Loutkar.online

Loutkář 2015, ročník LXV, číslo 4

Kurýr

redakce: Kurýr

Kronika

Slunečko, Petr; Novák, Jan: Vzpomínka na Hanu Trávníčkovou; Smutek v Kašpárkově říši

Hledání souvislostí

Špalková, Dominika: Jak se zrodil Labyrint

Setkávání

Malíková, Nina: Český Honza v Brazílii aneb Z Čech až do země kávy (rozhovor – Peter Varga)

Lešková Dolenská, Kateřina: Mateřinkoví sloni letos kroužili nad upršeným Libercem

Porota festivalu Mateřinka: Závěrečné slovo poroty festivalu Mateřinka 2015

Stránky pro

Lešková Dolenská, Kateřina: Nestojím o jistotu, čekám na výzvy

Lešková Dolenská, Kateřina: Zmizely loutky z KALD DAMU?

Holá, Kateřina: Becketta hledat v kupce sena (recenze – KALD: Beckettomotive)

Kyselová, Eva: Prosím, nechajte odkaz (recenze – KALD : Made in Macau)

Jiřička, Lukáš: Hledání výzev mimo divadelní svět (rozhovor – Robert Smolík)

Unima

Malíková, Nina: Dědictví v Kanadě

Divadlo z libosti

Soprová, Jana: Zápisky z 64. Loutkářské Chrudimi

Richter, Luděk: Závěrečné slovo předsedy poroty Loutkářské Chrudimi

Soprová, Jana: Hledám možnosti, jak lidi prostřednictvím divadla propojit (rozhovor – Husam Abed)

Drtina, Michal: Šedesát pět let se Strakoničtí potkávají s Radostí (rozhovor – Eva Kalíšková)

Ostatně soudím

Vojíková, Silvie: Dějiny jako závodiště (recenze – Divadlo Continuo: Zapomenuto v polích)

Provozovatelem těchto stránek je Sdružení pro vydávání časopisu Loutkář, Celetná 595/17 Praha, IČ: 67363741. Obsah těchto stránek je předmětem práva autorského a bez svolení provozovatele stránek jej nelze dále šířit. Provozovatel neodpovídá za obsah stránek třetích osob, na které na svých stránkách odkazuje. Vstup do administrace zde.