Loutkar.online

Loutkářské centrum – Časopis Loutkář

Aktivity Sdružení pro vydávání časopisu Loutkář nad rámec vydavatelské činnosti (2002–2012)

Spolupořádání každoroční oborové přehlídky Přelet nad loutkářským hnízdem

Pořádání odborných sympozií s mezinárodní účastí

2002 – Aktivní možnosti prezentace muzejních sbírek na začátku 3. tisíciletí

Muzeum loutkářských kultur, Chrudim

Pořádáno k 30. výročí založení muzea

2004 – Dr. Jan Malík, osobnost a tvůrce

Chrudim, Muzeum loutkářských kultur

Pořádáno k 100. výročí narození zakladatele muzea

2004 – Vzájemné prolínání současného českého profesionálního a amatérského divadla

Divadlo Minor, Praha

Pořádáno během oborové přehlídky Přelet nad loutkářským hnízdem, která cíleně konfrontuje tvorbu profesionálů a amatérů

2005 – Problémy současného loutkového divadla

Divadlo Minor, Praha

Seminář zaměřený na problematiku loutkářské dramaturgie

2006 – Pocta Eriku Kolárovi

Katedra alternativního a loutkového divadla, Praha

Pořádáno k 100. výročí narození Erika Kolára

2007 – Interakce komponentů jevištního díla v mezinárodní konfrontaci

Katedra alternativního a loutkového divadla, Praha

2008 – Loutkové divadlo napříč generacemi

Divadlo Minor, Praha

Seminář zaměřený na problematiku loutkové divadlo pro dospělé

2010 – Problémy českého loutkového divadla v evropském kontextu

Katedra alternativního a loutkového divadla, Praha

2011 – Současná situace a nové perspektivy a trendy divadelních vysokých škol

Katedra alternativního a loutkového divadla, Praha

2012 – Současné prostředky mediální komunikace

Muzeum loutek, Plzeň

Pořádáno k 100. výročí založení časopisu Loutkář

2012 – Loutka a terapie

Katedra alternativního a loutkového divadla, Praha

2016 – Proměny loutky

Divadlo Minor, Praha

Publikační činnost

2003 – Loutkářský kalendář (spolu s Muzeem loutkářských kultur a Českým střediskem UNIMA)

2004 – Dr. Jan Malík – osobnost a tvůrce (k 100. výročí narození Jana Malíka)

2009–2010 – Společná čísla s německým odborným časopisem Double (Double No 17, Heft 2/2009, Loutkář 5/2010)

Výstavy

2005 – Výstava 15 let s Přeletem (Divadlo Minor)

2010 – Dvacet let s Přeletem (Muzeum loutkářských kultur, Chrudim a Divadlo Minor, Praha)

2012 – Století s Loutkářem (Muzeum loutek, Plzeň a Divadlo Minor, Praha)

Jiné aktivity

2006 – týdenní workshop Erica Basse (USA)

Katedra alternativního a loutkového divadla, Praha

2009 – organizování oslav 80. výročí založení UNIMA

Muzeum loutkářských kultur, Chrudim, Říše loutek, Praha

Provozovatelem těchto stránek je Sdružení pro vydávání časopisu Loutkář, Celetná 595/17 Praha, IČ: 67363741. Obsah těchto stránek je předmětem práva autorského a bez svolení provozovatele stránek jej nelze dále šířit. Provozovatel neodpovídá za obsah stránek třetích osob, na které na svých stránkách odkazuje. Vstup do administrace zde.