Jižní spojka / Čechomoří v DISKU

Připravujeme

Poslední letošní číslo Loutkáře se v rubrice téma opět zaměří na vztah loutkového divadla a výtvarného umění.

Číslo nabídne hned tři studie o těsné a přirozené vazbě mezi českým a slovenským loutkářstvím, které nepřetrhl ani rozpad federace a naopak ji stvrdil společný zápis na seznam nehmotného kulturního dědictví UNESCO, rozhovory s Krištofem Kinterou, Františkem A. Skálou, Kamilem Bělohlávkem a pedagogy scénografie KALD DAMU, kteří pro praxi připravují novou generaci umělců – Robertem Smolíkem, Andreou Královou, Kristýnou Täubelovou a Hzou Bažantem. V kunsthistorickém okénku se tentokrát zaměříme na hyperobjekty.

Větší pozornosti se v tomto čísle dostane slovenskému festivalu Bábkarská Bystrica a pochopitelně i Přeletu nad loutkářským hnízdem. Připomeneme významnou osobnost českého animovaného filmu – letos jubilujícího Jiřího Bartu a z volného cyklu významných pedagožek se tentokrát zaměříme na Janu Mandlovou. V čísle nebudou chybět ani recenze divadelních novinek či pokračování seriálů o loutkářích v Československé televizi a dokončení seriálu o animovaném filmu.

Čtvrté číslo vyjde v prosinci.

Festival Amplion 2019

Provozovatelem těchto stránek je Sdružení pro vydávání časopisu Loutkář, Celetná 595/17 Praha, IČ: 67363741. Obsah těchto stránek je předmětem práva autorského a bez svolení provozovatele stránek jej nelze dále šířit. Provozovatel neodpovídá za obsah stránek třetích osob, na které na svých stránkách odkazuje. Vstup do administrace zde.