Divadelní areál Bouda - zážitek, který jinde neseženete!

Malíková, Nina: Radost ze Tří Radostí

Když přišel před dvěma lety dotaz z Břeclavi, zda by UNIMA nemohla při svém výročí podpořit publikaci o loutkovém divadle na Břeclavsku, nebylo možné z finančních důvodů žádosti vyhovět. Podpora tedy byla jen symbolická. Když mi před pár dny přišla do redakce velká publikace opatřena množstvím historických fotografií a dokumentů, přece jen mi ta záporná odpověď přišla dodatečně dvojnásob líto. Je sice pravda, že břeclavské loutkové divadlo se založením UNIMA sice přímo nesouviselo, ale celoživotní práce a láska k loutkovému divadlu jednoho z nejvýznamnějších moravských loutkářských protagonistů – Vladimíra Matouška – byla vlastně naplněním poslání této organizace v tom nejkrásnějším slova smyslu.

Péčí Vlastivědné společnosti regionu Břeclavsko se tak čtenářům a zájemcům nejen o loutkové divadlo v této oblasti dostává do rukou v pořadí už druhá knížka věnovaná loutkovému divadlu v Břeclavi s titulem Tři Radosti moravského loutkáře Vladimíra Matouška. Ti zběhlejší v dějinách českého loutkového divadla si možná vybaví tu první Radost, břeclavskou s památnou inscenací Thákurova Poštovního úřadu v Matouškově režii, v živé paměti je historie brněnské Radosti, kterou Vladimír Matoušek zakládal a která oslavila předloni úctyhodnou šedesátku, ale málo se ví o epizodě Radosti zlínské. I tato bílá místa publikace vyplňuje. Najdete zde ale ještě více – přehled dalších loutkářských souborů v Břeclavi i okolí, tedy jakousi prehistorii Radosti s řadou unikátních fotografií, studii o lidovém loutkáři Flachsovi, komentovanou unikátní soukromou korespondenci mezi Josefem Skupou a Vladimírem Matouškem z pera Jiřího Středy a vzpomínky pamětníků. Bohatě dokumentovaný sborník je skutečně úctyhodným výsledkem práce Klubu přátel umění Břeclav i Vlastivědné společnosti regionu Břeclavsko a spolupracujících autorů (Jaroslav Blecha, Milena Kotrčková, Mirko Matoušek, Jarmila Majerová, Jiří Středa a Jaroslav Zika). Snad jen dvě maličkosti na závěr: několikráte citované chrudimské muzeum není Muzeem kultury loutek, ale Muzeem loutkářských kultur a 150 Kašpárků nebylo vystaveno v Praze a v Chrudimi, ale naopak ocitlo se na scéně Říše loutek, kam je osobně přinesli účastníci slavnostního večera k 80. výročí založení UNIMA.

Loutkář 2/2011, p. 64.

MEZINÁRODNÍ MAGISTERSKÝ PROGRAM PUPPETRY – VÝZVA

This website is maintained by Sdružení pro vydávání časopisu Loutkář, Celetná 595/17 Prague, ID no.: 67363741. The content of this website is subject to copyright law and without consent of its owner may not be disseminated further. The owner does not accept any responsibility for the content of third-party websites linked from this site.