Divadelní areál Bouda - zážitek, který jinde neseženete!

Porota festivalu Mateřinka: Závěrečné slovo poroty festivalu Mateřinka 2015

Porota 23. ročníku festivalu Mateřinka pracovala ve složení: Simona Chalupová, Kateřina Lešková Dolenská, Vratislav Šrámek a Zdeněk A. Tichý.

Od poroty festivalu, jakým je Mateřinka, se víceméně očekává, že účinkující soubory bude posuzovat s podobnou mírou laskavosti, empatie a trpělivosti, s jakou jsou na půdě Naivního divadla vítáni nejmladší diváci. Neboli že při hodnocení zúčastněné divadelníky nezapomene chválit, což je osvědčený způsob motivace, a ti nejlepší dostanou ještě něco navíc… Zároveň je sice upozorní na největší chyby, které udělali při plnění festivalových úkolů v divadelní gramatice, avšak vyplísní je vlídně, bez zbytečného řevu, o fyzických trestech nemluvě. Přeci jen nechceme, aby Mateřinka místo značky EFFE získala pověst festivalu hrůzy, kde se při pohledu na porotce rozbrečí i ten nejdrsnější režisér a kde slabší povahy po závěrečném hodnocení zanechávají v hledišti charakteristické loužičky… Jak vzápětí vyplyne z následujících slov, porota Mateřinky 2015 výše zmíněné očekávání naplnila.

Pro inscenace, které porota odměnila festivalovými vavříny, bylo společné, že se jejich tvůrci nebáli dát důvěru loutce a jejím schopnostem, její magii. A tento divadelní potenciál využili k interakci a komunikaci mezi herci, loutkami a dětským publikem. Zároveň připomněli, nakolik je pro tento typ divadla důležité navázat s dětmi v hledišti kontakt, dát jim najevo, že vás zajímají a že jsou pro vás rovnocennými partnery.

Kvarteto porotců rovněž ocenilo, že se v letošním programu objevilo více souborů vydávajících se do nesnadného terénu divadla určeného pro nejmladší věkovou kategorii diváků. Byť jejich pokusy a experimenty ne vždy zafungovaly. S potěšením porotci kvitovali rovněž práci s původními texty, které převládly nad sázkou na jistotu pohádkové klasiky. Na druhou stranu však nejedna inscenace uvázla jen u nahození silného tématu a namísto vyprávění příběhů režiséři sázeli na asociační metodu, na jejímž půdorysu si vystačili s libovolně řetězícími se poetickými obrazy, slovními hříčkami nebo gagy. Anebo na scéně vytvářeli zbytečně komplikované, a proto obtížně srozumitelné konstrukce. Jako by divadla postrádala silné dramaturgické osobnosti, nebo se jim bála dát větší prostor…

Velká část účinkujících souborů je rovněž mimořádně disponovaná po muzikantské i pěvecké stránce a spolupracuje s výbornými skladateli. Bohužel však svůj hudební potenciál dokázaly vytěžit jen zčásti – namísto pečlivého zakomponování hudebně-zvukové a pěvecké partitury do celku inscenace zůstalo někdy jen u ilustrací děje či emocí a jindy zase u samostatných hudebních čísel. Proslulá výtka císaře Josefa II., kterou kdysi počastoval Mozarta, tak mohla na Mateřince pohříchu zaznít opakovaně: “Příliš mnoho not…”

V bilanci letošní Mateřinky by nemělo chybět ještě jedno důležité konstatování, které je příslibem pro budoucnost festivalu i budoucnost divadla pro nejmenší diváky vůbec. Porotci shodně konstatovali, že se v jejím programu nesetkali s představením, které by provázela pachuť kalkulu, machy nebo podbízivosti.

Ceny Mateřinka 2015

Čestné uznání: Martina Maurič Lazar a Brane Vižintin za animaci loutek v inscenaci Chyť si mě!, Lutkovno gledališčce Ljubljana

Čestné uznání: Diana Čičmanová, Barbora Kubátová, Filip Homola a Adam Kubišta za kolektivní herecký výkon v inscenaci O beránkovi, který spadl z nebe, Naivní divadlo Liberec

Cena za herecký výkon a spoluautorství inscenace Jablko: Isabelle Payant, Théâtre des petites âmes, Montréal

Cena za loutky pro inscenaci Skřítek: Tereza Komárková, Divadlo Buchty a loutky, Praha

Cena za režii inscenace Skřítek: Marek Bečka, Divadlo Buchty a loutky, Praha

Cena za hudebně-zvukový koncept inscenace Skřítek: Vít Brukner, Divadlo Buchty a loutky, Praha

Cena za výpravu inscenace O beránkovi, který spadl z nebe: Robert Smolík, Naivní divadlo Liberec

Cena za dramaturgii inscenace O beránkovi, který spadl z nebe a spoluautorství inscenačního konceptu: Vít Peřina, Naivní divadlo Liberec

Cena za režii inscenace O beránkovi, který spadl z nebe: Michaela Homolová, Naivní divadlo Liberec

Loutkář 4/2015, p. 17.

MEZINÁRODNÍ MAGISTERSKÝ PROGRAM PUPPETRY – VÝZVA

This website is maintained by Sdružení pro vydávání časopisu Loutkář, Celetná 595/17 Prague, ID no.: 67363741. The content of this website is subject to copyright law and without consent of its owner may not be disseminated further. The owner does not accept any responsibility for the content of third-party websites linked from this site.