Loutkar.online

Loutkářské centrum – Výběrová bibliografie

Výběr z odborných publikací vydaných od r. 2004

Jirásek, Pavel; Jirásková Marie: Umění loutky, KANT Praha, 2019.

Malíková, Nina (ed.): UNI… Co? UNIMA, MLK Chrudim 2019.

Lešková Dolenská, Kateřina (ed.): Czech Puppet Theatre Yesterday and Today, druhé rozšířené vydání, IDU Praha 2019.

Klíma, Miloslav (ed.): O animaci, NAMU a Pražská scéna, Praha, 2019.

Lešková Dolenská, Kateřina (ed.): Hnízdo pro duši, AMU Praha a MLK Chudim, 2019.

Babiak Michal; Blecha Jaroslav; Hamar, Juraj: Slovenský Loutkář 1928, SĽUK Bratislava 2018.

Tomášová, Jana (ed.): Pohádkový život rodiny Lamkových, MLK Chrudim 2018.

Inštitorisová, Dagmar; Škripková, Iveta; Zaťková, Dominika (ed.): Bábky na česko-slovenskej medzi, BDnR Banská Bystrica a Divadelný ústav Bratislava, 2018.

Magnin, Charles: Dějiny loutkového divadla v Evropě, NAMU Praha 2018.

Mikeš, Vladimír: Proč hrát: K divadelní antropologii, NAMU a Pražská scéna, Praha, 2017.

Šplíchalová Mocová, Kateřina; Novák, Vladimír: Problematika režie a dramaturgie ve specifické divadelní skupině, NAMU a Pražská scéna, Praha, 2016.

Novák, Jan: Fenomén českého loutkářství, KANT Praha, 2016.

Kol. autorů: (O)hlasy žen v české kultuře: Věra Říčařová, MK ČR Praha a MLK Chrudim, 2016.

Klíma, Miloslav: O dramaturgii, NAMU a Pražská scéna, Praha, 2016.

Strusková, Eva: Dodalovi, NAMU a NFA, Praha, 2013.

Kol. autorů: Petr Matásek: Prostor hmota divadlo, DAMU, Praha, 2013.

Novák, Vladimír (ed.): Divadelní tvorba ve specifických skupinách, NAMU Praha, 2013.

Vojtíšková, Zuzana (ed.): Živé dědictví loutkářství, AMU Praha a MLK Chrudim, 2013.

Kol. autorů: František Vítek a Věra Říčařová: Jeden život, MLK Chrudim, 2013.

Králová, Andrea: Pavel Kalfus, MLK Chrudim, 2013.

Brožek, Karel a kol.: Alois Tománek, MLK Chrudim, 2013.

Dubská, Alice; Jirásek, Pavel; Jirásková, Marie; Malíková, Nina; Miklovičová, Lucie: Obrazy z dějin českého loutkářství, Arbor vitae Praha a MLK Chrudim, 2012.

Šplíchalová Mocová, Kateřina: Z pozůstalosti Jana Malíka, Akademie múzických umění, Praha, Muzeum loutkářských kultur, Chrudim 2012.

Jirásková, Marie; Jirásek, Pavel: Loutka a moderna, Arbor vitae Praha a JAMU Brno, 2011.

Dubská, Alice: Cesty loutkářů Brátů a Pratte Evropou 18. a 19. století: Příspěvek k historii evropského loutkářství, NAMU Praha, 2011.

Dubská, Alice: The Travels of the Puppeteers Brát and Pratte Through Europe in the Eighteenth and Nineteenth Centuries, Academy of Performing Arts in Prague, 2011.

Blecha, Jaroslav: Rodinná loutková divadélka: Skromné stánky múz, Moravské zemské muzeum, Brno 2009.

Blecha, Jaroslav; Jirásek, Pavel: Česká loutka, KANT Praha 2008.

Dubská, Alice; Malíková, Nina: Czech Puppet Theatre Yesterday and Today, Theatre Institute, Prague, 2006.

Knížák, Milan: Encyklopedie výtvarníků loutkového divadla v českých zemích a na Slovensku od vystopovatelné minulosti do roku 1950 I, II, Nucleus, Hradec Králové 2005.

Dubská, Alice: Dvě století českého loutkářství, NAMU Praha 2004.

Provozovatelem těchto stránek je Sdružení pro vydávání časopisu Loutkář, Celetná 595/17 Praha, IČ: 67363741. Obsah těchto stránek je předmětem práva autorského a bez svolení provozovatele stránek jej nelze dále šířit. Provozovatel neodpovídá za obsah stránek třetích osob, na které na svých stránkách odkazuje. Vstup do administrace zde.