Divadelní areál Bouda - zážitek, který jinde neseženete!

vkw: Ještě k historii UNIMA

V souvislosti s 80. výročím UNIMA jsme do redakce dostali několik nových materiálů týkajících se práce či osobností tehdejších zahraničních účastníků pražského setkání a především loutkářské výstavy v r. 1929.

Jednou z nich byla i Milica Znamenskaja, která položila základy ke vzniku loutkového divadla v Rjazani.

Milica Znamenskaja, dcera zemského lékaře, se narodila společně s novým stoletím v roce 1900. Vystudovala rjazaňskou Akademii umění, na níž ukončila studia v roce 1925. Spolu se svou sestrou, Adelaidou Znamenskou, založila 6. dubna 1927 loutkové divadlo. “Co k tomu obě sestry vedlo?” ptaly se noviny Leninskij puť 6. dubna 1937. “Jejich velká láska k umění a k dětem.” Možná to byla právě tato láska, která jim dodávala inspiraci a sílu během těchto hrozivých a těžkých let, a která jim pomohla vytvořit něžné pohádky a moudrá podobenství. Divadlo mělo ve svém repertoáru věčné klasiky: Puškinova Baldu, Čechovovu Kaštanku, Káčátko od Gernětové a řadu dalších. Na 10. únor 1937, ke stoletému výročí úmrtí A. S. Puškina, připravilo divadlo novou inscenaci Pohádky o caru Saltánovi.

Samotná čísla, která vypovídají o práci Milicy Znamenské, vyvolávají respekt. Během prvních sedmi let divadlo odehrálo 98 her před sálem, v němž sedělo pokaždé 40 až 500 diváků. Od 1. března 1935 do 1. dubna 1937 bylo odehráno 347 představení (z toho jedna třetina v jejich oblasti), divadlo navštívilo 39 500 lidí, z toho 2 500 dospělých. A více než to, divadlo přesáhlo svým významem své město, oblast, dokonce i celou zemi.

Loutkové divadlo nebylo známé jen ve městě, ale i dětem v kolchozech. Za deset let navštívilo víc než 50 vesnic. Dětem se loutkové divadlo velmi líbilo a vždy se těšily na další představení. Divadlo zavítalo i za hranice své oblasti, bylo známé v Klepiki, Ribnom, Busajevu, Sergejevce a řadě vesnic. Loutky M. I. Znamenské jsou známé i v zahraničí.

V roce 1929 byly na pražské výstavě vystaveny loutky z Puškinovy Pohádky o popovi a jeho dělníku Baldovi (Leninskij puť, 8. duben 1937).

Oslavy UNIMA v Rumunsku

Osmdesáté narozeniny UNIMA se slavily také v Rumunsku. Centrem oslav bylo město Cluj-Napoca ležící v Transylvánii, které se může pochlubit kvalitním a mezinárodně ostříleným loutkovým divadlem “Puck”. Muzeul National de Istorie a Transilvaniei hostilo v květnu 2009 výstavu připomínající vznik UNIMA. Pro nás je výstava zajímavá tím, co materiálů z památného loutkářského sjezdu konaného roku 1929 v Praze a z divadel Umělecké výchovy, plzeňských Feriálních osad a Říše loutek zde bylo k vidění.

Když si uvědomíme, že provozním ředitelem divadla “Puck” je pan Lucian Boldor Şesan, navazující na rodovou tradici, reprezentovanou jmény Karla Şesan – Vera Mora a Milan Şesan, kteří v Československu prožili značnou část života a ve třicátých letech minulého století byli aktivními členy Říše loutek, pak tato skutečnost nepřekvapí. Pan Lucian Boldor se ostatně k této historické vazbě na československé loutkářství při slavnostní vernisáži konané ve výroční den, 20. května 2009, hrdě hlásil.

Loutkář 6/2009, p. 260.

Divadelní areál Bouda - zážitek, který jinde neseženete!

This website is maintained by Sdružení pro vydávání časopisu Loutkář, Celetná 595/17 Prague, ID no.: 67363741. The content of this website is subject to copyright law and without consent of its owner may not be disseminated further. The owner does not accept any responsibility for the content of third-party websites linked from this site.