Divadelní areál Bouda - zážitek, který jinde neseženete!

Volkmer, Tomáš: Závěrečné slovo předsedy poroty 61. Loutkářské Chrudimi

Závěrečné slovo předsedy poroty 61. Loutkářské Chrudimi

Vážení a ctění účastníci jednašedesáté Loutkářské Chrudimi,

přehlídka se pomalu blíží ke své poslední oponě. Ke svému finále. V čem byl letošní ročník jiný?

Po pomalé a lehce rozpačité expozici se postupně ukázalo, že se na amatérské loutkářské scéně letos urodilo nemálo zajímavých inscenací. Zdá se dokonce, že se loutka vrací na scénu v podobě, která jí přísluší. Ale nemohu si odpustit poznamenat, že stále zapomínáme, že oživlý předmět, oživlá hmota je součástí komplexní vizuality divadla. A tak se začasto stává, že práci s prostorem (scénografií), zvukem (hudbou), kostýmem a světlem zanedbáváme. Prostor, zvuk a světlo jsou nedílnou součástí našeho vyprávění. Nezapomínejme na to.

Vyprávět divadlem je vzrušující dobrodružství. Domnívám se, že to je to, co nás na této práci nejvíce láká. Jen je důležité, aby nám divák rozuměl. Aby cítil a snad i pochopil, co mu vyprávěním chceme sdělit. Je-li divákem člověk, který teprve do světa vstupuje, tedy dítě, musíme přistupovat k realizaci a prezentaci našeho díla stejně zodpovědně, jako by šlo o diváka dospělého. Nesmí se pro nás dětský divák stát argumentem pro naši ledabylost. Nesmí se stát výmluvou pro naši nedůslednost.

Příběhy rádi vyprávíme s nadsázkou, s odstupem. Myslím, že je to ideální způsob, jak se vyrovnat s tíží reality. Divadlo s loutkami je proto velmi přesným médiem. Přesto jsem vděčný za každý náhled na skutečnost, který naši realitu zpodobňuje v její syrovosti. Divadlo s loutkami je proto ideálním prostředkem. Tady byla naše přehlídka velmi umírněná. A tak děkuji za inscenace, které se různým způsobem vztahovaly k naší situaci, k realitě dnešního světa.

Co dále nemohu pominout, byly naše večerní diskuse o představeních. Pro mne je to obdivuhodná škola kritického myšlení. Nezapomínejme, že kritické myšlení je podstatou a nejvyšší hodnotou naší evropské kultury. Samozřejmě svobodného myšlení. V diskusních klubech se toto udává. Vážím si toho. A rok od roku jsou tato setkání hlubší a méně urážlivá.

V této souvislosti nemohu pominout, že jinakostí letošní přehlídky je pro mne složení poroty. Tomáš Jarkovský a Petr Hašek vnesli do přemýšlení o představeních obrovský tah. Předešlé poroty byly příjemné a konzistentní, ale letos se v porotě potkali Mirka Vydrová, Jirka Vyšohlíd a já s živlem. Možná i Vy.

Děkuji za to.

Děkuji za to Michalovi Drtinovi.

Většina z nás intenzivně cítí, že naše společnost je v neklidu. Zažíváme období krize a domnívám se nejen ekonomické. Právě proto jsem nesmírně vděčný, že jsem měl příležitost v těchto posledních šesti dnech tady na Loutkářské Chrudimi zažívat krizi pouze jako součást stavby dramatu.

Přeji vám proto pokud možno příjemnou prázdninovou katarzi.

Děkuji. Děkujeme.

Tomáš Volkmer

Odborná porota 61. ročníku celostátní přehlídky

Loutkářská Chrudim uděluje

Zvláštní cenu poroty souboru Teátr Vaštar Ostružno, Nezdice na Šumavě

za inscenaci Bitva (O hrdinech)

Cenu Tereze Lukášové za herecký výkon

v inscenaci 19. březen

Cenu souboru LS Mikrle, ZUŠ F. A. Šporka, Jaroměř

za kolektivní loutkohereckou práci v inscenaci Hotel

Cenu souboru Flajšplyš, Praha a okolí

za hledání vlastního divadelního výrazu v inscenaci Nezměrný cit pana P.

Cenu souboru Tate Iyumni, Praha

za koncepci inscenace Neverending

Cenu souboru Na Holou, Hořovice

za výpravu k inscenaci Krev a jiné lásky Míny

Cenu souboru Loutkové divadlo v Boudě, Plzeň

za inscenaci Mordyjepardyjesaprlot

Cenu souboru Céčko, Svitavy

za inscenaci Pták Ohnivák, liška Ryška a my

Cenu souboru Bažantova loutkářská družina DS J. J. Kolára

při TJ Sokol Poniklá

za inscenaci Faust

Odborná porota 61. ročníku celostátní přehlídky Loutkářská Chrudim

NOMINUJE na mezidruhovou divadelní přehlídku Jiráskův Hronov

inscenaci Faust souboru Bažantova loutkářská družina DS J. J. Kolára při TJ Sokol Poniklá

DOPORUČUJE na mezidruhovou divadelní přehlídku Jiráskův Hronov

v uvedeném pořadí

inscenaci Pták Ohnivák, liška Ryška a my souboru Céčko, Svitavy

inscenaci Mordyjepardyjesaprlot souboru Loutkové divadlo V Boudě, Plzeň

inscenaci Hotel souboru LS Mikrle, ZUŠ F. A. Šporka, Jaroměř

Loutkář 4/2012, p. 187.

MEZINÁRODNÍ MAGISTERSKÝ PROGRAM PUPPETRY – VÝZVA

This website is maintained by Sdružení pro vydávání časopisu Loutkář, Celetná 595/17 Prague, ID no.: 67363741. The content of this website is subject to copyright law and without consent of its owner may not be disseminated further. The owner does not accept any responsibility for the content of third-party websites linked from this site.