nejen třeboňského loutkářství – s Ivanem Anthonem. Ivan Anthon podrobně a velice zajímavě hovořil o historii a vzniku loutkářství v Třeboni. Vyprávění z doby svého působení v třeboňském loutkářském souboru (pracoval v něm od r. 1939) doplnil dokonce dialogy loutek z jednotlivých her, které si i po šedesáti letech dokonale pamatoval. Host využil vystavených loutek (byl ostatně autorem celé řady z nich) i k zajímavému vyprávění o jejich výrobě a po svém vystoupení ještě odpovídal na zvídavé dotazy návštěvníků. Výstava k 85. výročí trvání loutkářství v Třeboni, která byla touto besedou také ukončena, znamenala i ocenění jeho neúnavné, dlouholeté a obětavé práce pro třeboňské loutkáře. (-mk-)

Z ciziny

Slovensko

Bratislavské bábkové divadlo si pozvalo tvůrčí tým Josef Krofta, Zora Vondráčková a Filip Huml, aby ve spolupráci s výtvarníky Evou Farkašovou a Jánom Zavarským a hereckým ansámblem divadla nastudoval inscenaci Začarované gajdy, jejíž premiéra se konala 11. května. Česká pohádka Začarované dudy podle Tylovy hry Strakonický dudák (která je v nastudování stejného inscenačního týmu od roku 2004 na repertoáru královéhradeckého Divadla DRAK) byla přenesena do slovenských reálií s použitím motivů slovenských lidových písní a na jevišti zní jak slovenština, tak čeština.

V bratislavské Bibianě byl začátkem dubna odstartován projekt Európské rozprávky, který v časovém horizontu zhruba dvou let hodlá uvést italskou, německou, anglickou, francouzskou a samozřejmě slovenskou pohádku. Ta už je na světě a pod názvem Kde líšky dávajú dobrú noc v ní hrají studenti II. ročníku Katedry bábkarskej tvorby VŠMU v Bratislavě. Dramaturgie Bibiany chce tímto projektem představit pět charakteristických typů lidové slovesnosti, které vynikají svou nezaměnitelnou odlišností, a současně jsou si ale něčím podobné. Inspirací je, jak jinak, „nové“ evropské sousedství a snaha představit divákům specifické rysy vytipovaných národních pohádek s jejich klasickými postavami, situacemi a příběhy. S tím, co je u našich evropských sousedů jedinečné, ale i s tím, co s nimi máme společné.

Ve stádiu příprav je také výstava o labyrintech Cesta tam a naspäť (v prostorovo-výtvarné realizaci divadelního scénografa Toma Cillera), která volně navazuje na již probíhající expozici Letí, letí čo má krídla, zabývající se křídly v přírodě, umění a v technice. Podle scénáře Kristíny Kúdelové ji realizoval přední slovenský tvůrce animovaných filmů Ondrej Slivka. Je plná okřídlených tvorů všeho druhu: andělů, aviatiků a… fantazie. Spojovacím můstkem pro obě témata je Daidalův labyrint na Krétě, ze kterého se později snažil i se svým synkem Ikarem uniknout právě pomocí křídel.

Návštěvníci bratislavské Bibiany mají tedy příležitost zhlédnout kromě nového divadelního představení i dvě pozoruhodné výstavy – nejenom pro děti. (-pu-)

Polsko

V polském městě Bielsko-Bialé se ve dnech 20. – 24. 5. konal XXII. ročník Mezinárodního festivalu loutkářského umění. V zajímavém festivalovém programu, ve kterém se objevila např. nová inscenace herce Nevilla Trantera (Stuffed Puppet Theatr, Holandsko) Upír, hájilo barvy českého loutkářství Naivní divadlo Liberec s Krásným nadhasičem a brněnské Divadlo Líšeň s Domovním requiem.

Španělsko

Letošní invaze českého loutkového divadla do Španělska pokračuje. Tentokráte v programu mezinárodního festivalu v Segovii (Festival International de teatro de Titeres de Segovia) najdeme pražskou nezávislou skupinu ANPU, která zde uvedla Romea a Julii, další nezávislou skupinu Carromato s revuálním pořadem Circo de madera a ve Španělsku již známý Teátr Víti Marčíka, tentokrát se starší inscenací Sněhurka.

Holandsko

V Dordrechtu se konal 21. – 25. června 21. mezinárodní loutkářský festival/ Internationaal poppentheater festival (změnil před dvěma lety název z Miniteatro na Mezinárodní loutkářský festival), jehož hlavní iniciátorkou a organizátorkou je Damiet van Dalsum. Na festivalu jsou zastoupeny převážně nizozemské divadelní skupiny (včetně nové produkce Nevilla Trantera – inscenace Upír/Vampir), ze zahraničních účastníků jsou zde soubory z Itálie, Německa a Kanady. České loutkářské soubory či skupiny, které jsme mohli zaznamenat v programu festivalu v minulých letech, letos chybí.

Německo

Téměř celé nové číslo německé loutkářské revue Das andere Theater, kterou vydává německé středisko UNIMA, je věnováno moderní podobě stínového divadla a to nejen v Německu, ale i ve Francii (soubor Amoros et Augustin), Itálii (Teatro Gioco Vita, Controluce Teatro d´Ombre) a v dalších zemích. Stínové divadlo se jako specifický žánr loutkového divadla dostává v současnosti obecně do popředí zájmu tvůrců, i když u nás je praktikován – s výjimkou brněnské Líšně a její dnes už slavné inscenace Sávitrí – jen sporadicky. V pořadí již osmé setkání na téma „stínové divadlo“ se uskuteční ve Schwabisch Gmundu 16. – 21. 10. 2006. Ředitelem festivalu je Rainer Reusch, kontakt: tel. 07171–864667; e-mail: isz@schattentheater.de; více informací o festivalu je možné získat na webových stránkách německého centra UNIMA www.unima.de a na speciálních stránkách týkajících se stínového divadla (a mezinárodního centra stínového divadla, které je přímo v místě konání festivalu) www.schattentheater.de.

Nejen webové stránky, ale i program festivalu jsou mimořádně inspirující!

Loutkář 3/2006, s. 98–103.

Provozovatelem těchto stránek je Sdružení pro vydávání časopisu Loutkář, Celetná 595/17 Praha, IČ: 67363741. Obsah těchto stránek je předmětem práva autorského a bez svolení provozovatele stránek jej nelze dále šířit. Provozovatel neodpovídá za obsah stránek třetích osob, na které na svých stránkách odkazuje. Vstup do administrace zde.