Divadelní areál Bouda - zážitek, který jinde neseženete!

Slunečko, Petr: Koutek SAL

Individuální výstupy

Rok 2012 bude rokem 10. ročníku Přehlídky individuálních výstupů s loutkou. V lednu t. r. byl vypracován návrh pravidel, který byl rozeslán institucím k připomínkám a k jejich účasti na přehlídce. Návrh IVL nedoznává příliš změn. Měl by však více podporovat variabilitu v přístupu k malým inscenacím jak v dramaturgii, tak i v druhu použitých loutek. Nová pravidla přehlídky budou vyhlášena na letošní 60. loutkářské Chrudimi s tím, že oblastní kola a finále akce by proběhly v příštím roce. SAL předpokládá, že finále bude věnován na 61. LCH jeden večer v Divadle K. Pippicha.

K přehlídce se již dnes jako spolupořadatelé přihlásily Divadlo S+H, Naivní divadlo v Liberci, Českomoravská rada Svazu klubů mládeže a odbor kultury 8. městské části Prahy.

50leté soubory

V roce 1983 vydala SAL publikaci, která přinesla informace o historii a činnosti 24 amatérských loutkářských souborů, které dosáhly 50 let. Od té doby se však mnoho věcí změnilo. Především další řada souborů uvedené dlouholetosti dosáhla, ale také řada souborů zanikla. SAL se proto rozhodla vydat 2. díl publikace, který by jednak přinesl informace o souborech, které 50 let existence dosáhly, a současně by prověřila existenci souborů, které byly zařazeny do 1. dílu. Autor 1. dílu Ing. Jan Novák začal již pracovat na jeho pokračování. Je třeba si současně uvědomit, že bez spolupráce se soubory, bude usilování marné. Co je třeba tedy udělat? Především odpovědět na dopis SAL a vyplnit zaslaný dotazník. Budeme však současně vděčni za jakoukoliv zprávu o činnosti jakéhokoliv staršího souboru. Pokud pak dopis a dotazník neobdržíte, přihlaste se sami. Autor nemůže o všech souborech vědět. Publikace, jejíž první díl byl velmi ceněn odbornou i laickou veřejností, by měla vyjít v roce 2012.

Výstava loutek

Pod názvem Pojďte s námi do pohádky vystavovala Vítězslava Klimtová od listopadu 2010 do února 2011 v Chaberském dvoře z 18. století v Praze 8, Dolních Chabrech loutky (ale spíše sošky) skřítků, víl, vodníků a dalších pohádkových bytostí. A byla to výstava hezká a zajímavá. Vítězslava Klimtová, známá “strašidloložka”, se narodila v roce 1941. Absolvovala Vysokou školu umělecko-průmyslovou v Praze pod vedením zkušených pedagogů Ludmily Kybalové a Jaroslava Nušla. Vedle loutek – sošek tvoří ještě ilustrace do knih, je např. autorkou Lexikonu strašidel. Dále se věnuje akvarelu a v posledních letech olejomalbě.

Loutkář 2/2011, p. 93.

MEZINÁRODNÍ MAGISTERSKÝ PROGRAM PUPPETRY – VÝZVA

This website is maintained by Sdružení pro vydávání časopisu Loutkář, Celetná 595/17 Prague, ID no.: 67363741. The content of this website is subject to copyright law and without consent of its owner may not be disseminated further. The owner does not accept any responsibility for the content of third-party websites linked from this site.