Divadelní areál Bouda - zážitek, který jinde neseženete!

psl: Koutek SAL

Přehlídka individuálních výstupů s loutkou

Na letošní přehlídku IVL se zatím přihlásilo 41 loutkářů, z tohoto počtu 15 mužů, 26 žen. To představuje 32 výstupů. I když počet přihlášených nedosahuje stavu prvních ročníků, je možné dosavadní počet považovat za úspěch. Nejvíc přihlášených se rekrutuje z krajů Hradce Králové, Olomouce a Prahy. Mezi přihlášenými je největší zájem o kategorii výstupů jednotlivců s komplexním loutkohereckým projevem a o maximálně tříčlenné skupiny. Pro připomenutí upozorňujeme, že oblastní kola se budou konat 15. května v Přerově, dále pak 22. 5. v Rakovníce a 29. 5. v Praze. Loutkáři si budou také moci proti pozvánce, kterou podle krajů jinak dostanou, změnit místo vystoupení. Vystupujícím bude uhrazeno na oblastní kolo jízdné, obdrží diplomy a také věcné ceny. Finále přehlídky se s největší pravděpodobností uskuteční v rámci programu Loutkářské Chrudimi.

Svaz klubů mládeže

SAL připravuje zásady spolupráce se SKM, která by mohla být velmi úspěšná. Jednak pro větší možnost vystupování členských souborů, tak i z hlediska ekonomického. SKM např. podporuje Individuální výstupy s loutkou. SKM vydává pro své členy zpravodaj Spektrum, jehož říjnové číslo v uplynulém roce přineslo informace z činnosti SAL. Vedení SKM v současné době jedná o navrácení majetku organizace, který jí byl v minulosti neprávem odebrán, a jehož hodnota je poměrně vysoká.

Sborník SAL

V roce 1983 SAL vydala sborník o činnosti 50 let existujících amatérských loutkářských souborů. Sborník tehdy autorsky zpracoval Ing. Jan Novák a význam sborníku vysoce ocenil i prof. Miroslav Česal. SAL uvažuje o zpracování a vydání II. dílu sborníku, který by zaznamenal činnost souborů, které 50 let existence v současnosti dosáhly a stále pracují, a současně by také prověřil existenci těch souborů, které byly vzpomenuty v I. díle. Upozorňujeme soubory na uvedenou možnost a vyzýváme je, aby se nám ve svém zájmu co nejdříve ozvaly.

Festivaly

SAL v tomto roce uspořádá řadu festivalů a přehlídek či bude na nich spolupracovat s jinými institucemi. Zájemci o účast mohou informovat již teď předsedu SAL Jana Péma (Rakovník, V Lukách 2162, 296 01). Půjde především o přehlídky v Přerově 15. – 16. 5., v Rakovníce 21. – 23. 5., a dále v Lounech (Raškovy Louny) 23. – 24. 10. Vedení SAL rozhodlo o tom, že v účasti na tyto přehlídky budou mít přednost především členské soubory SAL.

Ze souborů

17. ledna přesně na den oslavily své 10. narozeniny dva loutkářské soubory. Když bychom navíc ještě řekly, že pocházejí z jednoho města, asi řada čtenářů by nevěřícně zakroutila hlavou. A přesto je to tak jednoduché.

Oba soubory pocházejí z Mladé Boleslavi, oba vedou jedni manželé, a to Hana a Jaroslav Vidlařovi. Ten první soubor, v němž hrají poněkud mladší herci, se jmenuje Kašpárek, a ten, v němž pracují herci jen poněkud starší, se jmenuje Jitřenka. Herci z Kašpárku tak mají reálnou možnost, že si za krátký čas zahrají v Jitřence.

Jak to všechno začalo? Mnohé jistě překvapí, že na počátku stál František Písek z Brna, jehož soubory přes nejrůznější, často neoprávněné výtky, přinášely nesporné hodnoty. Brněnská Jitřenka díky “osvícencům” v roce 1998 zanikla. Co uděláme s loutkami, rozhodovali se tehdy členové souboru. Řešení našli – loutky putovaly do Mladé Boleslavi. A pak už začala stále nekončící práce, zkoušení, zájezdy a bitvy na festivalech. Sluší se poznamenat, že to byly bitvy vesměs vítězné, které souboru a jeho členům přinesly nejeden úspěch. Pro herce, tedy děti, to byla zábava, ale také tvorba jejich psychické a emoční konstelace.

17. ledna tedy v Mladé Boleslavi proběhla neokázalá slavnost. Diváci mohli sledovat, jak se herci a herečky učí pracovat s pimprlaty a co z jejich úsilí vzniká. Bylo to věru setkání poučné. Nelze na tomto místě zapomenout také na pěknou knížečku, která k výročí byla vydaná. Nejen po výtvarné stránce, ale především po obsahové přináší řadu faktů a poznatků, které dokumentují dráhu mladého kolektivu loutkářů.

Loutkář 2/2010, p. 70.

MEZINÁRODNÍ MAGISTERSKÝ PROGRAM PUPPETRY – VÝZVA

This website is maintained by Sdružení pro vydávání časopisu Loutkář, Celetná 595/17 Prague, ID no.: 67363741. The content of this website is subject to copyright law and without consent of its owner may not be disseminated further. The owner does not accept any responsibility for the content of third-party websites linked from this site.