Divadelní areál Bouda - zážitek, který jinde neseženete!

Malíková, Nina: Úvodník

Milí čtenáři,

řada z vás se možná ptá, proč se v časopise Loutkář objevuje tolik článků slovenských autorů a navíc v originále? Odpověď není tak jednoduchá. Po rozdělení Československa ( s následným přejmenováním Československého loutkáře na Loutkáře) jsme v redakci od počátku nechtěli letitou kontinuitu vzájemných vazeb a shodného uměleckého vývoje i inspirace prostě přerušit. Později se k tomu připojila i snaha udržet povědomí o tom, co se na Slovensku, se kterým nás spojuje historie, ale i dlouholetá společná kulturní formace, děje A tak se po určité pauze začal pravidelně objevovat i Zápisník ze Slovenska, co do šíře informací rozhodně rozsáhlejší než zprávy z Polska a Maďarska, o Rusku a Rumunsku ani nemluvě. A konečně dalším stupněm v této autorsko-redakční spolupráci je v poslední době seriál článků mladých slovenských spolupracovnic, které jsme získali díky jejich studijnímu pobytu v Čechách zejména pro reference o činnosti KALD.

Tiskneme všechny tyto články ve slovenštině a doufáme, že vám tato formální jazyková bariéra stále ještě nebrání ve sledování jejich obsahu.

Všechno to souvisí i s tím, že se v koncepci časopisu nechceme programově omezovat jen pohledem na české loutkářství, ale snažíme se vám přinášet i kontext tvorby a impulzů našich vzdálenějších i bližších sousedů.

A pro ty, kteří tak dychtivě nesledují domácí či zahraniční scénu, ale naopak netrpělivě čekají na hodnocení práce toho “svého” souboru v rámci regionálních přehlídek amatérských loutkářských souborů ujišťujeme, že v tomto čísle je to jen první ochutnávka. Vydatnější sousto přijde v příštím čísle. Aktuality pak najdete na www.loutkar.eu.

Těšíme se na vaše názory – ve všech podobách – písemně, elektronicky i osobně. Pro další podobu Loutkáře jsou pro nás opravdu důležité.

Loutkář 2/2011, p. 55.

MEZINÁRODNÍ MAGISTERSKÝ PROGRAM PUPPETRY – VÝZVA

This website is maintained by Sdružení pro vydávání časopisu Loutkář, Celetná 595/17 Prague, ID no.: 67363741. The content of this website is subject to copyright law and without consent of its owner may not be disseminated further. The owner does not accept any responsibility for the content of third-party websites linked from this site.