Divadelní areál Bouda - zážitek, který jinde neseženete!

Malíková, Nina: Přečetli jsme za vás

Jak to v tom Liberci, přesněji řečeno v Naivním divadle dělají? Nejen, že se jim podařilo uskutečnit jubilejní XX. ročník Mateřinky, který svým rozsahem, doprovodnými akcemi i zahraniční účastí jako by zůstal obcházející celosvětovou finanční krizí nedotčen, ale ještě se jim povedl další husarský kousek: k letošnímu mateřinkovskému jubileu vydali publikaci mapující všech devatenáct předcházejících ročníků tohoto ojedinělého festivalu inscenací pro nejmenší. O ústřední zasvěcenou studii, která čerpá z dobových materiálů i osobních vzpomínek, se zasloužil Pavel Vašíček (s autorem jsme se domluvili, že se s vybranými partiemi v Loutkáři setkáte), na Mateřinku vzpomínají i její tvůrci a organizátoři – Stanislav Doubrava, Miroslav Langášek, Vítek Peřina, Pavel Polák, Markéta Schartová a František Sokol. Nad sebraným materiálem si mohou zavzpomínat s dojetím nejen pamětníci, “dobrého čtení zde najdou” i ti mladší – ať už se zajímají o loutkové divadlo pro děti či nikoli. Většina fotografií pochází od “dvorního mateřinkovského fotografa” Josefa Ptáčka, ale jsou zde samozřejmě i fotografie z archivů dalších zúčastněných divadel a samozřejmě z bohatého archivu časopisu Loutkář. Portréty jednotlivých ročníku Mateřinky doprovázejí i zmenšené reprodukce plakátů (od dvanácté Mateřinky v r. 1993 se objevují i pověstní sloni scénografa Pavla Kalfuse, kteří se stali logem i maskotem tohoto festivalu). Každá kapitola týkající se jednotlivých ročníků obsahuje i anglické resumé, v závěru pečlivý a poznámkami opatřený soupis oceněných inscenací (od r. 1993 se hlavní cena neuděluje) i individuálních cen, které jsou mnohdy výmluvným svědectvím dobových trendů. Při listování publikací s řadou černobílých a barevných fotografií se čtenář samozřejmě neubrání zamyšlení nad dávným, méně dávným i současným stavem českých loutkových divadel a jejich repertoáru pro nejmenší děti, ale to už je opravdu hozená rukavice pro ty, kteří by se na toto téma chtěli pustit do obšírnější a zcela určitě potřebné diskuse.

Loutkář 4/2009, p. 153.

MEZINÁRODNÍ MAGISTERSKÝ PROGRAM PUPPETRY – VÝZVA

This website is maintained by Sdružení pro vydávání časopisu Loutkář, Celetná 595/17 Prague, ID no.: 67363741. The content of this website is subject to copyright law and without consent of its owner may not be disseminated further. The owner does not accept any responsibility for the content of third-party websites linked from this site.