Loutkar.online

Fabula Sylvestris
Musaši Entertainment Company, Praha

15. 5. 2023

V lese má všechno svůj pořádek. Každý tvor, každý strom a každá houba na ten pořádek dohlíží dokud nepřijde člověk a nepřinese svůj nepořádek, svoje smetí. Musaši Entertainment Company uvádí nonverbální loutkovou pohádku Fabula Sylvestris o vynalézavosti, píli, lásce k přírodě a domovu.

Připravili: Adam Páník, Tereza Havlová, Kateřina Bejčková, Františka Jesenská

Premiéra: 12. 5. 2023, divadlo Alfred ve dvoře, Praha

This website is maintained by Sdružení pro vydávání časopisu Loutkář, Celetná 595/17 Prague, ID no.: 67363741. The content of this website is subject to copyright law and without consent of its owner may not be disseminated further. The owner does not accept any responsibility for the content of third-party websites linked from this site.