Loutkar.online

Stará svítilna
Relikty hmyzu, Praha

10. 4. 2022

Od 16:00 a 18:00 v Klub Letka

Připravili: Jan Machovec, Kryštof Pokorný, Adam Pospíšil, Vojtěch Vávra

Foto: Dominik Herzán

Rodinná loutková inscenaci na motivy pohádky Hanse Christiana Andersena. Mysteriózní miniatura o světle, každodennosti a tajemství kovolijce.

This website is maintained by Sdružení pro vydávání časopisu Loutkář, Celetná 595/17 Prague, ID no.: 67363741. The content of this website is subject to copyright law and without consent of its owner may not be disseminated further. The owner does not accept any responsibility for the content of third-party websites linked from this site.