Divadelní areál Bouda - zážitek, který jinde neseženete!

Malíková, Nina : Přečetli jsme pro vás

Na našem redakčním stole se sešlo hned několik různorodých publikací a časopisů, které se v různé míře dotýkají i loutkového divadla. Přinášíme vám informaci o nich jako možnou inspiraci pro čtení za blížících se dlouhých podzimních a zimních večerů, nebo prostě jen jako upozornění na zajímavé texty.

Ve dvojčísle 1–2 letošního ročníku revue Logos – “sborníku pro esoterní chápání života a kultury”, byste možná zmínku o loutkovém divadle nehledali, a přece je tomu tak. Spojnicí mezi esoterií a loutkovým divadlem je zde nejen loutkářům dobře známá postava Fausta. Historickou postavu lékaře, astrologa a mága, který byl předobrazem Johana doktora Fausta, známého především z mnoha divadelních (i operních a baletních) zpracování, nám v tomto čísle přibližuje v obsáhlém článku Faust loutkového divadla Jan Novák. Na sedmi stránkách (s doprovodnou podrobnou bibliografií) se autor zabývá nejrůznějšími podobami a variantami Fausta lidových loutkářů a svůj přehled vede až do současnosti (Faust v Severočeském loutkovém divadle, Ústředním loutkovém divadle, brněnském Divadle Radost, samozřejmě na autorově “domácí scéně” – Říši loutek a konečně i v provedení Bažantovy loutkářské družiny Poniklá z roku 2012). V zajímavém, i když velmi exkluzivním časopise, kterým Logos určitě je, najdou čtenáři i velmi pozoruhodnou partii nazvanou Poslední závěť Johanna Fausta, obsahující Faustovo vyvolávání různých duchů včetně unikátní obrazové přílohy.

Současné české loutkové divadlo se znovu dostalo na stránky revue Czech Theatre, kterou v angličtině vydává Institut umění – Divadelní ústav. V zatím posledním čísle 29 (vyšlo v červnu 2013) je článek Jana Kerbera (v originále Naivní divadlo pro radost dětem i dospělým) přibližující zahraničním čtenářům zejména poslední úspěšné inscenace Naivního divadla – Neklan.cz, Loutky hledají talent a Budulínek. Článek s názvem Budulínek a Gagarin z pera Jany Soprové je podrobným kritickým pohledem na Přelet nad loutkářským hnízdem roku 2012, na kterém autorku zaujaly zejména inscenace Budulínek, Pohádka o zlaté rybce v interpretaci Hany Voříškové, U kanónu stál hradeckého DRAKu a Gagarin nové slibné nezávislé skupiny Športniki.

Příruční knihovnička redakce časopisu Loutkář, která vznikla z recenzních výtisků i darů redakci, se v poslední době rozrostla o další publikaci. Je jí bohatě vypravená knížka české výtvarnice a teoretičky umění Kateřiny Ebelové Maska v proměnách času a kultur, která vyšla v nakladatelství Grada v roce 2012. Autorka se věnuje dlouhou řadu let výzkumu masky jako artefaktu. Sama masce věnovala svůj čas a prostor jako předmětu své umělecké, galerijní i pedagogické činnosti a masky dovede nejen sama vyrábět, ale – jak v knížce působivě dokazuje – i interpretovat. Čtenář se v této publikaci setká s maskou od Afriky po Evropu, od pravěku přes masku středověkou, komedii dell´arte i masopustní a obchůzkové masky, ale v samostatné kapitole pojednávající o materiálech a technologiích i s ukázkami pracovních postupů při vytváření masek papírových, kašírovaných, dřevěných, textilních až po masky v počítačové grafice. Jde o skutečně krásnou a bohatě vypravenou publikaci téměř slovníkového typu, která zaujme nejen odborníky, ale i laiky, pro které je maska – ať už divadelní, obřadní či příležitostná, stále přitažlivá.

Při návštěvě mladé francouzské teatroložky Raphaele Fleury jsme získali do redakční knihovny její objemnou publikaci Paul Claudel et les spectacles populaires – Le paradoxe du pantin/Paul Claudel a lidová představení – Šaškův paradox (Classique Garnier, Paris 2012). Úvodní kapitoly se zabývají Claudelovým dětstvím a jeho prvními diváckými zážitky z loutkových představení v severovýchodní Francii. (Partii věnovanou vztahu tohoto francouzského dramatika a loutkového divadla, která tvoří velkou část celé studie, jsme v Loutkáři ve zkrácené verzi uveřejnili pod názvem Divadlo snů I, II in: Loutkář 2011/6, 2012/1). Ve zmíněné francouzské publikaci jsou barevné reprodukce scénických návrhů pro nerealizovanou inscenaci Medvěd a luna, jejichž autorem je Georges Lafaye, fotografie Paula Claudela nejen s loutkami z jeho sbírky, ale také z dalších, již realizovaných divadelních her, včetně jejich inspiračních zdrojů, kterými je zřetelně japonské divadlo bunraku. Autorka se podrobně věnuje rozporuplné osobnosti Paula Claudela a hledá řadu důkazů pro jeho vášní i pokorou propojený život i ve vlivu magické atmosféry Prahy. O to více nás potěšilo, že si při své krátké návštěvě Prahy prošla a objevovala místa, která souvisela s Claudelovou tvorbou a životem a byla přímo nadšená barokní Malou Stranou, která před mnoha lety učarovala i jejímu oblíbenému autorovi.

Loutkář 6/2013, p. 7.

MEZINÁRODNÍ MAGISTERSKÝ PROGRAM PUPPETRY – VÝZVA

This website is maintained by Sdružení pro vydávání časopisu Loutkář, Celetná 595/17 Prague, ID no.: 67363741. The content of this website is subject to copyright law and without consent of its owner may not be disseminated further. The owner does not accept any responsibility for the content of third-party websites linked from this site.