Divadelní areál Bouda - zážitek, který jinde neseženete!

Vojíková, Silvie: Baladický příběh o temnotách lidské duše

Hlavním režisérem Loutkohry Jihočeského divadla se stal od letošní sezóny čerkézský režisér, scénograf a dramaturg Jevgenij Ibragimov. S Loutkohrou poprvé spolupracoval již v roce 2009, kdy zde nastudoval inscenaci pro děti Bylo nebylo aneb Pohádky z kavkazské vesničky, čerpající z čerkézského folklóru. Ve své koncepci Ibragimov proklamoval návrat k loutkám a renesanci loutkářského umění, což přesně naplnil ve své nejnovější inscenaci Jidáš Iškariotský, zrádce.

Scénář Jidáše vznikl na motivy novely Leonida Andrejeva a zobrazuje Jidášovu životní pouť: setkání s apoštoly a Ježíšem Kristem, Jidášovu zradu i následnou sebevraždu. Zároveň odhaluje jeho životní postoje, pocity ukřivděnosti, potupy, touhu po pomstě a páchání hříchů, ale i nutkavou potřebu sounáležitosti a lásky. V jeho nitru zápasí kousavá jízlivost a utrápená zhrzenost. Inscenace se snaží o co nejobjektivnější pohled na Jidášovo chování: ke každému lidskému skutku lze přiřadit bezpočet motivací, a tudíž v závěru zůstane nezodpovězená otázka, jaké popudy vedly Jidáše ke zradě, když Ježíše miloval, prahl po jeho lásce a i v poslední chvíli chtěl být od své zrady odvrácen. Jak však lze někoho soudit, když i ctností se honosící apoštolové se zcela nectnostně přou a intrikují. A tak se lidská bytost ocitá v nelichotivém světle hříchu, chyb, egoismu a prospěchářství.

Příběh o “největší zradě v dějinách lidstva” zpracoval Ibragimov již v roce 1998 v divadle Skazka v sibiřském Abakánu, kde v letech 1998–2006 působil jako umělecký šéf. Tamější inscenace byla oceněna v roce 1999 Zlatou maskou – nejvyšší ruskou státní divadelní cenou. Českobudějovický Jidáš vznikl jako remake této inscenace. Ibragimova režie těží z precizní a detailní práce s loutkami. Každou repliku provází alespoň minimální gestikulace nebo pohyb. Loutky provádí s realistickou důsledností i nejrůznější činnosti (mletí mouky, pečení placek, šití, oblékání). Hraje se na zmenšeném vyvýšeném pódiu s černou oponou, na níž jsou promítány symboly charakterizující jednotlivé obrazy (přesýpací hodiny, trnová koruna apod.). Používají se tyčové loutky, voděné skrytými vodiči. Jediná loutka Krista je marioneta. Loutky i rekvizity jsou podrobeny důsledné miniaturizaci, a proto i v prostředí komorního Malého divadla občas některé detaily divákovi zcela uniknou.

Časové předěly a klíčové situace komentuje z pohledu nezúčastněného pozorovatele vypravěč (z nahrávky). Ibragimov propůjčuje příběhu baladickou atmosféru. V prvním obraze se na odlehlém pouštním místě prohání ještěrka, poté tudy putuje procesí (zmenšené siluety připevněné na drátkách, dokonale simulující pohyb), v závěru se opět objeví pustá krajina s pahýlem stromu, na němž se Jidáš oběsil. Jidášův příběh vypovídá nejen o zradě, ale i odsouzení se k samotě. Pomocí jednoduchých prostředků (hudební podkres, element ohně, nasvícení, kompozice jednotlivých obrazů) navozuje Ibragimov působivou podívanou: na pozadí poklidného životního koloběhu a běžných dennodenních činností odkrývá velkou dějinnou událost, avšak nesoudí ani nedává jednoznačné rozhřešení. Vážné téma Ibragimov v několika okamžicích odlehčuje (apoštolové hrají v písku piškvorky, několikrát se zopakuje historka o chobotnici aj.). Herci Jan Hönig, Petr Hubík, Jiří Šponar, Dana Chroustová a Tereza Peterková prokazují v této inscenaci mimořádné loutkářské i hlasové dovednosti. Ibragimova režie, dokonalé technické provedení a filosofické poselství řadí inscenaci k nejvýraznějšímu počinu Loutkohry v uplynulé době.

Loutkohra Jihočeského divadla České Budějovice

Ibraghim Šaouch (na motivy Leonida Andrejeva): Jidáš Iškariotský, zrádce

Režie a výprava: Jevgenij Ibragimov

Premiéra 31. 10. 2010 na festivalu TriaLogos (Tallinn), psáno z reprízy 17. 2. 2011 v Malém divadle.

Loutkář 2/2011, p. 76.

MEZINÁRODNÍ MAGISTERSKÝ PROGRAM PUPPETRY – VÝZVA

This website is maintained by Sdružení pro vydávání časopisu Loutkář, Celetná 595/17 Prague, ID no.: 67363741. The content of this website is subject to copyright law and without consent of its owner may not be disseminated further. The owner does not accept any responsibility for the content of third-party websites linked from this site.