Divadelní areál Bouda - zážitek, který jinde neseženete!

Malíková, Nina: Úvodník

Vážení čtenáři,

Už jsme si zvykli na to, že červen a červenec jsou časem bohatých divadelních žní. Nevím, jak je to možné, ale i podzimní měsíce jako by snad chtěly v té sklizni toto období ještě předčít. Kromě nových premiér, se kterými divadla vyrukují na zahájení nové sezóny, je to i řada festivalů – světových, mezinárodních i národních. A to všechno by chtěl Loutkář pro vás zaznamenat, a tak vám přinášíme podle možností vlastních sil aspoň oochutnávku festivalů pro loutkářskou obec nepozoruhodnějších – jedním z nich je už prosulý světový loutkářský festival ve francouzském Charleville-Mézières, a tím druhým naše Spectaculo interesse, které si mezi mnoha mezinárodními festivaly vydobylo už pevnou a respektovanou pozici.

Každý takový festival v sobě nese výpověď o své době a o divadelních trendech, a to nejen loutkářských. O tom, co vládne v současném světovém loutkovém divadle, co obdivují a čím se trápí nejen naši divadelníci, si můžete přečíst na následujících stránkách a sami posoudit, do jaké míry loutku opravdu opouštíme, či do jaké míry pro ni hledáme jen její další podoby a uplatnění.

Josef Krofta je režisérem světového renomé, který doslova pohnul osou loutkového divadla druhé půle dvacátého století. Jeho životnímu jubileu, ale hlavně jeho málo známým začátkům v Českých Budějovicích je v tomto čísle věnována mimořádná pozornost, včetně prvního zveřejnění unikátních fotografií z této Kroftovy divadelní éry.

Pohled do nedávné historie našeho loutkářství, včetně hledání cesty k jeho nové artikulaci, najdete i v dalším pokračování týkajícím se první vysoké loutkářské školy na světě, kterou je naše loutkářská katedra DAMU.

Pěkné počtení a těšíme se i s ERIKEM na Vás na Přeletu nad loutkářským hnízdem.

Nina Malíková

Loutkář 5/2013, p. 1.

MEZINÁRODNÍ MAGISTERSKÝ PROGRAM PUPPETRY – VÝZVA

This website is maintained by Sdružení pro vydávání časopisu Loutkář, Celetná 595/17 Prague, ID no.: 67363741. The content of this website is subject to copyright law and without consent of its owner may not be disseminated further. The owner does not accept any responsibility for the content of third-party websites linked from this site.