Divadelní areál Bouda - zážitek, který jinde neseženete!

Redakce: Současné prostředky mediální komunikace

Součástí oslav stoletého výročí vzniku časopisu Loutkář se stalo i mezinárodní sympozium Současné prostředky mediální komunikace, které se uskutečnilo 21. června v rámci 29. ročníku soutěžního bienále českého profesionálního loutkového a alternativního divadla Skupova Plzeň. Seminář uspořádalo Sdružení pro vydávání časopisu Loutkář ve spolupráci s Institutem umění-Divadelním ústavem Praha, Divadlem Alfa a Muzeem loutek Plzeň.

O nejstarší historii časopisu Loutkář zasvěceně hovořila doc. Alice Dubská, jak se na stránkách Loutkáře zrcadlila druhá polovina 20. století, připomněl Pavel Vašíček. Nejbližší budoucnosti časopisu byl věnován příspěvek Kateřiny Leškové-Dolenské, která upozornila zejména na chystanou proměnu webu Loutkář Online – www.loutkar.eu, který se v symbióze s tištěným časopisem profiluje jako svébytná platforma pohotově sledující aktuální dění, přinášející užitečné a praktické informace. Nová podoba webu bude spuštěna na podzim tohoto roku a nabídne přehlednější strukturu, moderní design i anglickou mutaci. Dlouhodobým cílem je vybudovat virtuální Loutkářské centrum, místo, kde návštěvník získá základní přehled o oboru včetně důležitých adres institucí, organizací, divadel, muzeí, škol napojených na loutkové divadlo, článků o historii oboru a významných osobnostech atd.

Z řady podnětných zahraničních příspěvků o dalších perspektivách odborných loutkářských časopisů, ale i o nových možnostech elektronických médií, jsme k publikování vybrali dva – studii šéfredaktorky britského časopisu Puppet Notebook Eleonor Margolies a příspěvek redaktorky německého časopisu Double Anke Meyer. Situaci francouzského loutkářství a velice inspirativní projekt zaměřený na digitalizaci divadelní dokumentace (www.artsdelamarionnette.eu) na semináři představila francouzská historička Raphaèle Fleury. O budoucnosti publikační komise UNIMA ve vztahu k otázce tištěných a eletronických publikací pohovořila její předsedkyně Karen Smith za Spojených států (dlužno dodat že na nedávném Kongresu UNIMA v čínském Čcheng-tu obdržela Karen Smith při volbě do Exekutivy nejvíce hlasů ze všech kandidátů!).

Setkání, o kterém všichni zúčastnění tvrdili, že bylo nejen inspirativní, ale také pro další pracovní kontakty důležité, se vydařilo. Pro časopis Loutkář pak poskytlo řadu argumentů proti těm, kteří by chtěli vidět tento časopis pouze v digitální podobě. Vzhledem k nabitému programu Skupovy Plzně však všichni litovali, že bylo na tak důležité téma a zejména následnou diskusi vyhrazeno jen relativně málo času. Plzeňské setkání potvrdilo, že se v rozhovorech a setkáních na nosné téma dalších možností mediální komunikace bude pokračovat – ať už na půdě České republiky, nebo ve Francii, Německu či v dalších zemích, které zajímají podobné problémy a jejich řešení.

Loutkář 4/2012, p. 154.

MEZINÁRODNÍ MAGISTERSKÝ PROGRAM PUPPETRY – VÝZVA

This website is maintained by Sdružení pro vydávání časopisu Loutkář, Celetná 595/17 Prague, ID no.: 67363741. The content of this website is subject to copyright law and without consent of its owner may not be disseminated further. The owner does not accept any responsibility for the content of third-party websites linked from this site.