Loutkar.online

Loutkář 2014, ročník LXIV, číslo 6

úvodník

Malíková, Nina: úvodník

Kurýr

kld, nm: Kurýr

pu, Predmerský, Vladimír: Kurýr

Kronika

Malíková, Nina: Zemřeli: Brožek, Karel

Přečetli jsme za vás

Lešková Dolenská, Kateřina: Hry a hříčky Ivy Peřinové (recenze – Hry: Peřinová, Iva)

Hledání souvislostí - seriál

Vašíček, Pavel: Loutkářská katedra DAMU – prvních 20 let (1952-72)

Ebelová, Kateřina: Masky – historie IV

Hledání souvislostí

Lešková Dolenská, Kateřina: Polistopadové cesty loutkového divadla

Malíková, Nina; Cabanis, Anne-Françoise; Kroflin, Livija; Škripková, Iveta: Seminář České loutkové divadlo – tradice, legenda a skutečnost II.

Tomášová, Jana: Divadlo zrozené z vody

Ostatně soudím

Malíková, Nina: Mráz, led a ztracená paní Scottová (recenze – Divadlo DRAK: Amundsen kontra Scott)

Kerbr, Jan: Výhoda nadměrných velikostí i extrémních dioptrií (recenze – Těšínské divadlo - Scéna Bajka: Dlouhý, Široký a Bystrozraký)

Kerbr, Jan: Tomáš Dvořák režíruje Jonáše Hořáka (recenze – Naivní divadlo Liberec: Třetí gong aneb Loutky hrají divadlo)

Setkávání

Drtina, Michal: Festival plný impulsů

Stránky pro

Malíková, Nina: Šťastná divadelní zastavení s Markétou

Klíma, Miroslav: Markéta Schartová v roli pedagoga

Kalfus, Pavel; Vyšohlíd Jiří; Schenková, Bela; Dvorská Dietrich, Marta; Bečka, Marek; Böhm, Jiří: Ze vzpomínek kolegů a studentů

UNIMA

Malíková, Nina: Přehled činnosti Českého střediska UNIMA v roce 2014

Zahálka, Michal: Co spadlo z nebe nad loutkářským hnízdem

Kroflin, Livija: Krátký přelet nad Přeletem 2014

Malíková, Nina: Erik 2014

Divadlo z libosti

Richter, Luděk: Mapování amatérských krajů XIV

Technologie masky

Ebelová, Kateřina: Technologie masky VI

Provozovatelem těchto stránek je Sdružení pro vydávání časopisu Loutkář, Celetná 595/17 Praha, IČ: 67363741. Obsah těchto stránek je předmětem práva autorského a bez svolení provozovatele stránek jej nelze dále šířit. Provozovatel neodpovídá za obsah stránek třetích osob, na které na svých stránkách odkazuje. Vstup do administrace zde.