Divadelní areál Bouda - zážitek, který jinde neseženete!

Malíková, Nina: Úvodník

V lednu 1912 vyšlo 1. číslo Českého loutkáře – vůbec první loutkářské revue ve světě, to znamená, že je tomu letos přesně 100 let, co se tento časopis zapsal do dějin loutkového divadla.

Časopis Loutkář je už sto let průvodcem po dvacátém století, které přineslo nejen českému loutkovému divadlu tolik výrazných změn: uznání jeho existence mezi ostatními divadelními druhy, příznivce z řad spisovatelů, výtvarníků, divadelníků, obecenstva dětského i dospělého, prokazatelné vazby k postavení člověka v moderní době, vliv v nejen v oblasti výtvarného umění a divadla, ale i v oblasti terapie a sociálních vazeb. Všechno to časopis Loutkář pečlivě sledoval, zaznamenával, hodnotil, srovnával a snažil se naplnit svou nelehkou funkci osvětovou, odbornou, historickou i zábavnou. Díky publikačním možnostem se zde vlastně konstituovala i česká loutkářská kritika, teorie a historie.

Stejně tak, jako je s podivem, že už sto let časopis Loutkář provází loutkové divadlo u nás i ve světě, je téměř zázrakem, že přežil všechny nepřízně osudu – obě války, ideologický nátlak a konečně ve všech dobách i finanční problémy.

Podoba Loutkáře se v průběhu let měnila a měnilo se i složení jeho čtenářů. Nezměnil se však jejich zájem o loutkové divadlo a jeho nejrůznější podoby.

Přejme tedy sto let mladému časopisu dobré nápady, kritickou i existenční kuráž a především zájem vás, čtenářů, bez nichž by ztratil svůj smysl.

Loutkář 1/2012, p. 1.

MEZINÁRODNÍ MAGISTERSKÝ PROGRAM PUPPETRY – VÝZVA

This website is maintained by Sdružení pro vydávání časopisu Loutkář, Celetná 595/17 Prague, ID no.: 67363741. The content of this website is subject to copyright law and without consent of its owner may not be disseminated further. The owner does not accept any responsibility for the content of third-party websites linked from this site.