Divadelní areál Bouda - zážitek, který jinde neseženete!

nm: Přečetli jsme pro vás

Ze zahraničních loutkářských časopisů, které jsou pro svou obsahovou i grafickou úroveň inspirativním zdrojem (a upřímně řečeno i předmětem tichého obdivu hraničícím až s profesní závistivostí) rozhodně patří německá revue Double, se kterou jste se mohli na stránkách Loutkáře již několikráte seznámit (naposledy v loňském roce, kdy obě redakce spolupracovaly na Loutkáři 5/2010 s výrazným akcentem na tendence současného německého loutkového divadla). I zatím poslední číslo (22–1/2011) má – jak je u tohoto časopisu zvykem – ústřední téma, kterým není nic méně závažného, než studování fenoménu loutkového divadla a smrti (podtitul čísla zní Smrt jako stálý průvodce loutkového divadla), a to hned z několika hledisek. Úvodní studie mladé německé teatroložky Maschy Erbelding (působící v loutkářských sbírkách Stadtmusea v Mnichově) se zabývá vztahem loutkového divadla a smrti z historického hlediska a dokládá oblibu postavy Smrti na celé řadě historických příkladů. Také další články sledují tuto linii – za velmi zajímavé považuji velmi subjektivní výpověď Ilky Schonbeinové v článku nazvaném Am Anfang also stand der Trost/Na počátku byla také útěcha. Je to zajímavé o to více, že tato mladá německá umělkyně působící v Německu i ve Francii, sleduje téma smrti již od počátku své divadelní kariéry. Nyní se vyznává z toho, co role smrti znamená v její tvorbě a jakou roli v ní má loutka jako “utěšující instance” před tváří smrti.

Divadelní revuí, která zajímá loutkáře už od doby jejího prvního čísla, je revue PUCK, kterou vydává Mezinárodní loutkářský institut v Charleville-Mézieres ve Francii. I když v posledních letech PUCK změnil formát i papír (nevychází už ve formátu A4 a není na křídě) a jeho spoluvydavatelem se stala od č. 14 francouzská divadelní edice Entretemps, neztratil nic na své zajímavosti a úrovni.

Puck č. 16 – loutky v opeře se zabývá v historických souvislostech průnikem loutkového divadla i do této divadelní oblasti, a to od inscenací loutkových oper v baroku, které byly miniaturizací opery, přes známé a obdivované období Haydnových oper v loutkovém divadle hraběte Esterházyho, inscenace oper v mnichovském divadle Paula Branna, obdiv ke zvláštnímu “hlasu loutek”- “mirlitonu” používaném především v polichinelliádách – až po současné inscenace využívajících loutek v operních inscenacích nebo přímo v operách hranými loutkami.

Po posledních číslech věnovaných loutkám ve filmu (PUCK č. 15) a loutkám v opeře (PUCK č. 16) obrátila pozornost redakce vedené italskou teatroložkou Brunellou Eruli v PUCku č. 17 k otázkám divadelní (loutkářské) kritiky. Sleduje ji v tomto sborníku z několika úhlů (jde skutečně spíše o tematizovaný sborník s 23 příspěvky mezinárodních autorů než revui). Název Kritický bod/Le point critique, který je titulem tohoto čísla, přináší pohled na uplatnění kritiky a jejího přijímání v souvislosti s uměleckými i diváckými proměnami ve vnímání současného loutkového divadla. Najdeme zde nejen reflexi práce umělců využívajících ve své výpovědi loutek (zajímavé je v této souvislosti historické ohlédnutí za kritikami R. M. Rilkeho na Maeterlinckovy inscenace), ale také jejich vlastní tvůrčí konfesi (Nicole Mossoux, Basil Jones spolupracující se souborem Handspring Puppet Company, Joan Baixas, Alain Recoing a další). Jako vždy nejsou ani tentokráte poslední čísla PUCKu revuí, kterou si přečtete za večer, ale materiálem, ke kterému se budete chtít vracet.

Do revue PUCK můžete nahlédnout v knihovně Institutu umění – Divadelního ústavu v Celetné 17, nebo si ji objednat přímo na adrese institut@marionnette.com. Cena 24,- eu.

Loutkář 2/2011, p. 65.

MEZINÁRODNÍ MAGISTERSKÝ PROGRAM PUPPETRY – VÝZVA

This website is maintained by Sdružení pro vydávání časopisu Loutkář, Celetná 595/17 Prague, ID no.: 67363741. The content of this website is subject to copyright law and without consent of its owner may not be disseminated further. The owner does not accept any responsibility for the content of third-party websites linked from this site.