Divadelní areál Bouda - zážitek, který jinde neseženete!

Vyšla hvězda nad Betlémem
Divadlo DRAK, Hradec Králové

3. 12. 2016

Pavel Vašíček – Josef Volák: Vyšla hvězda nad Betlémem

Uvádí Divadlo Drak a MIFD o.p.s.

Hra Pavla Vašíčka je montáží textů ze stejnojmenné knihy Josefa Voláka, písní Adama Michny z Otradovic, lidových vánočních zpěvů a fragmentů lidových vánočních her českého baroka. Adventní období je už neodmyslitelně spjato s přeplněnými hypermarkety a hektickými přípravami oslav, stejně jako záplavou novinových článků, které si toto třeštění berou na mušku a žehrají na vyprázdněný charakter současných Vánoc. Stalo se tradicí Divadla Drak uvádět v tomto čase jako protiváhu všemu výše zmíněnému hry s biblickou tématikou a namísto kárání je pozvat ke společnému estetickému zážitku opírajícímu se o základní příběhy naší křesťanské tradice a jejich humanistického poselství. Inscenace Vyšla hvězda nad Betlémem v tomto plně navazuje na předchozí Štědrej večer nastal a Hej, Mistře! Soustřeďuje se přímo na pasáže z Nového zákona, které se vážou k narození Ježíše (Zvěstování, Zrození, Pastýři, Tři králové, Vraždění neviňátek, Útěk do Egypta, Návrat do Galileje) a tvoří tak duchovní podklad vánočních svátků.

Dramatik: Pavel Vašíček; autor předlohy: Josef Volák; úprava: Tomáš Jarkovský; úprava: Jakub Vašíček,

režisér: Jakub Vašíček; scénický výtvarník: Kamil Bělohlávek; kostýmní výtvarnice: Tereza Venclová; výtvarník loutek: Jiří Bareš; hudba: Daniel Čámský; hudba: Adam Michna z Otradovic; dramaturg: Tomáš Jarkovský

MEZINÁRODNÍ MAGISTERSKÝ PROGRAM PUPPETRY – VÝZVA

This website is maintained by Sdružení pro vydávání časopisu Loutkář, Celetná 595/17 Prague, ID no.: 67363741. The content of this website is subject to copyright law and without consent of its owner may not be disseminated further. The owner does not accept any responsibility for the content of third-party websites linked from this site.