Divadelní areál Bouda - zážitek, který jinde neseženete!

red; ldz; md: Kurýr

Výstava francouzského umělce Jacquese Chesnaise

Šestého prosince se v Muzeu barokních soch v Chrudimi uskutečnila vernisáž výstavy Utajený malíř, na níž se podílelo Muzeum loutkářských kultur a Chrudimská beseda. Výstava představila část z tvorby Jacquese Chesnaise, význačného tvůrce francouzského loutkového divadla 20. století. V Muzeu barokních soch byla vystavena jeho malířská plátna, která vytvořil jako pozadí do svých inscenací. Vystavené prospekty využíval ve svém loutkovém divadle Les Comédien de Bois v 50. letech.

Naivní divadlo se opět představilo v New Yorku

Newyorský veletrh divadla, tance a hudby APAP (Association of Performing Arts Presenters), který se letos konal ve dnech 9.–13. ledna 2015, se stal za více než padesát let své existence jedním z nejvýznamnějších bodů na světové mapě kulturního průmyslu. Setkávají se na něm tisíce účastníků – pořadatelů kulturních vystoupení a uměleckých agentur, které pak jednotlivé projekty nabízejí. Naivní divadlo Liberec bylo Českými centry, ve spolupráci s Institutem umění – Divadelním ústavem, doporučeno k účasti na APAP za ČR již podruhé za sebou. Tentokrát s odborníky i laickým publikem vysoce ceněnou inscenací O beránkovi, který spadl z nebe v režii Michaely Homolové, která i v zámoří dostála své výborné pověsti.

Korejsko-české Divadlo Puzzle vystoupilo v Praze

Ve čtvrtek 15. ledna uvedlo v prostorách pražské Říše loutek/Národního divadla marionet korejskou baladu Sugung-Ga v inscenaci inspirované stylem Pansori. Divadlo Puzzle už se zde loni prezentovalo inscenací Zamrzlá řeka. V klasické korejské baladě Sugung-Ga využívá jediná účinkující, korejská zpěvačka Eunsil Noh, styl zpěvu, který je doslova národním pokladem Koreje a byl pro svou jedinečnost v roce 2003 zařazen mezi mistrovská díla ústního a nehmotného dědictví lidstva UNESCO. Autorem loutek, které doprovázejí vyprávění, je absolvent DAMU Suho Moon.

České loutkářství míří do UNESCO

Ministr kultury Daniel Herman schválil dne 19. prosince 2014 zápis dalších tří nemateriálních statků tradiční lidové kultury: České loutkářství – lidové interpretační umění, Technologie výroby modrotisku, Tradiční léčebné procedury a odkaz Vincenze Priessnitze. Pro české loutkářství to znamená další krok k vytouženému zápisu do Reprezentativního seznamu nemateriálního kulturního dědictví lidstva (UNESCO).

Jsou to již dva roky, kdy bylo Východočeské loutkářství zapsáno na Seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury České republiky. Podnět k zapsání tohoto fenoménu iniciovalo Sdružení pro podporu tradic východočeského loutkářství. Snahy byly završeny vydáním publikace Živé dědictví loutkářství, na které se mj. podílelo i Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi (více na str. xxx. tohoto čísla).

Život na nitích

Autobiografie Heleny Štáchové Život na nitích vychází jako audiokniha v produkci vydavatelství OneHotBook. Četby svého životního příběhu se autorka coby ostřílená hlasová herečka i dabérka zhostila sama. Kniha zachycuje začátky její divadelní, rozhlasové i dabingové kariéry, příchod do Divadla Spejbla a Hurvínka i působení v něm. Líčí také všechny její životní mezníky: život po boku Miloše Kirschnera, narození dětí, vážnou dopravní nehodu, těžkou nemoc a smrt manžela, soudy ohledně ochranné známky Spejbla a Hurvínka i vlastní zápas s chorobou. Vzpomínky posluchače zavedou do různých koutů světa a jsou doplněny i mnohými historkami.

Česko-norsko-islandský divadelní projekt

Norská lidová pohádka, české loutky a světoznámý islandský loutkář se spojí v novém srovnávacím projektu, který se zaměřuje na dětské diváky. Společné úsilí divadelníků z Česka, Norska a Islandu vyvrcholí na začátku července na festivalu Loutkářská Chrudim 2015 a na podzim v norském městě Hamar.

Česko-norsko-islandský divadelní projekt, který oficiálně začal 1. února, pracuje s norskou lidovou pohádkou Na západ od slunce, na východ od měsíce, kterou v první polovině 19. století zaznamenali sběratelé lidové slovesnosti Peder Christian Asbjørnsen a Jørgen Moe. V první fázi projektu vzniknou na motivy této pohádky dvě různé divadelní inscenace: jedna z dílny souboru Buchty a loutky, druhou připravuje Divadlo Anpu ve spolupráci norským divadlem Teater Innlandet z Hamaru. V rámci projektu nazvaného Srovnání různorodých cest loutkového nastudování norské pohádky dojde ke konfrontaci dvou divadelních přístupů, k výzkumu diváckých reakcí a uspořádání workshopů. V jednom z nich bude náměty z norské pohádky zkoumat islandský loutkář Bernd Ogrodnik. Norští divadelníci se během spolupráce na projektu dozvědí, jak se u nás v současnosti přistupuje k loutkovému divadlu a čím je pro nás využívání loutek a loutkářských postupů zajímavé a podnětné. Čeští tvůrci naopak budou čerpat inspiraci z norské kultury a z loutkářských dovedností islandského tvůrce, jehož umění vzbuzuje zájem diváků po celém světě.

Malé divadlo jde do Evropy

V polovině září hostilo Malé divadlo Jihočeského divadla v Českých Budějovicích zástupce deseti partnerských divadel umělecké sítě PLATFORM schift+, která je určena k výzkumu nových možností tvorby divadla pro mladé publikum ve věku digitálních médií.

“Naše Malé divadlo hostilo po čtyři lednové dny více než třicet divadelních tvůrců – režisérů, dramatiků, šéfů divadel a divadelních lektorů z Německa, Estonska, Maďarska, Norska, Itálie, Francie, Portugalska a Velké Británie, kteří patří ke špičce evropské divadelní tvorby pro děti a mládež. Dle reakcí všech zúčastněných hostů, kteří navštívili naše divadlo, se mezi ně můžeme řadit i my. Co více si přát? Tento úžasný projekt výzkumu divadla pro dospívající mládež může Malému divadlu rozšířit obzor mnohem dále než jen za hranice Českých Budějovic a našeho regionu a přinést mnoho nové inspirace do naší tvorby pro mladého diváka. Je rozhodně na co se těšit,” říká umělecký šéf Malého divadla Petr Hašek

PLATFORM shift+ je úspěšný rozsáhlý projekt spolupráce vyhlášený Evropskou komisí v rámci programu Tvůrčí Evropa, který slouží k financování kulturního sektoru EU. Zahrnuje jedenáct partnerů z devíti zemí – deset divadel a univerzitu. Ti budou po dobu čtyř let společně zkoumat možnosti divadelní tvorby pro teenagery a možnosti zapojení digitálních technologií při tvorbě pro tuto věkovou skupinu. Projekt vede divadlo Pilot Theatre (York, Velká Británie), které v oblasti představení pro mládež a zkoumání inovačních přístupů k vytváření a sdílení umělecké činnosti patří k nejrenomovanějším souborům v Británii.

V průběhu čtyřleté spolupráce vznikne v rámci projektu čtyřicet divadelních inscenací pro mladé publikum, založených na nově vytvořených textech či konceptech vztahujících se k realitě digitálního věku. Většina z nich bude vytvářena na základě přímé spolupráce profesionálních divadel s mladými lidmi v jediném uměleckém dialogu.

První taková inscenace již pomalu v Malém divadle vzniká. Pracuje na ní kmenový režisér a dramaturg Malého divadla Janek Lesák ve spolupráci se studenty Gymnázia Česká 64. Ti dostali pod vedením profesionálních tvůrců jedinečný úkol – vymyslet koncept vysněné divadelní produkce, která bude příští rok pod jejich vedením uvedena na repertoár Malého divadla. První nápady a myšlenky už studenti prezentovali zástupcům ostatních partnerských divadel na společném budějovickém setkání. Konkrétnější představy o svém díle představí v červnu tohoto roku v Portugalsku. Premiéra inscenace, jejímiž autory se stanou sami studenti, je naplánována na jaro 2016.

PLATFORM shift+ byl podpořen grantem v plné výši 2 milionů eur (42 % z celkové částky k realizaci monumentálního projektu). V minulosti se ho za Českou republiku účastnilo plzeňské divadlo Alfa.

-md-

Královehradecké Divadlo Drak zahájilo zkoušení inscenace Labyrint světa a ráj srdce

Na jaro 2015 Divadlo Drak připravuje výjimečný interaktivní divadelní projekt Labyrint světa a ráj srdce určený divákům od 11 let. Inscenace se bude odehrávat v celé budově divadla a přilehlého Labyrintu a bude na programu pouze 5 týdnů! Diváci mají jedinečnou možnost Labyrint světa a ráj srdce navštívit v Draku od 21. 3. do 17. 4. 2015.

“Projekt vzniká speciální inscenační metodou, která má prostřednictvím interaktivního zážitku a nových médií klasické dílo J. A. Komenského zpřístupnit všem generacím, zejména studentům,” představuje inscenaci dramaturgyně Dominika Špalková. “Inscenace spojuje divadlo, výtvarnou instalaci, výstavu a společenskou hru. Je založena na principu tzv. imerzního divadla, kdy je divák zcela obklopen divadelní akcí. Celý prostor kolem něj může být jevištěm i hledištěm zároveň. Co v tomto prostoru divák zažije či uvidí, závisí do značné míry na jeho vlastním rozhodnutí,” doplňuje režisér inscenace Ondrej Spišák.

Pro potřeby inscenace Labyrint světa a ráj srdce se zcela promění celá budova divadla, části představení se zde budou odehrávat na mnoha místech zároveň. “Diváci se v tomto imaginativním světě budou moci svobodně pohybovat stejně jako poutník v Komenského díle a postupně si skládat jednotlivé střípky příběhu. Každý z návštěvníků tak může zažít trochu jiné představení,” říká scénograf Tomáš Žižka.

Součástí projektu bude vedle netradiční inscenace i nově vzniklý blog hledající souvislost Komenského díla s městem Hradec Králové, představení dětských herců sledující stejná témata jejich optikou a mezinárodní workshop podpořený z programu EU Culture.

Námět a koncepce: Dominika Špalková, Tomáš Žižka, Ondrej Spišák, režie: Ondrej Spišák,

scénografie: Tomáš Žižka, scénář a dramaturgie: Marie Nováková, Dominika Špalková, hrají: Dušan Hřebíček, Filip Huml, Jiří Kniha, Jiří Kohout, Václav Poul, Ján Sedal, Luděk Smadiš, Matija Solce, Jan Svoboda, Johana Vaňousová, Redy Vávra, Milan Žďárský ad.

-red-

Sabotáž v Ostravě

Divadlo loutek v Ostravě připravilo novou inscenaci s názvem saBOTÁž, která vzniká v rámci cyklu “Přesčas” umožňující hercům a tvůrcům DLO tvořit vlastní menší projekty mimo hlavní dramaturgický plán. Autorkami jsou herečka DLO Eva Baláková a tanečnice Jana Ryšlavá. SaBOTÁž je pohybová road movie o přátelství a hledání správné cesty. Je to pohybová groteska jako návod, jak nesabotovat vlastní život, plná živé hudby, pantomimy, současného tance, humoru a bot. Dvě rozdílné duše se potkají na stejné cestě, přestože každá hledá něco jiného. Postupně najdou cestu k sobě a zároveň do sebe sama.

– red-

Kurýr cizina

SLOVENSKO

Budovy slovenských bábkových divadiel prešli rekonštrukciou

Päť slovenských tzv. kamenných bábkových divadiel (zriaďujú ich vyššie územné celky) postupne rekonštruuje svoje budovy. Prvým bolo Staré divadlo Karola Spišáka v Nitre. Architekti Viktor Šabík a Tatiana Kopková získali za svoju prácu ocenenie Slovenskej komory architektov CE.ZA.AR 2010 v kategórii interiér.

V rámci projektu Európske hlavné mesto kultúry – Košice 2013 zrekonštruovalo časť svojich priestorov Bábkové divadlo v Košiciach.

Najnovším príspevkom do obnovy divadelných budov je Bábkové divadlo Žilina. Slávnostné otvorenie divadla, ktoré vo svojich priestoroch nehrávalo od roku 2013, sa konalo 6. decembra 2014 spolu s premiérou inscenácie Zvedavý sloník. Budovu vrátane celého hľadiska rekonštruovali v rámci grantu z Programu cezhraničnej spolupráce Slovensko – Poľská republika 2007–2013.

Od januára 2015 je v rekonštrukcii Bratislavské bábkové divadlo. Svoje predstavenia dočasne hrávajú v neďalekom Divadle Malá scéna STU. Dlhodobo je rozpracovaný projekt na rekonštrukciu budovy Bábkového divadla na Rázcestí v Banskej Bystrici. Jeho realizácia je však v nedohľadne.

-ldz-

Loutkář 1/2015, p. 2–4.

MEZINÁRODNÍ MAGISTERSKÝ PROGRAM PUPPETRY – VÝZVA

This website is maintained by Sdružení pro vydávání časopisu Loutkář, Celetná 595/17 Prague, ID no.: 67363741. The content of this website is subject to copyright law and without consent of its owner may not be disseminated further. The owner does not accept any responsibility for the content of third-party websites linked from this site.