Divadelní areál Bouda - zážitek, který jinde neseženete!

Dzadíková, Lenka: Symbióza spomienok a faktov

Pri príležitosti okrúhlych výročí vydali v uplynulej dobe slovenské bábkové divadlá reprezentačné katalógy na rôznej obsahovej či formálnej úrovni. V línii tých výpravnejších, reprezentatívnych publikácii v tvrdej väzba vznikla i kniha o košickom divadle. Päťdesiat rokov, 181 inscenácií, 172 farebných strán je číselná bilancia polstoročnice Bábkového divadla Košice v knihe Od Gulivera k Filipkovi.

Piliermi knihy sú dve rozsiahle odborné štúdie. Do roku 1989 píše o divadle Vladimír Predmerský a histórii od roku 1989 do 2009 Ľubomír Šárik. Predmerský zasvätene približuje prvých tridsať rokov divadla v kontexte dobovom, politickom, niektoré inscenácie zaradí i do miestneho divadelného kontextu.

Veľkým prínosom je podrobná a rozsiahla štúdia Ľubomíra Šárika, ktorej značná časť je venovaná scéne Jorik, ktoré je súčasťou BDK, no momentálne nevykazuje žiadnu činnosť. (Posledným záchvevom bola inscenácia Prachy, žúr a svetlo večné z roku 2007.) Jorik bol významným fenoménom. Štúdio sa vyznačovalo zaujímavou dramaturgiou a znamenalo cenné skúsenosti pre súbor BDK, ktorého herecké umenie zrelo aj vďaka jorikovským inscenáciám.

Šárikovu štúdiu dopĺňa osobitná časť knihy s fotodokumentáciou a výpoveďami formujúcich tvorcov Joriku. Nechýba súpis inscenácií s obsadením i textom z bulletinov. Ide o veľký prínos k dokumentačne podvyživenej minulosti fenoménu Jorik.

Predmerského i Šárikove reminiscencie sú navyše vzácnym materiálom k jednotlivým inscenáciám divadla, zapĺňajú mnohé biele miesta v dokumentácii histórie BDK.

Časť knihy tvoria spomienky zamestnancov divadla. Sú viac pocitové ako faktografické, no i v nich sa nachádzajú teatrologicky vzácne informácie. Veď divadlo tvoria ľudia a tak je pohľad zvnútra rovnako dôležitý, ako ten teatrologicko-historický. V knihe Od Gulivera k Filipkovi je ich pomer dobre namiešaný.

Grafický dizajn knihy je dielom Petra Čisárika. Farebne ju diferencoval podľa časových období histórie divadla. Množstvo fotografií je prehľadne označených. Knihu dopĺňa súpis inscenácií, zoznam pracovníkov aj s dátumom ich pôsobenia v BDK, vystúpení na domácich festivaloch a účinkovanie v zahraničí.

Kniha košického bábkového divadla bude nielen reprezentatívnou a reprezentujúcou publikáciou ale i dobrou dokumentačnou a teatrologickou pomôckou.

Lenka Dzadíková

Predmerský, Vladimír – Sogel, Ivan: Od Gulivera k Filipkovi : 50 rokov Bábkového divadla v Košiciach. Košice : Bábkové divadlo, 2009. 173 s. ISBN 978–80–970274–1-4

Loutkář 2/2010, p. 55.

This website is maintained by Sdružení pro vydávání časopisu Loutkář, Celetná 595/17 Prague, ID no.: 67363741. The content of this website is subject to copyright law and without consent of its owner may not be disseminated further. The owner does not accept any responsibility for the content of third-party websites linked from this site.