Divadelní areál Bouda - zážitek, který jinde neseženete!

vkw: Vzpomínáme

I loutkáři mají svého Čecha s velkým Č. Je jím Ing. František Čech, loutkář z Olomouce, zakladatel a principál souboru Kašpárkova říše, autor mnoha, a dodnes hraných, loutkových her, editor loutkářských tisků, neúnavný milovník a propagátor loutek. Narodil se v roce 1898 a zemřel 19. listopadu 1951. A právě v den 60. výročí jeho úmrtí se konala v Olomouci-Hejčíně malá slavnost. Na domě, kde žil, byla odhalena skromná pamětní deska ozdobená logem, které pro Kašpárkovu říši vytvořil Čechův přítel Vojtěch Cinybulk a ztvárnil na něm trojici kumpánů, kteří jsou hrdiny mnoha Čechových her: Kašpárka, Škrholu a policajta Pivoňku.

Kašpárek v rukou členky Kašpárkovy říše Jany Werdichové (která se o celou tu slávu zasloužila patrně nejvíc) přivítal přítomné a jmenovitě pravnučky Františka Čecha, ale i zástupce rodiny Štěrbovy a Vidlařovy, kteří tu zastupovali starou souborovou gardu. Za současný soubor vystoupila Mirka Nohelová a její vzpomínka na zakladatele Kašpárkovy říše slavnost ukončila.

František Čech byl bytostný optimista a usměvavý člověk a tak snad není znevážením jeho osobnosti, když ocituji vzpomínku Jaroslava Vidlaře, který prožil v Kašpárkově říši své dětství a mládí: “František Čech byl vždy tou hlavou dávající impuls jak dramaturgický, tak i potom realizační. Jelikož jsem v tomto divadle v Hejčíně trávil většinu volného času (i na školu jsem se často vykašlal), byl jsem přítomen většiny domluv, plánů a porad (mnohdy dosti vášnivých, kdy se práskalo i dveřmi), tak vím, že těmi hromosvody hlasitých debat byli František Štěrba a Honza Spáčil. Ing. Čech byl zásadně manuelní nešika. O tom se vědělo. Všechny Čechovy nápady realizovali oni dva. Věřte mi, že kdyby nebylo těchto zručně nadaných osobností, v Hejčíně by se nehrálo. Ano, Čech hlava, ale realizace Štěrba a Spáčil.”

Loutkář 6/2011, p. 354.

This website is maintained by Sdružení pro vydávání časopisu Loutkář, Celetná 595/17 Prague, ID no.: 67363741. The content of this website is subject to copyright law and without consent of its owner may not be disseminated further. The owner does not accept any responsibility for the content of third-party websites linked from this site.