Divadelní areál Bouda - zážitek, který jinde neseženete!

Trudeau, Jacques: Třicetiletý sen (1978-2009)

UNIMA byla založena v r. 1929 v Praze. Je bohatá na historii, přátelství a skutky, a přece nikdy žádný z jejích projektů nezmobilizoval tolik sil, nadšení, tvrdošíjnosti a finančních prostředků jako Světová encyklopedie umění loutkového divadla. Je fascinující sledovat průběh tohoto více jak třicetiletého snu.

Idea Světové encyklopedie loutkářského umění se zrodila v r. 1978 v lůně publikační komise UNIMA díky impulsu jejího tehdejšího prezidenta Deszo Szilágyiho, autora, pedagoga a ředitele Národního loutkového divadla v Budapešti. Ten se ujal předběžných prací.

Po četných etapách v r. 1994 Jacques Félix, generální sekretář UNIMA, prezident a zakladatel Světového festivalu loutkového divadla v Charleville-Mézières svěřuje Henryku Jurkowskému – historikovi, badateli a profesoru na vysoké divadelní škole ve Varšavě a Národní škole loutkářského umění v Charleville odpovědnost jako hlavnímu redaktoru díla. Je pověřen vypracováním koncepce Encyklopedie a zahájením práce.

V r. 1995 UNIMA vydává brožuru, která seznamuje s celým projektem a v r. 2000, díky finanční podpoře UNESCO, vydává ilustrovaný “signál” publikace, která je ukázkou toho, jak by měl vypadat celek. Profesor Jurkowski se obklopuje spolupracovníky z několika světadílů, mezi nimiž jsou členové UNIMA a vynikající odborníci v této oblasti a předává v r. 2001 stovky stran, které představují asi čtvrtinu celého rukopisu.

V červnu 2000 na XVIII. kongresu UNIMA, který se konal v Magdeburku, se stalo pro všechny vydání Encyklopedie prvořadý úkolem. Znamenalo to odpovědnost pro nastupující vedoucí představitele – Margaretu Niculescu, režisérku, ředitelku Mezinárodního loutkářského institutu, zakladatelku Národní vyšší školy loutkářského umění v Charleville, která byla zvolena prezidentkou a Miguela Arrecheho, ředitele a zakladatele Mezinárodního loutkářského festivalu v Tolose, který se stal generálním sekretářem. Oba začali znovu stavět na předchozích základech projektu a postarali se o jeho pokračování.

Thiery Foulc, vydavatel, který měl na svém kontě množství významných publikací, byl jmenován odpovědným šéfredaktorem. Soustředil kolem sebe skupinu profesionálů – redaktorů a překladatelů. Mezinárodní síť se rozšířila, byli získáni noví spolupracovníci z dalších zemí. Kompletní rukopis Encyklopedie byl dokončen v únoru 2006.

Svým zaměřením není určen jen odborníkům, ale širokému publiku. Text obsahuje encyklopedický, historický, kulturní a technický pohled na loutky ve světě. Je výsledkem novátorských objevů, zásadních pozorování vědců a praktiků – zkrátka tento text je souhrnem množství informací, které nemají obdoby.

Na návrh Margarety Niculescu bylo vydávání svěřeno vydavatelství l´Entretemps vedeném Christophem Baronem. V červnu 2006 Massimo Schuster jako prezident a Miguel Arreche jako tehdejší generální sekretář podpisují dohodu s tímto nakladatelstvím. Jejich nástupci ve funkcích – prezident Dadi Padumjee, indický loutkář a režisér, a generální sekretář Jacques Troudeau, kanadský loutkář a konzultant v oblasti umění – to jsou ti, kteří vedou práci až do konečné etapy, jíž je vydání Encyklopedie koncem léta 2009.

Encyklopedie světového loutkářství, která se představí na Knižním veletrhu 25. 9. v Charleville, představuje pro UNIMU uskutečnění více jak třicetiletého snu. V obsáhlém díle o 846 stranách je možné ocenit práci dvou šéfredaktorů – Henryka Jurkowského a Thieriho Foulca, kteří se obklopili celkem 300 spolupracovníky. Dílo vychází v l´Entreemps, ve vydavatelství, které v r. 2008 dostalo podporu od Centre national du livre, aby pomohlo dokončit financování produkce podpořené UNIMA, která v průběhu těch 30 let investovala do tohoto projektu obrovské finanční sumy.

Encyklopedie bude vydána ve formátu 24x29, bude vážit 3 kg, obsahovat 400 fotografií a obrázků a více jak 1 200 článků 250 autorů. Poskytne poprvé v historii kulturní a umělecký popis loutky napříč světem i dějinami a zobrazí loutku v mnoha jejích funkcích a formách. Cena knihy je 80€.

Vydání Encyklopedie je pro UNIMU šťastný způsob, jak oslavit 80 let její existence.

Jacques Trudeau

Přeložila Nina Malíková

(Publikace vychází ve francouzštině, UNIMA uvažuje o její anglické mutaci na webových stránkách.)

Loutkář 4/2009, p. 177.

MEZINÁRODNÍ MAGISTERSKÝ PROGRAM PUPPETRY – VÝZVA

This website is maintained by Sdružení pro vydávání časopisu Loutkář, Celetná 595/17 Prague, ID no.: 67363741. The content of this website is subject to copyright law and without consent of its owner may not be disseminated further. The owner does not accept any responsibility for the content of third-party websites linked from this site.