Divadelní areál Bouda - zážitek, který jinde neseženete!

Ebelová, Kateřina: Technologie masky IV

Existuje nespočet typů dřevěných masek, které se liší výtvarným pojetím, druhem dřeva i řezbářským zpracováním. Také se výrazně odlišují jejich funkce – počínaje dekorativními přes kultovně-náboženské a obřadně-obchůzkové až k maskám hereckým. K dokonale řezbářsky zpracovaným artefaktům patří masky určené pro hry tradičního japonského divadla nó nebo balijského tanečního divadla (Barong, Kecak aj.).

Přestože u současných divadelních masek bylo dřevo víceméně nahrazeno dalšími materiály, nelze jej v kontextu seriálu o materiálech a technologiích opomenout. Na tvorbu masky používáme pouze dobře vyschlé a nepopraskané dřevo (hranoly, polštáře nebo slepené deskové řezivo). Pokud se jedná o masku, kterou bude mít herec na obličeji, lze doporučit nejprve odlít jeho tvář a na ni vytvořit model masky ze sochařské hlíny nebo sádry.

Snáze se pracuje s dobře opracovatelným dřevem – balzovým nebo lipovým, zkušenější řezbář může použít zimostráz, topol, olši, buxus aj. Řezbářská dláta a nože se liší profilem čepele a tvary ostří bývají v různých šířkách, nejčastěji 6–35 milimetrů. K základnímu vybavení řezbáře patří také obtahovací kameny na broušení dlát. Dřevo se uchytí do hoblice a pomocí dláta a paličky se vytvoří hrubé tvarování masky. Po provedení hrubých obrysů se pomocí dutých a profilových dlát provádí detailní tvarování masky.

Pokud se tvůrce masky rozhodne pro hladký povrch, pak k vyhlazení může použít rašple, pilníky nebo smirkové papíry. V minulosti řezbáři nanášeli na lipové dřevořezby několik vrstev klihové vody smíchané s plavenou křídou, po jejich zaschnutí byl povrch přebroušen. Hladký a nesavý povrch masky můžeme vytvořit také nátěrem z plavené křídy rozmíchané v roztoku vody a disperzního lepidla 1:1. K vyrovnání povrchu můžeme použít také tmel na dřevo, př. tmely akrylátové nebo latexové. Zcela zaschlé vrstvy můžeme přebrousit jemným smirkovým papírem.

Malbu dřevěné masky můžeme realizovat jak transparentními, tak i krycími barvami – akvarelovými, temperovými, olejovými, akrylovými aj. Výsledná malba může být fixována oleji, vosky nebo laky. Pokud se rozhodneme pro přírodní barvu dřeva, můžeme jeho strukturu a kresbu zvýraznit slabou vrstvou přírodního včelího vosku rozpuštěného v benzínu. Ve specializovaných prodejnách lze zakoupit již hotové, průmyslově vyráběné transparentní nebo barevné vosky. Po důkladném zaschnutí vosku masku přeleštíme měkkým kartáčem do matného lesku. Přírodní dřevo můžeme také tónovat transparentními mořidly na vodní nebo lihové bázi.

Během všech fází práce se dřevem je zapotřebí dodržovat nejen technologické postupy, ale také pravidla bezpečnosti práce. Řezbářství klade poměrně velké nároky na odborné znalosti, fyzickou sílu i pracovní vybavení. Zájemci o obor mohou získat informace v odborných publikacích – například u Marka Mináře: Řezbářství nebo Martina Patřičného: Kniha o dřevu a řezbářství.

Styl řezby se odvíjí podle toho, zda tvůrce respektuje tradiční kmenovou ikonografii (např. u afrických masek Mende), historicky ustálený typ (např. japonské divadlo nó) nebo vychází pouze ze svého výtvarného záměru a zvoleného materiálu (tj. hustoty, struktury a barevnosti dřeva). Po dokončení řezby mohou na masce zůstat stopy po vrypech dlát nebo se povrch vybrousí. U afrických kmenových masek se setkáme jak s reliéfní řezbou (Songye, Luba), tak i hladkým povrchem (Fang, Pende).

Například na Srí Lance jsou masky vyřezané ze dřeva kaduru (podobného balze) potřeny roztokem pryskyřice rozpuštěné v oleji, která zafixuje malbu. Mezi další možnosti povrchových úprav masek patří tmavé patinování, kterého bývá dosahováno uzením naolejovaných masek v kouři. S černými a tmavě hnědými patinami se setkáme u masek afrických kmenů (Makonde, Mende) a u některých démonických typů masek z Nepálu.

Loutkář 4/2014, p. 52.

MEZINÁRODNÍ MAGISTERSKÝ PROGRAM PUPPETRY – VÝZVA

This website is maintained by Sdružení pro vydávání časopisu Loutkář, Celetná 595/17 Prague, ID no.: 67363741. The content of this website is subject to copyright law and without consent of its owner may not be disseminated further. The owner does not accept any responsibility for the content of third-party websites linked from this site.