Divadelní areál Bouda - zážitek, který jinde neseženete!

Makonj, Karel: Vyhlášení poroty 32. ročníku festivalu Skupova Plzeň

Jaký byl vlastně letošní ročník SP?

Viděli jsme řadu představení rozdílných věkových adres, rozdílného vztahu k obecenstvu (od podbízivého až k ignorujícímu obecenstvo, a tedy i komunikativní funkci divadla), představení celosouborová i one (two, three) man show, viděli jsme i inscenace se složkami služebnými i složkami sebeprosazujícími se, inscenace pro dospělé i pro ty nejmenší, viděli jsme konečně inscenace loutkářské i alternativní, jak zní v podtitulu festivalu.

Domníváme se, že pro budoucnost by bylo jen dobře tento poměr mezi loutkářskou a alternativní oblastí divadla, který prošel řadou historických proměn, vyjasnit a upřesnit. Má být stále SP především přehlídkou loutkářského umění, nebo se více otevřít i alternativní oblasti, jejíž zastoupení na letošní přehlídce bylo spíše jen symbolické? Na tuto otázku samozřejmě neodpoví porota, to je záležitost hlubšího zamyšlení. Stejně jako vztahu SP k libereckému festivalu Mateřinka a s tím související otázka: mají být na této přehlídce zastoupeny i inscenace pro předškolní věkové stupně? A v jakém rozsahu? A ještě jedno téma se nabízí: podle jakých kritérií dělit inscenace na soutěžní a nesoutěžní?

Jakkoli je důležitá pro vývoj divadelního umění otázka vztahu hlediště a jeviště, a tedy i otázka společenské funkce divadla, stejně tak je třeba se ptát na ještě prazákladnější otázku: co je vůbec ještě divadelní umění? Je jím i inscenovaná didaktická přednáška nebo ukázka výchovného koncertu na straně jedné, či konceptuální projekt soustředěný spíše až příliš sám do sebe? Neodpovídáme, spíše se ptáme… Odpovědi ať hledá každý sám u sebe…

Charakteristický se nám jeví častý výskyt živé hudby, který většinu představení skutečně oživuje a přispívá jak inscenacím, tak i herectví, které by mělo vždy zůstat svorníkem všech tendencí a tvůrčích záměrů.

Jaký tedy byl letošní ročník? Některá očekávání se nenaplnila, velká překvapení se nekonala, některá statutární divadla vůbec absentovala, potěšitelný je vstup českobudějovického mladého kolektivu mezi festivalové – doufejme že – stálice i výrazný podíl absolventů KALD DAMU na současných profilech loutkových divadel, což je svým způsobem překvapením vzhledem k častým steskům na charakter výuky na této katedře. Stejně tak bychom rádi ocenili práci, kterou odvedla redakce festivalového zpravodaje s výrazným využitím studentů DAMU, která je oboustranně prospěšná jak studentům Kateder teorie a kritiky a alternativního a loutkového divadla, tak i festivalovým hostům. Protože tento ročník – teď je třeba již ta slova vyslovit – nebyl nijak nadprůměrný, porota neměla práci usnadněnou, spíše naopak. A rozhodla se – po delších úvahách a rozmýšlení – takto:

Cenu města Plzně Vítu Peřinovi za text Hodina Komenského aneb Život J. A. K. trochu jinak – za poskytnutí šance přiblížit pedagogiku Komenského divadlem hrou

Cenu města Plzně Lence Volfové a Jiřímu Jelínkovi za partnerské herectví a komunikaci s divákem v inscenaci Mami, už tam budem? Divadla Minor

Cenu města Plzně skupině Handa Gote za inscenační koncept projektu Erben: Sny, reflektující období českého romantismu

Cenu města Plzně tvůrčímu týmu inscenace La Loba za syntézu složek, vytvářející originální scénickou poetiku

Cenu města Plzně Luďkovi Vémolovi a Ivetě Kalouskové za scénografii a nápadité užití a animaci objektů v inscenaci Hygiena krve Divadla Líšeň

Cenu města Plzně Kamilu Bělohlávkovi za výpravu inscenace Spadla klec Divadla Alfa s přihlédnutím ke scénografii inscenace O bílé lani Divadla DRAK

Cenu města Plzně Jiřímu Vyšohlídovi za hudební plán inscenace O bílé lani Divadla DRAK

Zvláštní ceny poroty:

Zvláštní cenu poroty Tristanu Vogtovi, Joachimu Torbahnovi a Danielu Glogerovi za režii, scénografii a pěvecký part v inscenaci Kouzelná flétna Thalia Kompagnos und Kontraste

Zvláštní cenu poroty Kataríně Aulitisové a Markétě Plaché za inspirativní pedagogické vedení inscenačního projektu Múr studentů KBT VŠMU

Zvláštní cenu poroty skupině Wariot Ideal za jevištní dekonstrukci v praxi

Zvláštní cenu poroty Bartoloměji Veselému za herectví v inscenaci Já jsem Krabat s přihlédnutím k rolím v inscenaci Filmmakeři Malého divadla

Zvláštní cenu poroty Doře Bouzkové za nejveselejší mexické Dušičky do kapsy v Evropě

Zvláštní poděkování šéfredaktorce Adéle Vondrákové a redakci festivalového zpravodaje Skupa\’s Daily za kvalitní reflexe

Porota pracovala ve složení (abecedně): Eva Kyselová, Karel Makonj (předseda), Irena Marečková, Ewan McLaren a František Váša

Loutkář 3/2016, p. 69.

Divadelní areál Bouda - zážitek, který jinde neseženete!

This website is maintained by Sdružení pro vydávání časopisu Loutkář, Celetná 595/17 Prague, ID no.: 67363741. The content of this website is subject to copyright law and without consent of its owner may not be disseminated further. The owner does not accept any responsibility for the content of third-party websites linked from this site.