Divadelní areál Bouda - zážitek, který jinde neseženete!

Blecha, Jaroslav: Slovo odborníka

Začátkem listopadu 2008 jsem byl upozorněn na prodejní výstavu domnělých Trnkových loutek v Galerii Millenium v Praze a požádán o posouzení jejich autentičnosti. Nejprve jsem měl k dispozici pouze fotografie bez bližší specifikace velikosti předmětů aj. Dále jsem obdržel kopii Trnkova dopisu z roku 1930, který měl údajně stvrzovat Trnkovo autorství. Zde se sice o loutkách píše, ale zcela nekonkrétně, není zde žádná zmínka nebo indicie, které by o původnosti uvažovaných loutek svědčily, resp. je identifikovaly. Fotografie mě téměř přesvědčovaly, že se nejedná o Trnkovy práce. Nepatrné pochybnosti jsem měl snad jen v případě dvou figur – asiata č. 2 a strašidla, které se některými svými rysy trochu vydělovaly z ostatních a více se blížily Trnkovu estetickému vidění. Většina dalších loutek, nejen tvářností, ale zejména svým omalováním a kostýmováním, na mě působila dojmem průmyslové produkce firmy Adolfa Šrůtka z Červeného Kostelce (sám pro firmu také loutky vyráběl spolu s výtvarníkem Rudolfem Říhou; jistě není nezajímavé, že od mládí dlouho a také vedle Trnky spolupracoval se Skupou). Jediná nekostýmovaná figura, “smrť”, měla nesmyslné tělo evidentně sériové výroby ze soustružených polotovarů. Stejná těla se však dala předpokládat i v ostatních případech. Také způsob kloubení zápěstí na kůži živilo moji domněnku, že se v případě těchto loutek může jednat o tzv. Šrůtkovy padesátky. Koncem listopadu jsem se vypravil do Prahy, abych viděl loutky in natura. Prvním překvapením byla velikost loutek, které byly ve skutečnosti mnohem menší, než se zdálo z fotografií – kolem 30 cm. Také modelace působila mnohem jemněji než na obrázcích. V té chvíli se najednou jevily mnohem bližšími Trnkovu stylu, např. broučkům z inscenace Dřevěného divadla Mezi broučky z roku 1936. Nicméně přece jen vykazovaly dosti odlišné výtvarné atributy od Trnkových “uměleckých” loutek pro Skupovo divadlo, které jsou známy z 30. let. O Šrůtkovy loutky však také evidentně nešlo. Na první pohled bylo jasné, že “naše” loutky někdo kompletoval a “restauroval” za účelem prodeje. Bohužel velmi neodborně a necitlivě. Snad kromě dvou byly všechny celkem drasticky přetřeny pastózními barvami bez jakéhokoli tónování s kostrbatým omalováním rtů, očí, vousů a obočí. Jedna z loutek měla zcela nelogicky nahrazeny původní plstěné vlasy bavlnkou. Kostýmy byly doplněny nesourodými částmi a detaily z umělých materiálů. Tím vším loutky naprosto ztratily (pokud ji kdy měly) původní okázalost. Neboli jako takové, mohly být klidně zručným plagiátorem nebo v horším případě vypočítavým padělatelem zhotoveny nedávno. Bohužel neexistuje ani jediný autentický či průvodní dokument, který by hodnověrně doložil původ inkriminovaných loutek. Objektivně to nelze určit v důsledku zmíněných laických úprav ani na základě jich samých. Není samozřejmě vyloučeno, že by se skutečně mohlo jednat o práce mladého Jiřího Trnky, který si takovouto produkcí příležitostně vylepšoval finanční situaci. Přitom třeba mohl kombinovat vlastnoručně modelované hlavy s lehce dostupnými sériovými polotovary (těla) apod. Pak by mnohem průkazněji posloužily, a také by byly hodnotnější předměty v původním stavu, neopravované. Jestliže se loutky uplatnily v domácím divadle, mohla se zachovat nějaká fotografie, další inventář atd., což by bylo vůbec nejprůkaznější. Pokud však někdo předkládá takovéto iluzorně pověstné artefakty k prodeji, měl by samozřejmě zvážit způsob nabídky a předem si obstarat expertní či znalecký posudek, což se v tomto případě patrně odehrávalo jaksi ad post. Je samozřejmě soukromou věcí každého, rozhodne-li se cokoli s podobnou klasifikací koupit, zůstává však otázkou, nekupuje-li zajíce v pytli.

Loutkář 2/2009, p. 54.

MEZINÁRODNÍ MAGISTERSKÝ PROGRAM PUPPETRY – VÝZVA

This website is maintained by Sdružení pro vydávání časopisu Loutkář, Celetná 595/17 Prague, ID no.: 67363741. The content of this website is subject to copyright law and without consent of its owner may not be disseminated further. The owner does not accept any responsibility for the content of third-party websites linked from this site.