Loutkářské centrum – Časopis Loutkář

Aktivity Sdružení pro vydávání časopisu Loutkář nad rámec vydavatelské činnosti (2002–2012)

Spolupořádání každoroční oborové přehlídky Přelet nad loutkářským hnízdem

Pořádání odborných sympozií s mezinárodní účastí

2002 – Aktivní možnosti prezentace muzejních sbírek na začátku 3. tisíciletí

Muzeum loutkářských kultur, Chrudim

Pořádáno k 30. výročí založení muzea

2004 – Dr. Jan Malík, osobnost a tvůrce

Chrudim, Muzeum loutkářských kultur

Pořádáno k 100. výročí narození zakladatele muzea

2004 – Vzájemné prolínání současného českého profesionálního a amatérského divadla

Divadlo Minor, Praha

Pořádáno během oborové přehlídky Přelet nad loutkářským hnízdem, která cíleně konfrontuje tvorbu profesionálů a amatérů

2005 – Problémy současného loutkového divadla

Divadlo Minor, Praha

Seminář zaměřený na problematiku loutkářské dramaturgie

2006 – Pocta Eriku Kolárovi

Katedra alternativního a loutkového divadla, Praha

Pořádáno k 100. výročí narození Erika Kolára

2007 – Interakce komponentů jevištního díla v mezinárodní konfrontaci

Katedra alternativního a loutkového divadla, Praha

2008 – Loutkové divadlo napříč generacemi

Divadlo Minor, Praha

Seminář zaměřený na problematiku loutkové divadlo pro dospělé

2010 – Problémy českého loutkového divadla v evropském kontextu

Katedra alternativního a loutkového divadla, Praha

2011 – Současná situace a nové perspektivy a trendy divadelních vysokých škol

Katedra alternativního a loutkového divadla, Praha

2012 – Současné prostředky mediální komunikace

Muzeum loutek, Plzeň

Pořádáno k 100. výročí založení časopisu Loutkář

2012 – Loutka a terapie

Katedra alternativního a loutkového divadla, Praha

2016 – Proměny loutky

Divadlo Minor, Praha

Publikační činnost

2003 – Loutkářský kalendář (spolu s Muzeem loutkářských kultur a Českým střediskem UNIMA)

2004 – Dr. Jan Malík – osobnost a tvůrce (k 100. výročí narození Jana Malíka)

2009–2010 – Společná čísla s německým odborným časopisem Double (Double No 17, Heft 2/2009, Loutkář 5/2010)

Výstavy

2005 – Výstava 15 let s Přeletem (Divadlo Minor)

2010 – Dvacet let s Přeletem (Muzeum loutkářských kultur, Chrudim a Divadlo Minor, Praha)

2012 – Století s Loutkářem (Muzeum loutek, Plzeň a Divadlo Minor, Praha)

Jiné aktivity

2006 – týdenní workshop Erica Basse (USA)

Katedra alternativního a loutkového divadla, Praha

2009 – organizování oslav 80. výročí založení UNIMA

Muzeum loutkářských kultur, Chrudim, Říše loutek, Praha

Výběrové řízení na ředitele Naivního divadla Liberec

Provozovatelem těchto stránek je Sdružení pro vydávání časopisu Loutkář, Celetná 595/17 Praha, IČ: 67363741. Obsah těchto stránek je předmětem práva autorského a bez svolení provozovatele stránek jej nelze dále šířit. Provozovatel neodpovídá za obsah stránek třetích osob, na které na svých stránkách odkazuje. Vstup do administrace zde.