Loutkar.online

Nilas a tisícihlavé stádo
Loutky bez hranic Praha

29. 8. 2021

Premiéra v rámci festivalu Ohromné maličkosti 2021.

Autorky: Dora Bouzková, Tereza Černohorská

Hudba: Lukáš Bouzek

This website is maintained by Sdružení pro vydávání časopisu Loutkář, Celetná 595/17 Prague, ID no.: 67363741. The content of this website is subject to copyright law and without consent of its owner may not be disseminated further. The owner does not accept any responsibility for the content of third-party websites linked from this site.